Parkeerservice Waalwijk


Waalwijk
088 - 126 1420 / 1444 (zie 'vragen en klachten')
parkeerservicewaalwijk@p1.nl
www.waalwijk.nl

Digitaal Loket

Regel hier direct uw parkeerzaken.

Naar digitaal loket

P1 verwerkt namens de gemeente Waalwijk de aanvragen voor parkeervergunningen en ontheffingen voor ontheffingsgebieden en stadsafsluiting en abonnementen voor parkeerterreinen De Els Zuid, Taxandriaweg II, Unnaplein.

Tarieven

De tarieven voor kort parkeren gelden per 15 maart 2022.

Vragen en klachten

Indien u specifieke vragen heeft over een bezwaarschrift kunt u telefonisch contact opnemen via 088 - 126 1444. Voor vragen over vergunningen en ontheffingen kunt u een e-mail sturen naar parkeerservicewaalwijk@p1.nl. Voor overige informatie kunt u kijken op www.waalwijk.nl 

Indien u klachten heeft over de werking van de apparatuur op straat hebt of vragen over een naheffing of een aankondiging van beschikking, dan kunt u een e-mail sturen naar parkerenwaalwijk@p1.nl of of bellen naar nummer 088 - 126 1420.

Verlenging parkeervergunningen, parkeerabonnementen en parkeerontheffingen

Wanneer u in het bezit bent van een parkeervergunning, parkeerabonnement of parkeerontheffing ontvangt u (jaarlijks) rond half januari bericht over aankomende verlenging. 

Kaart parkeerzones parkeerbelastingen 2022

Parkeren bij parkeerapparatuur en met ontheffing: 2 Taxandriaweg, 3 St. Janspoort / Vredesplein, 4 De Els noord, 5 Kern centrum, 6 Aanloopstraten 
Vergunning: A2  Hooisteeg-Oost, B1  Grotestraat, WEB/A1/IA1/Winterdijk Overige locaties 

 

Actuele informatie met betrekking tot parkeren vindt u hier

Tijden voor betaald parkeren

Maandag t/m donderdag  09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 21:00 uur
Zaterdag 09:00 - 18:00 uur
Koopzondag Gratis
Extra koopavonden 18:00 tot 21:00 uur
Buiten de hierboven vermelde tijden kan men in het gebied gratis parkeren.


Tarieven voor betaald parkeren


Slagboomterreinen:
De Els-Zuid - €1 per uur
Unnaplein - €1 per uur
Taxandriaweg - €1 per uur

Dagkaart €7

Langparkeren: €1 per uur, maximum van €7 per dag.

Straatparkeren:           
€1 per uur. U kunt bij de automaten betalen met de Pin en Belparkeren.

Naheffing

Het bedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit twee delen: de parkeerkosten berekend over de parkeerduur van een uur en de kosten die gemaakt worden ter zake van het opleggen van de naheffingsaanslag. Deze kosten zijn vastgelegd op € 66,50.

De Gemeente Waalwijk werkt steeds meer digitaal. Daarom krijgt u geen vergunning/ontheffing meer op waardepapier om achter uw voorruit te bevestigen, maar wordt uw vergunning/ontheffing gekoppeld aan uw kenteken. Hiervoor moet u eenmalig uw vergunning/ontheffing opnieuw aanvragen via de webshopDit kost slechts een paar minuten van uw tijd.

Zo werkt de webshop

 • U kunt inloggen met DigiD of u kunt uw gegevens op het webformulier ingeven.
 • Vervolgens kunt u alleen kiezen voor een vergunning/ontheffing waarvoor u in aanmerking komt.
 • Na keuze kunt u het kenteken van uw voertuig opgeven. Dit wordt direct getoetst bij het RDW. Indien het kenteken niet op uw naam staat, wordt om een kentekenbewijs en een berijdersverklaring gevraagd. U kunt maximaal 3 kentekens opgeven.
 • Vervolgens komt u op een bevestigingspagina waar uw adres- en productgegevens vermeld staan. Controleert u deze goed!  Wanneer de gegevens juist zijn bevestigd u deze.
 • Na bevestiging kunt u de vergunning/ontheffing betalen via iDEAL of factuur. Wanneer u nog een product nodig heeft, kunt u kiezen voor "nog een aanvraag indienen”.

Als het niet mogelijk is om via een computer uw vergunning/ontheffing aan te vragen, kunt u contact opnemen met 088 - 126 1420. Onze medewerkers helpen u dan graag verder.

Vragen en klachten

Voor vragen over vergunningen en ontheffingen kunt u een e-mail sturen naar parkeerservicewaalwijk@p1.nl. Voor overige informatie kunt u kijken op www.waalwijk.nl.

Indien u klachten heeft over de werking van de apparatuur op straat hebt of vragen over een naheffing of een aankondiging van beschikking, dan kunt u een e-mail sturen naar parkerenwaalwijk@p1.nl of telefonisch contact opnemen.


Tarieven vergunningen per jaar

Gebied Dagen Groep  1* Groep 2* Groep 3* Groep 4*
Hooisteeg-Oost Ma t/m Zo 108,12 € 434,88 € 600,- n.v.t.
Grotestraat Ma t/m Zo € 108,12 € 434,88 600,- n.v.t.
Overig Ma t/m Zo € 18,- 18,- 18,- n.v.t.

* Groep 1 betreft bewoners van het gebied met parkeerregulering zonder parkeergelegenheid op eigen terrein, groep 2 
betreft bewoners van het gebied met parkeerregulering met parkeergelegenheid op eigen terrein, groep 3 betreft ondernemers
en werknemers en groep 4 betreft eerstelijns gezondheidszorg (huisarts, thuiszorg, verloskundigen e.d.).

Algemene voorwaarden:

Voorwaarden en bepalingen behorende bij de Parkeervergunning/ontheffing:

 • Parkeervergunningen en ontheffingen worden gecontroleerd door kentekenscanning. U hebt geen papieren vergunning meer nodig.
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de vakken.
 • Aan de vergunning/ontheffing kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend
 • Bij wijziging van het kenteken dient u dit aan te passen in de webshop in uw eigen account.
 • Kentekenwijzigingen worden direct doorgevoerd indien via de webshop aangepast.

Heeft u een parkeerboete (naheffing) gekregen die volgens u onterecht opgelegd is? U heeft dan de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Ieder bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke jurist beoordeeld, echter de aard van het bezwaarschrift bepaalt in hoge mate hoe groot de kans is dat uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt.

U kunt alleen een bezwaarschrift bij de gemeente indienen wanneer er sprake is van een gemeentelijke parkeerbon (naheffingsaanslag, feitcode 409a, 409b of 409c). Indien u een bon heeft gekregen van de politie kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. U dient dan te wachten met het indienen van een bezwaarschrift totdat u een acceptgirokaart van het CJIB heeft ontvangen. Hierop staat aangegeven hoe u een bezwaarschrift in kunt dienen.

U kunt uw bezwaarschrift aan de gemeente hier online aanbieden

of per post aan:

Gemeente Waalwijk
t.a.v. de heffingsambtenaar
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Uw bezwaarschrift moet binnen  zes weken zijn gedateerd en binnen zeven weken op het kantoor van P1 zijn ontvangen. Bezwaarschriften die buiten deze termijn zijn ingediend, worden niet ontvankelijk verklaard.

Uw bezwaarschrift dient aan de volgende vormvereisten te voldoen en de volgende zaken te bevatten:

 • uw naam, adres en de datum waarop u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar;
 • omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt met vermelding van het aanslagnummer en het kenteken;
 • eventuele bewijsstukken (origineel parkeerkaartje, vergunning);
 • uw rekeningnummer om bij gegrond verklaring uw geld terug te storten;
 • u dient het bezwaarschrift te ondertekenen

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Dit wil zeggen dat u binnen enkele weken nadat u de naheffingsaanslag op uw auto heeft aangetroffen een acceptgiro krijgt toegezonden en dat u deze binnen de daarvoor gestelde termijn moet betalen, ook als u bezwaar hebt ingediend.  Als uw bezwaar gegrond verklaard wordt, ontvangt u het door u betaalde bedrag terug.
Hieronder treft u een overzicht van veel genoemde redenen uit eerder ingediende bezwaarschriften aan. Indien uw reden voor bezwaar hierbij staat kunt u op deze reden doorklikken en krijgt u uitleg of uw bezwaarschrift kansrijk is en welke informatie u mee dient te sturen om uw gelijk aan te tonen.
De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto’s, die door de jurist gezien kunnen worden.

Redenen bezwaarschriften:

Ik ben het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag want:

Ik had wel een kaartje maar dit is door de controleur niet gezien
In principe wordt een kaartje dat op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard. Het kaartje dient op het moment van de controle zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht.
In geval de parkeercontroleur een niet controleerbaar parkeerkaartje heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoond kaartje wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard. Indien de controleur feitcode 409c gebruikt heeft, is hier sprake van. U kunt dan telefonisch contact opnemen met de controleurs onder nummer 088-1261420 (lokaal tarief).

Ik ben in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart
Sinds oktober 2014  moet er door houders van een gehandicaptenkaart ook parkeerbelasting worden voldaan op een betaalde parkeerplaats. Het plaatsen van alleen de gehandicaptenparkeerkaart is niet afdoende.

Ik was aan het laden en lossen
De parkeercontroleur moet bij de controle kunnen constateren dat u aan het laden en/of lossen bent. Hij moet activiteiten kunnen waarnemen waaruit dit blijkt. Als de parkeercontroleur dit niet opmerkt, bent u in het algemeen niet aan het laden en/of lossen maar aan het parkeren. Het indienen van een bezwaar heeft dan geen zin.

In- of uitstappen van personen
Een auto mag even stilstaan zonder parkeerbelasting te voldoen om personen te laten in- of uitstappen. Onder in- en uitstappen wordt alleen het daadwerkelijk in- en uitstappen bedoeld. Het gedurende een korte tijd stilstaan, zonder dat de controleur ziet dat er iemand in- of uitstapt valt onder parkeren en niet onder het in- of uitstappen van personen. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald. Als de controleur geen mensen heeft zien in- of uitstappen heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was geld wisselen
Geld wisselen is geen reden om de naheffingsaanslag in te trekken. Een parkeerder dient gepast geld bij zich te hebben op het moment van parkeren. Bezwaar indienen heeft geen zin.

Ik was een kaartje aan het kopen
Slechts in een enkel geval heeft het zin om bezwaar in te dienen als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u bezig was om een kaartje te kopen. De parkeercontroleur controleert altijd of er personen bij de parkeerautomaat staan om een kaartje te kopen, voordat hij een naheffingsaanslag oplegt. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat het kopen van een parkeerkaartje en het opleggen van de naheffingsaanslag elkaar kruisen.

Ik was maar even weg
Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u maar even weg was en daarom geen parkeerbelasting hebt voldaan. Parkeerbelasting moet worden betaald bij aanvang van parkeren, ook als u maar enkele minuten parkeert.

Ik wist niet dat betaald moet worden
Bezwaarschriften waarin wordt aangegeven dat de parkeerder niet wist dat er betaald moest worden, worden niet gehonoreerd. De gemeente Waalwijk heeft in zijn parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit duidelijk aangegeven op welke plaatsen er parkeerbelasting moet worden voldaan. Dit is ook gepubliceerd. Bovendien staan er borden en parkeerautomaten waaruit kan worden opgemaakt dat parkeerbelasting moet worden voldaan.

Ik heb een ontheffing
De controleur kan met zijn handterminal de ontheffingendatabase van de gemeente Waalwijk bevragen. Indien de controleur vaststelt dat de ontheffing niet (meer) geldig is, gaat hij over tot het opleggen van een naheffingsaanslag. De controleur controleert zowel de pas die in de auto ligt als het kenteken. Dit doet de controleur ook als er wel een geldige ontheffing is, maar deze niet geldig is in het gebied waar de auto geparkeerd stond. Een bezwaarschrift met betrekking tot een ontheffing wordt ongegrond verklaard tenzij u kunt aantonen dat uw ontheffing op het moment van aanslagoplegging wel geldig was.

Ik kon niet betalen want de automaat was defect
In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard. In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen maar ik ben niet in Waalwijk geweest.
Wanneer u aanvoert dat u op het aangegeven moment niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd  in Waalwijk moet u hiervan overtuigende bewijzen meesturen. Een parkeercontroleur noteert de gegevens van een auto in zijn handcomputer als hij een naheffingsaanslag oplegt. Deze gegevens worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de RDW m.b.t. tot uw auto. Wanneer deze gegevens overeen komen is het aannemelijk dat u wel in Waalwijk bent geweest en heeft het meestal geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat in dit geval over de vraag of uw auto op de betreffende dag in Waalwijk geparkeerd heeft gestaan en niet of u zelf in Waalwijk bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt.

Onze auto was verhuurd
Als u bij uw bezwaarschrift een geldig, ondertekend huurcontract kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag
De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op een artikel uit de gemeentewet. Het bedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit twee delen: de parkeerkosten berekend over de parkeerduur van een uur en de kosten die gemaakt worden ter zake van het opleggen van de naheffingsaanslag. Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de hoogte van de naheffingsaanslag.

Parkeerabonnementen voor de slagboomterreinen (tarieven inclusief BTW)

 
1. Parkeerterrein Taxandriaweg
 
 
2. Parkeerterrein Unnaplein en De Els-Zuid
 

> Aanvraagformulier ontheffing promenade

Tarieven ontheffingen per jaar

Zone Gebied Dagen Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
3 St. Janspoort / Vredesplein Ma t/m Zo € 108,12 € 434,88 € 600,00 € 18,00
4 De Els Noord Ma t/m Zo € 108,12 € 434,88 600,00 18,00
5 Kern Centrum Ma t/m Zo 108,12 € 434,88 600,00 18,00
6 Aanloopstraten Ma t/m Zo 108,12 € 434,88 600,00 18,00
 

 

Verlengen van ontheffing

Uw ontheffing eindigt op 31 januari. Bij verlenging zullen wij u hier tijdig een voorstel over doen.

Vragen en klachten

Voor vragen over vergunningen en ontheffingen kunt u een e-mail sturen naar parkeerservicewaalwijk@p1.nl. Voor overige informatie kunt u kijken op www.waalwijk.nl.

Indien u klachten heeft over de werking van de apparatuur op straat hebt of vragen over een naheffing of een aankondiging van beschikking, dan kunt u een e-mail sturen naar parkerenwaalwijk@p1.nl of telefonisch contact opnemen.

Algemene voorwaarden:

Voorwaarden en bepalingen behorende bij de Parkeervergunning/ontheffing:

 • Parkeervergunningen en ontheffingen worden gecontroleerd door kentekenscanning. U hebt geen papieren vergunning meer nodig.
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de vakken.
 • Aan de vergunning/ontheffing kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend
 • Bij wijziging van het kenteken dient u dit aan te passen in de webshop in uw eigen account.
 • Kentekenwijzigingen worden direct doorgevoerd indien via de webshop aangepast.

Wanneer u in de gemeente Waalwijk een naheffingsaanslag is opgelegd,  kunt u deze op twee manieren betalen:

 1. U kunt online uw naheffing betalen
 2. U kunt wachten tot u bericht krijgt van het invorderingskantoor
 • Online kunt u betalen vanaf een dag na oplegging tot twee weken na oplegging van de naheffingsaanslag. Dit kan gemakkelijk met iDEAL via ons digitaal loket. Wanneer u betaald heeft ontvangt u geen acceptgiro meer.
 • Indien u de naheffing niet eerder betaald heeft, zal de kentekenhouder na ongeveer 3 weken een brief met factuur ontvangen van het invorderingskantoor Channock Chase. Cannock Chase incasseert voor de gemeente Waalwijk de naheffingsaanslagen.

 
Voor duplicaten van naheffingen en of andere incassovraagstukken kunt u contact opnemen met Cannock Chase:

Cannock Chase
Postbus 103
6650 AC Druten
0487-515 123
info@ccc.nl
 
Aankondigingen van Beschikking (de zogenaamde Mulderfeiten) kunt u niet online betalen. Deze worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovenaan op de bon welke u achter uw voorruit heeft ontvangen staat dan: Aankondiging van Beschikking.

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact