On street

On street

Parkeercontrole is een vak

Een goed uitgevoerde en effectieve parkeercontrole is één van de belangrijkste pijlers van het gemeentelijk parkeerbeleid. Parkeerhandhaving is in de meeste gevallen geen dankbare taak. Het krijgen van een sanctie is voor de automobilist vaak een negatieve ervaring. Het is de taak van de parkeercontroleur om dit te voorkomen en om de handhaving zo uit te voeren dat automobilisten geen negatieve ervaring overhouden aan hun bezoek aan de desbetreffende gemeente.

Parkeercontrole is een vak. De parkeercontroleur heeft veel kennis van de bestaande wet- en regelgeving nodig. Daarnaast moet hij of zij goed kunnen omgaan met situaties waarin weerstand wordt ondervonden. Het kunnen omgaan met overtreders is dus net zo belangrijk als het hebben van kennis. P1 hecht daarom veel waarde aan het opleidings- en ervaringstraject van parkeercontroleurs.

Parkeerbeheer On Street

P1 verzorgt voor diverse gemeenten in Nederland de “on street” parkeerdienstverlening. Dit varieert van het verzorgen van een aantal parkeerdiensten tot het totale parkeerbeheer. Wij kunnen voor u de parkeercontrole, de handhaving APV (Domein I), het inrichten en bemensen van een parkeerservicebureau, het invorderen van naheffingsaanslagen, het afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften, het voeren van de administratie, het verzorgen van managementrapportages, het beheren van de stadsafsluitingen, het verzorgen van het geldtransport en de controle op de parkeergelden en het digitaal aanvragen en uitgeven van parkeervergunningen en ontheffingen verzorgen.

Digitaliseren van parkeerdiensten

Steeds meer gemeenten willen hun parkeerdienstverlening digitaliseren, zoals het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning, -ontheffing of bezoekersvergunning. Met het volledig webbased concept van P1 is dit mogelijk. Wij bieden de software én kunnen de totale dienstverlening rond aanvraag en uitgifte van parkeervergunningen en -ontheffingen verzorgen. Bent u op zoek naar een snelle en eenvoudige manier om een breed scala aan parkeergerelateerde zaken te digitaliseren? P1 kan u op dit punt volledig ontzorgen. Sinds kort kunnen uw parkeerders ook via de digitale dienstverlening van P1 de invordering naheffing parkeerbelasting en het afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften digitaal afhandelen.

Dynamische afsluiting

P1 verzorgt ook het operationele beheer van beweegbare stads en/of centrum afsluitingen. Hieronder valt onder andere:

  • Uitgifte en beheer van ontheffingen
  • Bediening intercom en beeldverbinding
  • Financieel administratieve verantwoording
  • Managementinformatie

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact