Parkeren bij P1

Privacy

P1 zal behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan met de door u verstrekte en/of bevestigde gegevens.

De door u verstrekte en/of bevestigde gegevens zullen door ons alleen in een intern systeem worden gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening, waaronder de verstrekking van parkeerabonnementen, -vergunningen, -tickets en de reservering van parkeerplaatsen. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is in het kader van de betreffende dienstverlening en de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding daarvan.

U kunt te allen tijde schriftelijk verzoeken om de geregistreerde gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe dient u een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs te overleggen. P1 zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van een verzoek een afspraak met u maken voor het inzien van de gegevens of de gegevens wijzigen of uit het systeem verwijderen.

De door u verstrekte en/of bevestigde gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt; dit met uitzondering van het geval dat toepasselijk recht of rechtsmaatregelen P1 daartoe noodzaken.

Cookies

Voor het gebruik van de website worden cookies gebruikt. Bij het bezoeken en/of gebruiken van de website worden enkel technische gegevens vastgelegd in een cookie. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Op die manier kan P1 het bezoek van de website analyseren en optimaliseren. Voor meer informatie over cookies kunt u kijken op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

P1 deelt in de meeste gevallen geen gegevens met derden. Dit doen wij alleen als wij hier wettelijk toe verplicht worden, als het noodzakelijk is om de rechten van de klant of P1 te beschermen of als wij van te voren toestemming hebben gekregen van de gebruiker.

P1 maakt gebruik van diensten van derden, waaronder Google en Facebook, om te monitoren hoe bezoekers de website gebruiken. Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen. P1 heeft hier geen invloed op en is hier niet aansprakelijk voor. Wij adviseren het privacy beleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie.

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen exploiteert en beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact