Parkeerbeheer

Parkeerbeheer

Als eigenaar van een parkeervoorziening kunt u er voor kiezen de parkeerexploitatie in eigen hand te houden maar het parkeerbeheer aan P1 uit te besteden. Wij zien het parkeerbeheer als een tweeledige dienstverlening: enerzijds naar de eigenaar (ontzorging) en anderzijds naar de parkeerder (service). U ontvangt de parkeerinkomsten maar draagt ook de parkeerexploitatiekosten en risico's. P1 ontvangt een vergoeding voor het parkeerbeheer. Hiermee realiseert u een optimaal parkeer exploitatieresultaat en een klantvriendelijke parkeervoorziening. P1 kent, afhankelijk van uw wensen en type parkeervoorziening, de volgende vormen van parkeerbeheer:

Parkeerbeheer "ter plaatse"

P1 is gedurende de openingstijden van de parkeervoorziening aanwezig en verzorgt de dagelijkse werkzaamheden zoals schoonmaak, onderhoud, toezicht, informatievoorziening, geldgaring, abonnementenuitgifte en de financiële parkeer administratie.

Parkeerbeheer "op afstand"

P1 verleent op afstand via de "centrale meldkamer parkeren" service en verricht via de "landelijke storingsdienst parkeren" op reguliere en/of incidentele basis onderhoud aan de parkeervoorziening en de parkeerapparatuur.

Parkeerbeheer "plus"

P1 onderneemt, naast het parkeerbeheer ter plaatse of het parkeerbeheer op afstand, diverse "commerciële parkeeractiviteiten" zoals het verkopen van parkeerabonnementen en uitrijkaarten, het ontwikkelen van een parkeerreserveringssysteem en het inzetten van social media marketing en adwords met het doel de parkeeropbrengsten te maximaliseren.

Meer informatie

T 070 - 370 50 70
E info@p1.nl


Gerelateerde diensten

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact