Parkeerservice Noordwijk

Prins Bernhardstraat 72
2202 LR Noordwijk
071-3620102
parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Route

Openingstijden

Reguliere openingstijden:
Ma-Zo: 13.00 - 17.00 uur

Vanaf 1 juli 2024:
Do-Za 14:00 - 16:00 uur

Klik hier om online een afspraak te maken.

Digitaal Loket

Regel hier direct uw parkeerzaken.

Naar digitaal loket

Ontheffingen voor het centrumgebied

Vanaf 1 juli 2024 wordt het centrumgebied van Noordwijkerhout ingericht als voetgangersgebied en hebben alleen ontheffinghouders 24/7 toegang. Voor overig verkeer wordt het gebied dagelijks tussen 12:00 en 18:00 uur afgesloten. Wilt u een ontheffing aanvragen? Onder het kopje Ontheffingen vindt u hierover meer informatie. 

Vergunningen

Het parkeren in Noordwijk is gedigitaliseerd. Dat betekent dat houders van een bewoners-, inwoners-, hotel- of bedrijfsvergunning iedere parkeeractie in het betaald parkerengebied aanmelden in de BezoekersApp. Dit geldt niet voor de overige vergunningen. 

GPK-houders kunnen in betaald parkeren gebied als hun vergunning vooraf is geregistreerd bij het parkeerservicebureau.

Meer informatie over vergunningen en het gebruik hiervan, vindt u onder de kopjes Vergunningen en Gehandicapten. 

Digitaal uw zaken regelen

In het Digitaal Parkeerloket kunt u onder andere: 
- Een parkeerbon betalen
- Een kentekenwijziging doorgeven
- De status van uw aanvraag volgen
- Uw gegevens wijzigen
- Een parkeerproduct verlengen

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met Parkeerservice Noordwijk via telefoonnummer 071-3620102 of e-mailen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

 

Betaald parkeren in Noordwijk


Tarieven

Op de overzichtskaart en tarieventabel parkeerbelasting Noordwijk 2024 kunt u inzien wat de tarieven zijn van de verschillende gebieden en waar het betaald parkeren is. In het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Noordwijk 2024 kunt u informatie lezen over betaald parkeren in Noordwijk. In dit besluit is ook een stratenlijst toegevoegd die aangewezen zijn voor betaald parkeren en in welk gebied de straat behoort.

Mogelijkheden om te betalen

 • Per Pinbetaling in de dichtstbijzijnde parkeerautomaat;
 • Met uw mobiele telefoon, zie informatie hieronder.

GSM-parkeren Noordwijk

U kunt in Noordwijk net als in vele andere gemeenten in Nederland parkeergeld betalen met de mobiele telefoon (GSM-parkeren). Dit geldt voor alle betaald parkeren gebieden in Noordwijk. Het voordeel van dit systeem is dat het parkeergeld achteraf wordt betaald. U hoeft dus niet meer van tevoren na te denken hoe lang u wilt parkeren, u hoeft niet meer tussentijds terug naar de parkeerautomaat en u loopt zo dus geen kans meer een parkeerboete te krijgen voor te lang parkeren. Bovendien betaalt u alleen nog voor de tijd dat u daadwerkelijk geparkeerd staat. 
Een overzicht van de aangesloten providers en beschikbare apps kunt u vinden op de website van Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten

Parkeerschijfzone / Blauwe zone

Op verschillende plaatsen in Noordwijk kunt u voor een beperkte periode gratis parkeren met behulp van uw blauwe parkeerschijf. Deze zones zijn gemarkeerd met de blauwe streep op de grond en op verkeersborden, welke duidelijk aangeven wanneer en hoe lang deze parkeerschijfzone van kracht is. Let u alstublieft erop dat sommige parkeerschijfzones op bepaalde tijden veranderen in betaald parkeergebieden. U plaatst uw blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit met de tijd van aankomst. Het gebruik van meerdere schijven tegelijkertijd is niet toegestaan.

Paid parking in Noordwijk

As in many cities in the Netherlands large areas of Noordwijk fall under paid parking zones. In the following documents you will find more information about paid parking and about parking locations and areas in Noordwijk:

- Overview map parking locations paid parking 2024;
- Municipal decision on payment and parking permit holder Noordwijk 2023.

Payment methods

 • Pin payment in the nearest parking meter;
 • With your mobile phone, see more information below.
   

Pay-by-phone Parking

As in many other cities in the Netherlands, you can pay parking fees in Noordwijk with your mobile phone. This is possible for all paid parking areas in Noordwijk. The advantage of this system is that the parking fee is paid afterwards. In this way you only pay for the parking time you use. No more worrying about coins, your length of stay or walking to and from the parking meter.
More information about mobile parking apps can be found here (in Dutch only).

Blue parking disc

At some locations in Noordwijk it is possible to park free of charge when you use a blue parking disc. These locations are marked with a blue line on the ground and on road signs. These road signs indicates clearly when and for how long the parking disc zone is in force. Please note that some parking disc zones change at certain times in paid parking areas. Place your blue parking disc clearly visible behind the windshield with the time of arrival. The use of multiple disks at the same time is not allowed.

Belangrijke informatie over uw vergunning

Het parkeren in Noordwijk is gedigitaliseerd. Dat betekent dat u als houder van een bewoners-, inwoners-, hotel- of bedrijfsvergunning een parkeersaldo heeft. Dit saldo wordt bijgehouden in de BezoekersApp. U dient daarom iedere parkeeractie in het betaald parkerengebied aan te melden in de BezoekersApp. 
Dit geldt niet voor de overige vergunningen. 

Parkeren voor vergunninghouders

Bekijk op de stratenlijst waar u mag parkeren met een parkeervergunning.

Vergunning aanvragen voor voertuig met buitenlands kenteken

Wilt u voor een voertuig met een buitenlands kenteken een vergunning dan moet u bewijs van betaling BPM verstrekken.

Meerdere kentekens op de vergunning

Indien u meerdere kentekens op uw vergunning heeft, dient u voor het parkeren het juiste kenteken te activeren. De scanauto scant alle kentekens waarna er een dubbele controle volgt of deze aangemeld zijn. Is uw kenteken niet geactiveerd dan wordt er overgaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Nieuwe parkeervergunning aanvragen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types vergunningen binnen Noordwijk. Een nieuwe vergunning aanvragen, kan altijd in het Digitaal Parkeerloket of via een aanvraagformulier. Deze vindt u hieronder.

Vergunningen voor bewoners

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u bij de gemeente Noordwijk staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op het betreffende adres.

Voor een vergunning op kenteken moet het voertuig op uw eigen naam staan geregistreerd (zie kentekenbewijs deel 1 B). Is dat niet het geval, dan moet de leasemaatschappij of uw werkgever een berijdersverklaring overleggen waarin aangegeven wordt dat u de vaste bestuurder bent van het voertuig. Dit geldt voor alle kentekens die aan de vergunning gekoppeld worden. Vergunningen op buitenlandse kentekens worden alleen verstrekt na bewijs van betaling BPM. U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk of via een aanvraagformulier.

Vergunning Tarief
Eerste Bewonersparkeervergunning, per jaar €  20,00
Tweede Bewonersvergunning, per jaar €  50,00
Derde Bewonersvergunning, per jaar € 100,00
Bezoekersparkeervergunning, per jaar €  20,00
Inwonersparkeervergunning, per jaar €  20,00
Tweede-woning-parkeervergunning, per jaar € 100,00

Bezoekersparkeervergunning
Met een bezoekersparkeervergunning kunt u uw bezoek voordelig laten parkeren. Als er bezoek komt, meldt u het kenteken van uw bezoek aan en af via de BezoekersApp. De bezoekersparkeervergunning werkt met een parkeersaldo. 

De BezoekersApp is gratis te downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store. U kunt de app ook gebruiken via bezoek.parkeer.nl. Dat kan met uw smartphone, tablet of computer. U kunt de app gebruiken zodra u een bevestiging heeft ontvangen dat uw bezoekersparkeervergunning is goedgekeurd.  

Wilt u meer informatie over de werking van de BezoekersApp? Raadpleeg dan hier de gebruikershandleiding of bekijk hier een korte instructievideo

Als het aanmelden via de BezoekersApp niet lukt, kunt u uw kenteken telefonisch aanmelden via telefoonnummer 088-1261442. U heeft hierbij uw Persoonlijke code nodig. Deze vindt u in uw account op de BezoekersApp.

Inwonersparkeervergunning
Woont u in de gemeente Noordwijk buíten het betaald parkerengebied, dan kunt u een inwonersparkeervergunning aanvragen. Met deze vergunning kunt u met een parkeersaldo parkeren in het betaald parkeergebied. U meldt dan uw kenteken aan en af via de BezoekersApp.

De BezoekersApp is gratis te downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store. U kunt de app ook gebruiken via bezoek.parkeer.nl. Dat kan met uw smartphone, tablet of computer. U kunt de app gebruiken zodra u een bevestiging heeft ontvangen dat uw inwonersparkeervergunning is goedgekeurd. Let er aub op dat u uw eigen kenteken invoert in de BezoekersApp. 

Vergunningen voor bedrijven

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. Hieronder vindt u een overzicht van welke documenten er aangeleverd moeten worden tijdens de aanvraag van een parkeervergunning voor bedrijven: 

- Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, maximaal 3 maanden oud.
- Het kentekenbewijs van het motorvoertuig,
- Staat het voertuig niet op naam van het bedrijf maar betreft het een leaseauto op naam van het bedrijf dan overlegt u ook een leaseovereenkomst
- Staat het voertuig niet op naam van het bedrijf maar op naam van een werknemer of leasemaatschappij dan overlegt u ook een werkgeversverklaring waarin duidelijk staat dat de eigenaar of vaste berijder, vermeld op de leaseovereenkomst, in dienst is van het bedrijf.

U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk. Uiteraard kunt u ook een aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen. Het aanvraagformulier is hier te downloaden.

Vergunning Tarief
Bedrijvenparkeervergunning A, per jaar € 300,-
Bedrijvenparkeervergunning B, per jaar € 150,-
Bedrijvenparkeervergunning C, per jaar € 150,-
 

Vergunningen voor hotels 

De hotelparkeervergunning is een vergunning die aangevraagd kan worden door een houder van een hotel, pension of kamerverhuurbedrijf dat gevestigd is in het fiscaal gereguleerde gebied. Met de hotelparkeervergunning kan de houder de verblijvende gast op kenteken aanmelden. Bij het aanvragen van een hotelparkeervergunning overlegt u een bewijs van de afdracht toeristenbelasting.

Nadat de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een inlog voor een applicatie waarop u eenvoudig kentekens kunt aan- en afmelden. 

Per verhuurdbare kamer wordt er maximaal 1 vergunning verstrekt, minus het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein, waarbij de eerste 3 plaatsen niet worden meegerekend.

Vergunning Tarief
Hotelparkeervergunning, per maand €     8,50
Hotelparkeervergunning, per jaar € 102,00
 

Vergunningen voor vrachtwagens

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. Hieronder vindt u een overzicht van welke documenten aangeleverd moeten worden tijdens de aanvraag van een parkeervergunning voor vrachtwagen of autobus;

- Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, maximaal 3 maanden oud
- Het kentekenbewijs van het motorvoertuig vallende in de categorie ‘vrachtauto’ of ‘autobus(touringcars)’
- Staat het voertuig op naam van een bedrijf niet gevestigd in Noordwijk maar de vaste berijder is woonachtig in Noordwijk dan overlegt u ook een verklaring met daarin de gegevens van de vaste berijder.
- Staat het voertuig niet op naam van het bedrijf maar betreft het een leaseauto op naam van het bedrijf dan overlegt u ook een leaseovereenkomst

Let op: u kiest voor een vergunning voor op bedrijvenpark ’s Gravendijck of voor een vergunning voor de Zilkerduinweg. De vergunning is alleen geldig voor de gekozen optie.

U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk. Uiteraard kunt u ook een aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen.

Vergunning

 Tarief  

Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte <10 meter, per jaar  € 200,-
Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte 10 tot 15 meter, per jaar  € 300,-
Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte 15 tot 20 meter, per jaar  € 400,-
 

Vergunningen voor verenigingen

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u kunt aantonen organisator te zijn van een activiteit die plaatsvindt binnen het fiscaal gereguleerde gebied. Per vereniging of stichting wordt maximaal 1 parkeervergunning verenigingen uitgegeven.

Wilt u een parkeervergunning verenigingen aanvragen? Doet u dit dan via het Digitaal Parkeerloket.

Vergunning Tarief
Parkeervergunning verenigingen - per parkeeractie € 1,00


Nadat uw parkeervergunning verenigingen is goedgekeurd, ontvangt u van ons bericht per e-mail. U krijgt dan een account in de BezoekersApp van P1. In de BezoekersApp meldt u uw parkeeracties aan op kenteken. 

Vergunning voor zorgverleners

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. De aanvrager dient bij aanvragen van een functionele parkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

 • Kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een functionele parkeervergunning voor wordt gevraagd.
 • Een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is.
 • Schriftelijke verklaring van noodzaak voor een functionele parkeervergunning.
 • Uittreksel van de KvK of BIG van max. 3 maanden oud.

U kunt uw aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen of een e-mail versturen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

Vergunning Tarief
Functionele parkeervergunning, per jaar € 20,00


Parking permits for residents

Do you live or will you be moving to an area where paid parking is in effect? A parking permit for residents allows you to park there without having to pay for parking.

How to apply for a new parking permit

You can apply for a new parking permit on the Digital Parking Counter.

For questions or further information, please contact the Parking Service Office Noordwijk. The opening hours are from Monday to Sunday from 13:00 - 17:00. The Parking Service Office can be reached by phone on the number 088-1261412 (local rate) or by e-mail at parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), kunt u gratis een parkeervergunning voor gehandicapten aanvragen. Met deze vergunning kunt u met een parkeersaldo parkeren in het betaald parkeergebied van Noordwijk. U meldt dan uw kenteken aan en af via de BezoekersApp.

Wilt u meer informatie over de werking van de BezoekersApp? Raadpleeg dan hier de gebruikershandleiding of bekijk hier een korte instructievideo

Heeft u nog geen vergunning voor het betaald parkeren voor gehandicapten? Vraag deze dan nu aan:

1. U gaat naar het Digitaal Parkeerloket. Door te klikken op de knop ‘Parkeerproduct aanvragen’ kunt u een aanvraag indienen.

2. Kies 'Parkeervergunning voor gehandicapten' en selecteer vervolgens ‘Account aanmaken met DigiD' en vul de gevraagde gegevens in.

3. Kies het getoonde product.

4. Let op, dat u GPK kaart wel geldig is. Een verlopen GPK kaart wordt niet als geldig gezien en dan wordt de aanvraag niet goedgekeurd.

5. Maak een foto van de voor- en achterkant van uw geldige GPK en voeg deze toe.

6. U controleert en bevestigt de aanvraaggegevens en klikt vervolgens op ‘Verzoek afronden’.

Parkeerservice Noordwijk stuurt automatisch een bevestigingsmail van uw aanvraag. De verwerkingstijd is rond de drie werkdagen en de vergunning werkt niet met terugwerkende kracht. Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is, ontvangt u van ons het officiële bericht, de zogeheten beschikking. In deze e-mail staat ook alle informatie over het gebruik of het wijzigen van uw parkeervergunning.

Let op: de parkeervergunning voor gehandicapten wordt niet automatisch verlengd. Krijgt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart? Dan moet u ook een nieuwe parkeervergunning voor gehandicapten aanvragen via het Digitale Parkeerloket. 

Komt u van buiten de gemeente Noordwijk?

Ook mensen met een GPK van buiten de gemeente Noordwijk kunnen gebruik maken van de betaald parkeerplaatsen wanneer ze in het bezit zijn van een parkeervergunning voor gehandicapten (in de gemeente Noordwijk). Om deze aan te vragen, dienen de stappen te worden gevolgd die hierboven staan beschreven. 

In een groot aantal gemeenten zijn buiten de landelijke regelgeving extra voorzieningen getroffen met betrekking tot het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Deze regels betreffen vooral de mogelijkheden om te parkeren zonder parkeergeld te betalen. Wij raden u aan te informeren naar de mogelijkheden bij de betreffende gemeente of op www.ghpk.nl.

Parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats (GPP)

Op een algemene GPP mag u altijd onbeperkt parkeren, ook als deze plek in een betaald parkeren of blauwe zone gebied ligt.

Let op: als u met uw GPK in Noordwijk wilt parkeren, dient u uw GPK vooraf te registreren bij het parkeerservicebureau van Noordwijk. Dit kunt u doen door een mail te sturen  naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl met uw gegevens en een afbeelding van de voor- en achterzijde van de GPK-vergunning. Wanneer uw GPK geregistreerd is, ontvangt u een e-mail over de gang van zaken voor het aanmelden van het kenteken.

Elke keer als u parkeert, meldt u het kenteken van de auto waarmee u parkeert aan op de vergunning. Dat kan in de BezoekersApp van P1 of telefonisch bij Parkeerservice Noordwijk via +31 88 12 61 442. Als u belt, heeft u de persoonlijke code nodig die vermeld staat onder het kopje Account in de BezoekersApp. 

Heeft u geen parkeervergunning voor gehandicapten? Dan moet u betalen bij de parkeerautomaat of via mobiel parkeren bij aanbieders  als EasyParkYellowbrickSMSParking enzovoort.

De Europese gehandicapten parkeerkaart (GPK) moet wel zichtbaar achter de voorruit liggen. 

‘Gewone’ parkeerplaats in betaald parkeren gebied

Op een ‘gewone’ parkeerplaats in een betaald parkeren gebied kunt u gratis parkeren met een parkeervergunning voor gehandicapten. Elke keer als u parkeert, meldt u het kenteken van de auto waarmee u parkeert aan op de vergunning. Dat kan in de BezoekersApp van P1 of telefonisch bij Parkeerservice Noordwijk via +31 88 12 61 442. Als u belt, heeft u de persoonlijke code nodig die vermeld staat onder het kopje Account in de BezoekersApp. 

Parkeren in blauwe zone gebied

Algemene GPP in blauwe zone gebied

Op een algemene GPP in een blauwe zone gebied kunt u onbeperkt gratis parkeren. De Europese GPK moet wel zichtbaar achter de voorruit liggen. 

‘Gewone’ parkeerplaats in blauwe zone gebied

Op een ‘gewone’ parkeerplaats in een blauwe zone gebied gelden de regels van de blauwe zone. U heeft dan een parkeerschijf nodig. De maximale parkeerduur is aangegeven op de borden bij een blauwe zone.

Ik heb een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart en ik heb geen BSN, kan ik een Parkeervergunning voor GPK-houders aanvragen?

U kunt via ons parkeerservicebureau een Parkeervergunning voor GPK-houders aanvragen. Stuur uw NAW-gegevens (voorletters, achternaam, adres en woonplaats) en een kopie van de voorkant en van de achterkant van uw geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl . U ontvangt de aanvraagbevestiging en verdere informatie over het aanmelden van uw kenteken vervolgens per e-mail.

Gebruik van vervalste parkeerkaarten is strafbaar

Er is vastgesteld dat er vervalste parkeerkaarten in omloop zijn. Zowel de falsificatie van kaarten als het gebruik van vervalste kaarten is strafbaar. Bij constatering van gebruik van een vervalste kaart kan aangifte worden gedaan wegens valsheid in geschrifte en de originele vergunning wordt ingetrokken. Ook het kopiëren van parkeerkaarten is niet toegestaan.

Parking permits for the disabled

Information about parking permits for the disabled is provided by the City Store of Noordwijk. For questions and more information you can contact them by phone (071 36 60 000) or visit the City Store (Voorstraat 42).

In a large number of municipalities, extra provisions with regard to parking with a disabled parking permit have been made. The rules mainly concern the possibilities to park without paying parking fees. We advise you to inquire about the possibilities at the relevant city or at www.ghpk.nl.      

Forged parking permits

It has been established that forged parking permits are in circulation. Both the falsification of permits and the use of forged permits is punishable. Upon detection of the use of a forged permit, a declaration can be made due to forgery and the original parking permit will be withdrawn. The copying of parking permits is also falsification. 

Naheffingsaanslagen worden voor de gemeente Noordwijk en P1 uitgegeven door het bedrijf Cannock Chase Public.  

Waar kan ik met vragen of opmerkingen over de naheffingsaanslag terecht?

De medewerkers van Parkeerservice Noordwijk ontvangen u graag met al uw vragen aan de balie in de Prins Bernhardstraat 72. Ook telefonisch via 071-3620102 of per e-mail via parkeerservicenoordwijk@p1.nl informeren wij u graag over alle zaken met betrekking tot parkeren in Noordwijk. Heeft u een klacht over een van onze medewerkers, dan kunt u deze middels het contactformulier link naar sturen naar info@p1.nl. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U kunt alle informatie over de bezwaarprocedure voor beschikkingen vinden op de factuurbrief of de website van het CJIB.

Als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Ieder bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke jurist beoordeeld, echter de aard van het bezwaarschrift bepaalt in hoge mate hoe groot de kans is dat uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt.
U kunt alleen een bezwaarschrift bij de gemeente indienen wanneer er sprake is van een naheffingsaanslag (feitcode 403a, 409a, 409b, 409c of 409d). Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend

 • U kunt online uw bezwaar indienen via ons Digitaal Loket. Klik op de link en de website begeleidt u makkelijk door het proces heen.
 • U kunt uw Bezwaarschrift per post versturen:
  P1 On Street Management B.V.
  t.a.v. de Heffingsambtenaar van Gemeente Noordwijk
  p/a Postbus 97812
  2509 GE Den Haag

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen voor uw bezwaarschrift;
 • de datum;
 • het aanslagnummer van de naheffing.

Verder verzoeken wij u met uw bezwaarschrift een kopie van de naheffingsaanslag mee te sturen en eventuele bewijsmiddelen die u wilt aandragen (bijvoorbeeld een belparkeer transactie of bankafschrift betaalautomaat).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op! U moet het bedrag van de naheffingsaanslag dus gewoon betalen. Indien uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt, wordt uw betaling teruggestort.

Redenen bezwaarschriften

Hieronder treft u een overzicht van veel genoemde redenen uit eerder ingediende bezwaarschriften aan. Indien uw reden voor bezwaar hierbij staat kunt u op deze reden doorklikken en krijgt u uitleg of uw bezwaarschrift kansrijk is en welke informatie u mee dient te sturen om uw gelijk aan te tonen. De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto’s, die door de jurist gezien kunnen worden.
Ik ben het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag want:

Ik was aan het laden en lossen

De scanauto controleert en scant uw kenteken. De gemaakte foto wordt daarna nog extra gecontroleerd. Als aan deze foto te zien is dat u aan het laden en/of lossen was, wordt de foto vernietigd en ontvangt u geen naheffingsaanslag. Als er geen tekenen van laden en/of lossen zijn, was u aan het parkeren. Het indienen van een bezwaar heeft dan geen zin. 

In- of uitstappen van personen

Een auto mag even stilstaan zonder parkeerbelasting te voldoen om personen te laten in- of uitstappen. Onder in- en uitstappen wordt alleen het daadwerkelijk in- en uitstappen bedoeld. Het gedurende een korte tijd stilstaan, zonder dat er iemand in- of uitstapt, valt onder parkeren. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald. Als er op de foto van uw voertuig geen mensen te zien zijn die in- of uitstappen, heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was op weg naar de parkeerautomaat

Als u op weg was naar de parkeerautomaat op het moment dat uw kenteken gescand werd, is het zeer onwaarschijnlijk dat u een naheffingsaanaslag heeft gekregen. Wij controleren in ons systeem of er voor uw voertuig een parkeeractie is gestart rondom de tijd van het scannen. Is dat het geval, dan wordt de scan vernietigd en volgt er geen naheffingsaanslag. 

Ik was maar even weg

Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u maar even weg was en daarom geen parkeerbelasting hebt voldaan. Parkeerbelasting moet worden betaald bij aanvang van parkeren, ook als u maar enkele minuten parkeert.

Ik wist niet dat betaald moet worden

Bezwaarschriften waarin wordt aangegeven dat de parkeerder niet wist dat er betaald moest worden, worden niet gehonoreerd. De gemeente Noordwijk heeft in zijn parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit duidelijk aangegeven op welke plaatsen er parkeerbelasting moet worden voldaan. Dit is ook gepubliceerd. Bovendien staan er borden en parkeerautomaten waaruit kan worden opgemaakt dat parkeerbelasting moet worden voldaan.

Ik heb een vergunning

Indien u een vergunning heeft, zal het systeem van de scanauto dit vastsstellen aan de hand de gegevens die gekoppeld zijn aan uw kenteken. Als blijkt dat aan uw kenteken geen vergunning is toegekend, is dit niet bekend in ons systeem en zal een bezwaar tegen de naheffingsaanslag ongegrond worden verklaard. 

Ik kon niet betalen want de automaat was defect

In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard.  In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen maar ik ben niet in Noordwijk geweest

Wanneer u aanvoert dat u op het aangegeven moment niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd in Noordwijk, moet u hiervan overtuigende bewijzen meesturen. Het kenteken dat door de scanauto is gescand, wordt gekoppeld aan de gegevens die van uw voertuig bekend zijn bij de RDW. Omdat deze gegevens overeenkomen, is het aannemelijk dat uw voertuig wel in Noordwijk is geweest en heeft het meestal geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat in dit geval over de vraag of uw auto op de betreffende dag in Noordwijk geparkeerd heeft gestaan en niet of u zelf in Noordwijk bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt.

Onze auto was verhuurd

Als u bij uw bezwaarschrift een geldig ondertekend  huurcontract  kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag

De hoogte van de naheffingsaanslag wordt bepaald door de gemeente Noordwijk en wordt opgebouwd uit de volgende componenten: de kosten van de naheffing welke jaarlijks worden getoetst door de overheid en het op locatie geldende uurtarief.

Where can I ask questions about a penalty charge notice?

For information or comments you can contact Parking service office Noordwijk. The staff of Parking service office will be happy to answer all your questions at the counter in Prins Bernhardstraat 72. You can also contact the Parking service office by phone on the number 088-1261412 or by e-mail at parkeerservicenoordwijk@p1.nl. If you have a complaint about one of our employees, you can contact us via the contact form link info@p1.nl. We strive to respond within 3 working days.

How to challenge a penalty charge notice

On the invoice letter or the website of the CJIB you can find all information about the challenge of a penalty charge notice.

If you do not agree with a penalty charge notice you received, you can submit a notice of objection. Every appeal is assessed by an independent lawyer, but the nature of the notice of objection determines to a large extent how great the chance is that your notice of objection will be accepted. You can only submit a notice of objection to the municipality if there is an additional assessment (fact code 403a, 409a, 409b, 409c or 409d).Your notice of objection, written in Dutch, must be submitted within six weeks of the date of the supplementary assessment.

 • You can submit your objection online via our Digital Desk. Click on the link and the website will guide you through the process easily.
 • You can send your Objection by post to the Parking Tax Officer of Noordwijk.
  Address:
  P1 On Street Management B.V.
  For the attention of Parking Tax Officer Noordwijk
  Tax Officer Noordwijk
  p/a PO Box 97812
  2509 GR The Hague

Your notice of objection must contain at least the following information:

 • Your name and address;
 • A description of the decision you object to;
 • The reasons for your notice of objection (find below an overview);
 • The date;
 • The assessment number of the additional tax.

We also request you to enclose a copy of the supplementary assessment with your notice of objection and any evidence you wish to submit (for example a parking ticket).

Submitting a notice of objection does not suspend the payment obligation. You simply have to pay the amout of the penalty charge notice. if your notice of the objection is declared well-founded, your payment will be refunded.

Reasons for notice of objection

Below you will find an overview of many of the reasons from previously filed objections. If your reason for objection can be find here, you can click on this reason and you will receive an explanation as to whether your notice of objection can be declared well-founded and which information you need to send. The parking inspectors are taking pictures of the situation, when they make a penalty charge notice. This picture will be used during the assessment by the lawyer.

I was loading and unloading

The parking controller must be able to verify that you are loading and / or unloading. He must be able to observe activities that show this. If the parking controller does not notice this, you are generally not loading and / or unloading but parking. Submitting an objection then makes no sense.

Boarding and disembarking people

A car may stop for a moment without having to pay parking tax to allow people to board or disembark. Stopping for a short time without the parking controller seeing someone getting in or out of the car falls under parking and not under the entry or exit of people. Parking tax must be paid for this. If the parking controller has not seen people getting in or out, it makes no sense to file an objection.

I was buying a ticket

f you were on your way to the parking meter at the time your license plate was scanned, it is very unlikely that you received a penalty charge notice. We check in our system whether a parking action has been started for your vehicle around the time of scanning. If that is the case, the scan will be destroyed and no penalty will be charged.  

I was gone for only a few minutes

It makes no sense to file an objection if you were away for a while and therefore have not paid parking tax. Parking tax must be paid at the start of parking, even if you park only a few minutes.

I did not know that you have to pay

Objections indicating that the parker did not know that payment should be made, will not be honored. The municipality of Noordwijk has clearly indicated in its parking tax ordinance and designation order at which places parking tax must be paid. This has also been published. Moreover, there are signs and parking machines from which can be made that parking tax should be made.

I have a parking permit

If you have a parking permit, the parking controller will notice this due to your license plate number and the data linked to it in our system. If there is no parking permit registrered on your plate number, submitting an appeal will be senseless. 

I couldn't pay because the parking meter was defective

A notice of objection which includes that the parking meter was defective, is declared unfounded. The case law stipulates that if a parking meter is defective, there must be paid at another parking meter. In such a case too, there is no point in submitting an objection.

I received an penalty charge notice, but I did not go to Noordwijk

If your notice of objection includes that you haven’t been and parked in Noordwijk at the indicated time, you must enclose compelling proof of this. A parking controller records the details of a car in his hand computer when he imposes an additional assessment. This data is checked on the basis of the data known to the RDW with regard to your car. If these data are the same, it is plausible that you were in Noordwijk and it usually does not make sense to file a notice of objection. In this case, the question is whether your car was parked in Noordwijk on the relevant day and not whether you yourself were in Noordwijk. It may be that someone else has used your car.

Our car was rented

If you can submit a valid signed rental contract with your notice of objection, it makes sense to file an objection. The law stipulates that if a rental agreement concluded for a maximum of three months is submitted showing who was the tenant of the vehicle at the time of parking under this agreement, the lessee is regarded as the person who parked the vehicle.

I do not agree with the amount of the penalty charge notice

The amount of the supplementary assessment is determined by the municipality of Noordwijk and is made up of the following components: the costs of the additional assessment that are reviewed annually by the government and the hourly rate applicable on site.

Tijdelijke wijziging

Heeft u tijdelijk een vervangende auto omdat uw eigen auto bijvoorbeeld gerepareerd wordt, dan kunt u uw kenteken tijdelijk aanpassen voor maximaal één week. Hiervor kunt u in het Digitaal Parkeerloket kiezen voor: "Kenteken tijdelijk wijzigen".

Wilt u uw kenteken nogmaals tijdelijk wijzigen, dan is dat nog eenmaal mogelijk voor nog maximaal één week. Het kan zijn dat wij navraag doen naar de reden. 

Permanente wijziging

Is het kenteken dat aan uw vergunning gekoppeld is, niet langer op uw naam geregistreerd bij de RijksDienst voor het Wegverkeer (RDW)? Dan vervalt uw vergunning. Heeft u daarvoor in de plaats een andere auto, waarvan het kenteken op uw naam staat, dan kunt u deze koppelen aan uw vergunning. Dat kan op drie manieren: 

- Ga naar het Digitaal Parkeerloket en kies voor "Kenteken wijzigen". Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. 

- Geef de wijziging per e-mail door aan Parkeerservice Noordwijk via parkeerservicenoordwijk@p1.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres en een scan of foto van het kentekenbewijs deel 1b van de nieuwe auto. Indien er sprake is van een bedrijfs- of leaseauto, vragen wij u om ook een beijdersverklaring bij te voegen. 

- Komt u liever persoonlijk langs, dan kan dat ook. Neem dan graag alle gegevens en bewijzen mee.

Kenteken toevoegen

Wilt u een kenteken van een medebewoner toevoegen aan uw vergunning(en), dan kunt u dat zelf regelen in het Digitaal Parkeerloket. Klik hier om de handleiding hiervoor door te nemen. 

Ontheffingen voor het centrumgebied

Vanaf 1 juli 2024 wordt het centrumgebied van Noordwijkerhout ingericht als voetgangersgebied en hebben alleen ontheffinghouders 24/7 toegang. Voor overig verkeer wordt het gebied dagelijks tussen 12:00 en 18:00 uur afgesloten. Tussen 18:00 en 12:00 uur is het gebied ook toegankelijk voor voertuigen zonder ontheffing en alleen voor laden en lossen.

Het gaat om het dit gebied:
Schoollaantje, Dorpsringweg, Dorpsstraat tussen de Viaductweg en de Herenweg, Zeestraat tussen Dorpsringweg en Victoriberg, en Havenstraat tussen het Marktplein en de Dorpsringweg. Klik hier om meer details te bekijken.

U komt in aanmerking voor een vaste ontheffing wanneer u een bewoner bent of bedrijf heeft in het centrumgebied en u een parkeerplaats op eigen terrein heeft. En ook wanneer u een onderneming met bederfelijke waren heeft. Voor andere groepen zijn er bijzondere of tijdelijke ontheffingen.

Om een vaste ontheffing aan te vragen volgt u deze stappen:

 1. U gaat naar het Digitaal Parkeerloket van de gemeente Noordwijk.
 2. Als u al een account heeft, klikt u op inloggen.
 3. Kies 'Bewoners' als u een bewoner bent van het voetgangersgebied. Bent u een bedrijf, kies dan  ‘Bedrijven’. In alle overige gevallen kiest u voor toegangsontheffingen (bedrijf of particulier) en selecteert u ‘Account aanmaken met DigiD' of 'Account aanmaken met e-mailadres' en vult u de gevraagde gegevens in.
 4. Kies vervolgens het gewenste product. De productlijst is afgestemd op uw adres.
 5. Vul uw kenteken in en voeg indien nodig een kentekenbewijs en berijdersverklaring toe. Er kan tijdens de aanvraag om aanvullende bewijsstukken gevraagd worden.
 6. U controleert en bevestigt de aanvraaggegevens, herhaalt eventueel hetzelfde voor een nieuwe aanvraag en rondt de aanvraag af.
 7. Parkeerservice Noordwijk stuurt u automatisch een bevestigingsmail voor de ontvangen aanvraag. Wanneer uw aanvraag getoetst is, ontvangt u van ons het officiële bericht.

Het aanvragen van een vaste ontheffing kost €55,40.

Heeft u al een ontheffing voor het centrumgebied? Dan dient u uw huidige ontheffing te digitaliseren. Dat doet u door een nieuwe aanvraag in te dienen volgens de bovenstaande stappen. Wij controleren bij alle goedgekeurde aanvragen of er al een bestaande ontheffing is en maken deze dan digitaal. Hier zijn geen kosten aan verbonden en u behoudt dan dezelfde einddatum als die van de originele ontheffing.

Voldoet u niet aan de voorwaarden maar wilt u wel een ontheffing aanvragen? Er kan een bijzondere ontheffing worden aangevraagd voor bijvoorbeeld Afvalinzameling, Diensten openbare ruimte, Geld en Waardetransport, Rouwdiensten, Taxibedrijven en evenementen. De gemeente bepaalt of de ontheffing wordt toegekend. Een aanvraag voor een bijzondere vaste ontheffing kunt u indienen door een e-mail te sturen naar parkeerservicenoordijk@p1.nl

BezoekersApp


Voor wie is de BezoekersApp bedoeld?
Je kunt de BezoekersApp gebruiken als je één van de volgende vergunningen hebt:

 • Bezoekersvergunning: je bent inwoner van Noordwijk aan Zee en woont op een adres in een betaald parkeren gebied. Je mag de BezoekersApp gebruiken om je bezoek (visite) aan te melden. Je kunt meerdere auto’s tegelijk laten parkeren. Het aantal is onbeperkt zolang je genoeg parkeersaldo in je BezoekersApp hebt.
   
 • Inwonersparkeervergunning: je bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Noordwijk en woont niet op een adres in een betaald parkeren gebied. Je hebt een eigen auto of een auto waarvan het leasecontract op jouw naam staat. Je mag de BezoekersApp gebruiken om jouw eigen auto’s aan te melden in een betaald parkeren gebied. Dit mag met 1 auto per keer.
   
 • Gehandicaptenparkeervergunning: je hebt een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en een gehandicaptenparkeervergunning. Je mag de BezoekersApp gebruiken om de auto waarmee je parkeert aan te melden op een ‘gewone’ parkeerplaats in een betaald parkeren gebied.
   

Waar kan ik de handleiding van de BezoekersApp vinden?
De handleiding van de BezoekersApp vind je op p1.nl (pdf). Er is ook een korte instructievideo.

Hoe kan ik de BezoekersApp op mijn laptop of telefoon zetten?
Je kunt de BezoekersApp downloaden via de Google Playstore of de IOS Appstore.
Als je hulp nodig hebt, kun je langskomen bij het Parkeerservicebureau Noordwijk, Prins Bernhardstraat 72 in Noordwijk.

Ik heb een vraag over de BezoekersApp, met wie kan ik contact opnemen? 
Daarvoor kun je contact opnemen met Parkeerservice Noordwijk.

Hoe log ik in op de BezoekersApp?
Je logt in met het e-mailadres waarop jouw vergunning actief is en met jouw wachtwoord.

Hoe kan ik een parkeeractie aanmelden?
Je kunt je bezoek aan- en afmelden via:

 • De BezoekersApp op jouw smartphone of tablet.
 • De website bezoek.parkeer.nl op jouw computer of tablet.
 • De telefoon: je belt +31 88 12 61 442 en beantwoordt de vragen die worden gesteld. Houd bij het aanmelden jouw persoonlijke code, het kenteken dat je wilt aanmelden en de zonecode waar het voertuig geparkeerd staat bij de hand.

Waar vind ik mijn persoonlijke code?
Nadat je bent ingelogd in de BezoekersApp, vindt je jouw 6-cijferige persoonlijke code bij de optie ‘Account’. De code heet in de BezoekersApp ‘Geheime code’ en staat onder ‘Instellingen’.

Wat moet ik doen als ik mijn persoonlijke code kwijt ben?
Jouw persoonlijke code vind je terug in jouw account in de BezoekersApp.

Maak je gebruik maakt van de niet-digitale bezoekersparkeervergunning en je bent jouw persoonlijke code kwijtgeraakt? Neem dan contact op met het Parkeerservice Noordwijk (P1) via +31 71 36 20 102.

Wat kost het gebruik van de BezoekersApp?
Voor het gebruik van de BezoekersApp worden geen extra kosten in rekening gebracht. Je betaalt alleen voor jouw bezoekersparkeervergunning of inwonersparkeervergunning.

Zijn mijn gespaarde uren verloren gegaan door de overstap naar parkeersaldo?
Nee, je gespaarde uren zijn niet verloren gegaan. Tot 1 april 2024 was het namelijk niet mogelijk om uren te sparen met het oude systeem. We verduidelijken dit graag. Voorheen (dat wel zeggen tot 1 april 2024) werden er automatisch uren toegevoegd aan je saldo voor elke betaalde vergunning. De 30.000 minuten die voorheen zichtbaar waren in de app en automatisch aangevuld werden, waren slechts een manier om de app goed te laten functioneren. Dit saldo had dus verder geen waarde, want je betaalt - net als voor het nieuwe systeem - 20 euro voor een vergunning per jaar. Het gebruik van meer of minder uren had dus geen invloed op je saldo en ook niet op de kosten van een vergunning.

Dit systeem is nu gewijzigd. Je krijgt nu een parkeersaldo. Je kunt nu onbeperkt parkeren totdat je saldo op is, zonder dat er een maximum van 3 uur per keer geldt. Je hoeft de auto na 3 uur dus niet meer te verplaatsen of bij te betalen bij de automaat/parkeerapp. Daar was veel behoefte aan onder de inwoners van gemeente Noordwijk.

In totaal krijg je 550 uur per jaar, wat gelijk staat aan 33.000 minuten. Omdat dit nieuwe systeem per 1 april 2024 ingaat, krijg je echter geen parkeersaldo voor 12 maanden, maar voor 9 maanden. Dit komt neer op 412,50 uur oftewel 24.750 minuten voor 2024. Vanaf 2025 ontvang je uiteraard wel weer 550 uur als je daarvoor in aanmerking komt.

Ik ben vergeten af te melden, ben ik dan de uren kwijt?
Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Waarom moet ik ook de zone opgeven bij aanmelden?
De parkeertijden zijn per zone verschillend. In sommige zones is het parkeren ’s avonds na 21.00 uur of na 23.00 uur gratis. In andere zones geldt 24/7 betaald parkeren. Wanneer je de parkeeractie aanmeldt in een andere zone dan waar het voertuig staat geparkeerd, heb je kans op een parkeerbon (naheffing).

Ik wil langer parkeren dan 1 dag, kan dat?
Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app. 

Hoe zit het met privacy van kenteken(s)?
Wij behandelen alle informatie die je verstrekt vertrouwelijk en binnen de geldende wetgeving. Wij gebruiken de verstrekte kentekens alleen om digitaal te kunnen controleren of er sprake is van een geldige parkeeractie.

De BezoekersApp doet het niet. Wat moet ik nu doen?
Als de storing aan jouw eigen apparatuur (computer, smartphone, tablet) of je eigen internetverbinding (geen internet, slechte wifi) ligt, kun je overschakelen op telefonisch aan- en afmelden via +31 88 12 61 442.
Houd bij het aanmelden jouw persoonlijke code, het kenteken dat je wilt aanmelden en de zonecode waar het voertuig geparkeerd staat bij de hand.

De parkeerder van het voertuig is verantwoordelijk voor het betalen van parkeergeld. Als het aanmelden niet lukt, kun je bij de parkeerautomaat het betreffende kenteken aanmelden.

Het kan gebeuren dat je een kenteken niet kunt aan- of afmelden door een algemene storing in het systeem. Betaal dan bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren.
Heb je door een landelijk erkende storing bij telefonie, internet of NPR jouw kenteken niet kunnen afmelden? Dan kun je compensatie krijgen voor de uren die je niet hebt kunnen afmelden. Bel dan naar Parkeerservice Noordwijk op het moment dat je niet kunt afmelden via +31 (0)71-3620102.

Ik heb geen computer of smartphone om een parkeeractie aan- of af te melden. Wat moet ik doen?
Met de computer of smartphone is de digitale bezoekersparkeervergunning het gemakkelijkst te gebruiken. Als je geen computer, tablet of smartphone met internet hebt, kunt je jouw parkeeractie telefonisch aan- en afmelden.

Wil je gebruik maken van deze niet-digitale bezoekersparkeervergunning, neem dan contact op met het parkeerservicebureau in Noordwijk via +31 71 36 20 102.

Kan ik de BezoekersApp op meerdere telefoons of tablets gebruiken?
Ja, je kan de BezoekersApp op meerdere telefoons en tablets installeren en gebruiken.

Parkeersaldo

Hoe weet ik wat mijn parkeersaldo is?
In de BezoekersApp kun je jouw parkeersaldo raadplegen. Na het inloggen kies je voor ‘Account’. Je ziet meteen ‘Uw huidige parkeersaldo’, waaronder jouw parkeersaldo in minuten staat.
Als je jouw bezoek aanmeldt via de telefoon +31 88 12 61 442 krijg je jouw parkeersaldo ook te horen.
Gebruik je niet de app? Je kunt je parkeersaldo ook telefonisch opvragen bij Parkeerservice Noordwijk (alleen tijdens openingstijden) via +31 71 36 20 102.

Ik gebruik de app niet veel, kan ik ook kiezen voor een lager parkeersaldo?
Nee, dat kan niet. Het tarief van de vergunning en het aantal uren dat aan een vergunning gekoppeld is, staat vast. Je hoeft niet alle uren op te maken.

Als ik uren tekort kom op mijn bezoekersparkeervergunning of inwonersparkeervergunning, kan ik dan uren bijkopen?
Nee, dit is niet mogelijk.

Waarom is er gekozen voor maximaal 550 uur per jaar?
De gemeenteraad heeft hiervoor gekozen omdat 550 uur een redelijke hoeveelheid uren is, die past binnen wat landelijk gebruikelijk is. De bezoekersparkeervergunning is bedoeld voor kort en incidenteel parkeren in het betaald parkeren gebied; niet om ongelimiteerd en structureel lang te parkeren.

550 uur is gelijk aan 33.000 minuten. Waarom heb ik 24.750 minuten in mijn BezoekersApp?
Omdat het parkeren met saldo ingaat op 1 april 2024, krijg je 9/12 van de 550 uren. Dat staat gelijk aan 412,5 uur, oftewel 24.750 minuten. Dit aantal is een bestuurlijk besluit van de gemeente Noordwijk.

Ik hoef maar 10 minuten te parkeren, ben ik dan een uur van mijn parkeersaldo kwijt?
Nee, de uren op jouw parkeersaldo worden per minuut verrekend.

Als ik nog maar 1 uur over heb en ik parkeer op dezelfde dag langer dan 1 uur, krijg ik dan een parkeerbon (naheffing)?
Ja, dat zou kunnen. Als jouw parkeersaldo op is, dan moet je voor de resterende tijd het normale parkeertarief betalen bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren. Als voor een kenteken geen parkeergeld is betaald op het moment dat de scanauto het kenteken scant, kan een parkeerbon (naheffing) worden opgelegd.

Ik wil langer parkeren dan 1 dag, kan dat?
Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app. 

Hoe lang is mijn parkeersaldo geldig?
De toegekende uren blijven in het kalenderjaar geldig. Uren die aan het eind van het kalenderjaar over zijn, komen te vervallen.

Ik ben vergeten af te melden, ben ik dan de uren kwijt?Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

​Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Inwonersparkeervergunning

Wie kan een inwonersparkeervergunning in de gemeente Noordwijk aanvragen?
Je kunt een inwonersparkeervergunning aanvragen wanneer je in de gemeente Noordwijk woont en staat ingeschreven op een adres buiten het betaald parkeren gebied van Noordwijk aan Zee.

Waar mag ik met de inwonersparkeervergunning parkeren?
Je kunt de vergunning gebruiken in Noordwijk aan Zee in de gebieden Paars en Turquoise. In Noordwijk Binnen is de vergunning geldig in het gebied Rood.

Bekijk het overzicht van de betaald parkeren gebieden (pdf) op p1.nl.

Zones die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook niet opgenomen in jouw BezoekersApp. Je mag met jouw inwonersparkeervergunning dus niet parkeren in het gebied Geel.

Waar mag ik met een inwonersparkeervergunning NIET parkeren?
De inwonersparkeervergunning is niet geldig in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn parkeersaldo van de inwonersparkeervergunning meenemen?
Je kunt jouw parkeersaldo op de inwonersparkeervergunning alleen meenemen als jouw nieuwe adres ook in de gemeente Noordwijk ligt, maar niet in een gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee. Als je buiten dat gebied gaat wonen, wordt jouw inwonersparkeervergunning beëindigd. Als je op het moment van beëindiging 275 of meer uren over hebt, kun je in de BezoekersApp restitutie aanvragen voor de overige uren.

Hoeveel kentekens mag ik tegelijkertijd aanmelden op mijn inwonersparkeervergunning?
Je mag maximaal 1 kenteken tegelijkertijd aanmelden op jouw inwonersparkeervergunning.

Hoe lang mag ik op een plek parkeren met de inwonersparkeervergunning?
Je mag net zo lang parkeren als je wilt, zo lang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Bezoekersparkeervergunning

Wie kan een bezoekersparkeervergunning aanvragen?
Je kunt een bezoekersparkeervergunning aanvragen wanneer je bent ingeschreven op een adres in het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee. Je moet op dit adres ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Noordwijk.

Er wordt maximaal 1 bezoekersparkeervergunning per adres uitgegeven.

Hoe gebruik ik de BezoekersApp voor mijn bezoekersparkeervergunning?
Met de BezoekersApp kun je de bezoekersparkeervergunning digitaal gebruiken. Als er bezoek komt, meld je het kenteken aan en af in de BezoekersApp.

Om gebruik te kunnen maken van de BezoekersApp heb je een bezoekersparkeervergunning nodig. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan aan in het Digitaal Parkeerloket. Nadat de vergunning is uitgegeven, ontvang je een bevestiging per e-mail. Onderaan deze e-mail vind je een bijlage met meer informatie over het gebruik van de BezoekersApp.

Daarnaast ontvang je na de uitgifte een e-mail om een wachtwoord aan te maken voor de BezoekersApp.

Waar mag mijn bezoek met de bezoekersparkeervergunning parkeren?
In Noordwijk aan Zee kan jouw bezoek parkeren in de gebieden Paars en Turquoise.
Kijk op de plattegrond en straatnamenlijst voor de juiste zonenummers die horen bij deze gebieden.

Bekijk het overzicht van de betaald parkeren gebieden (pdf) op p1.nl.

Zones die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook niet opgenomen in jouw BezoekersApp. Zoals je kunt zien, mag jouw bezoek met jouw bezoekersparkeervergunning dus niet parkeren in de gebieden Geel en Rood.

Waar mag er NIET geparkeerd worden met een bezoekersparkeervergunning?
Heb je een bezoekersparkeervergunning? Deze is niet geldig in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein, Schuitengat, Kloosterplein en Raadhuisstraat.

Ik ben vergeten af te melden, ben ik dan de uren kwijt?
Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

​Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de eerste registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn parkeersaldo van de bezoekersparkeervergunning meenemen?
Je kunt jouw parkeersaldo op de bezoekersparkeervergunning alleen meenemen als jouw nieuwe adres ook in een betaald parkeren gebied ligt. Als je buiten dat gebied gaat wonen, dan wordt je bezoekersparkeervergunning beëindigd. Als je op het moment van beëindiging 275 of meer uren over hebt, kun je in de BezoekersApp restitutie aanvragen voor de overige uren.

Als ik nog maar 1 uur over heb en mijn bezoek parkeert op dezelfde dag langer dan 1 uur bij mij, krijgt mijn bezoek dan een parkeerbon (naheffing)?
Ja, dat zou kunnen. Als de uren op zijn, moet je bezoek voor de resterende tijd het normale parkeertarief betalen bij een parkeerautomaat of via een mobiel parkeren.
Als voor een kenteken geen parkeergeld is betaald op het moment dat de scanauto het kenteken scant, loop je het risico op een parkeerbon.

Hoeveel kentekens kan ik tegelijkertijd aanmelden op mijn bezoekersparkeervergunning?
Je kunt een oneindig aantal bezoekers tegelijk laten parkeren door deze aan te melden op de BezoekersApp. Dit kan zolang je voldoende parkeersaldo hebt.

Hoe lang mag mijn bezoek op een plek parkeren met de bezoekersparkeervergunning?
Jouw bezoek mag zo lang parkeren als gewenst is, zolang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Wat als mijn bezoek blijft slapen?
Als je in een 24/7 gebied woont, moet jouw bezoek aangemeld blijven wanneer het voertuig ook in de nacht in dit gebied geparkeerd staat.

Mijn bezoek komt maar 10 minuten langs, ben ik dan een uur van mijn parkeersaldo kwijt?
Nee, de bezoekersuren worden per minuut verrekend.

Ik krijg een logé voor 2 weken, moet ik dan de bezoekersparkeervergunning gebruiken?
Dat mag wel, maar jouw bezoek kan de auto in zo’n geval beter parkeren in een niet-betaald parkeren gebied, parkeergarage of op een parkeerterrein. Op deze manier kun je besparen op het parkeersaldo van jouw bezoekersparkeervergunning en dit gebruiken voor de korter durende bezoeken.

Ik krijg dagelijks 2 uur zorg/mantelzorg, kan ik daarvoor de bezoekersparkeervergunning gebruiken?
Dat mag wel, maar zorgverleners die 1e lijnzorg verlenen en zijn aangesloten bij een organisatie, kunnen zelf een zorgvergunning aanvragen bij Parkeerservice Noordwijk (P1). In dat geval parkeert de zorgverlener met een eigen vergunning en niet op jouw bezoekersparkeervergunning.
Als je dat zelf wilt, kunnen mantelzorgers gebruik maken van de bezoekersparkeervergunning. Die uren gaan wel van jouw parkeersaldo af.

Mag ik gebruik maken van de bezoekersparkeervergunning van mijn buren?
Daar is de vergunning niet voor bedoeld. Maar het is aan de eigenaar van de bezoekersparkeervergunning hoe deze de bezoekersuren inzet.

Kan mijn bezoek zichzelf aan- en afmelden?
Je kunt aan bezoek dat regelmatig bij je langskomt een machtiging afgeven in de BezoekersApp. Je bezoek ontvangt dan een link per e-mail waarmee een kenteken aan- en afgemeld kan worden.

Gehandicaptenparkeervergunning (voor GKP-houders)

Wie kan een parkeervergunning voor GPK-houders aanvragen?
Je kunt een gehandicaptenparkeervergunning aanvragen wanneer je een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) hebt.

Waar mag ik met de parkeervergunning voor GPK-houders parkeren?
Je kunt parkeeracties aanmelden op alle parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen waar betaald parkeren van kracht is.

Bekijk het overzicht van de betaald parkeren gebieden (pdf) op p1.nl.

Als ik uren tekortkom op mijn parkeervergunning voor GPK-houders, kan ik dan uren bijkopen?
Nee, het is niet mogelijk om uren bij te kopen.

Hoeveel kentekens mag ik tegelijkertijd aanmelden op mijn parkeervergunning voor GPK-houders?
Je kan maximaal 1 kenteken tegelijkertijd aanmelden.

Hoe lang mag ik op een plek parkeren met de parkeervergunning voor GPK-houders?
Je mag net zo lang parkeren als je wilt, zolang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Overige vragen en antwoorden

Waar is mijn vergunning NIET geldig?
Voor een goed gebruik van het parkeersaldo is het nuttig te weten waar je vergunning niet geldig is.

Heb je een bezoekersparkeervergunning?
Deze is niet geldig in: Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein, Schuitengat, Kloosterplein en Raadhuisstraat.

Heb je een inwonersparkeervergunning?
Deze is niet geldig in: Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Heb je een gehandicaptenparkeervergunning?
Deze is geldig op elke ‘gewone’ parkeerplaats in een betaald parkeren gebied.

Heb je een bewonersvergunning?
Deze is niet geldig: in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Moet ik voor parkeren betalen bij een laadpaal?
Bij een laadpaal betaal je altijd voor het laden. Als de laadpaal in het betaald parkeren gebied staat, dan moet je een parkeervergunning hebben of je moet parkeergeld betalen (bij de parkeerautomaat of via een parkeerapp). 

Vergunning voor Verenigingen

Wat is het verschil met de oude parkeervergunning voor verenigingen?
Verenigingen kunnen nog steeds maximaal 4500 uur parkeren tegen een gereduceerd tarief. In de oude situatie rekende je een parkeeractie af, waarmee je maximaal 3 uur kon parkeren. Vanaf 1 mei 2024 is er geen maximale parkeerduur per parkeertransactie. Je rekent elke parkeertransactie per minuut af.

Wat kost het parkeren voor verenigingen?
Het tarief is 1 euro per 3 uur. Ofwel 0,33 euro per uur of 0,0056 per minuut.
Dit tarief is gebaseerd op de situatie van voor 1 mei, waarbij een vereniging maximaal 1500 parkeeracties van 3 uur kan kopen, tegen een tarief van 1 euro per parkeeractie.

Wanneer is er recht op restitutie?
Er is restitutie als de vergunninghouder de vergunning opzegt, of als de vergunning wordt ingetrokken. Het geldsaldo op de vergunning wordt dan teruggestort.

Voor hoeveel uur mag ik vanaf 1 mei parkeren?
Dat hangt ervan af. U mag in 2024 maximaal 1500 euro aan parkeeracties doen. Als u voor al voor 200 euro aan parkeeracties heeft verbruikt, dan kunt u voor de rest van dit jaar nog voor 1300 euro aan parkeertransacties doen.

Wat gebeurt er als er voor 1500 euro geparkeerd is?
Als er in een jaar voor 1500 euro geparkeerd is kun je de rest van het jaar geen gebruik meer maken van de vergunning.

Wat is het max. saldotegoed?
Het max. saldotegoed is het maximale geldbedrag dat op uw bezoekersaccount mag staan. Dit is vastgesteld op 500 euro. Hiermee voorkomen we dat er geld moet worden teruggeboekt.

Waarom is het max. saldotegoed 500 euro in de BezoekersApp?
Hiermee voorkomen we dat er verenigingen een te hoog saldo aanhouden en er geld moet worden teruggeboekt.

Wat gebeurt er aan het eind van het jaar?
We verwachten dat de vereniging ook in het volgende jaar van de vergunning gebruik wil maken én nog aan de voorwaarden voldoet. Saldotegoed blijft daarom staan in de vergunning en is het volgende jaar te gebruiken.
De vereniging moet wel aantonen dat de er nog aan de voorwaarden voor de vergunning wordt voldaan (anders wordt de vergunning ingetrokken).

Wat is het max. opwaardeerbedrag?
Het max. opwaardeerbedrag is het maximale bedrag dat een vereniging in totaal per jaar op de vergunning mag hebben gezet. Dit is vastgesteld op 1500 euro. Als een vereniging voor 1500 euro aan parkeertransacties heeft verbruikt, is het niet mogelijk om meer saldo op de vergunning toe te voegen.

Waar is de parkeervergunnig voor verenigingen geldig?
De vergunning is bedoeld om te parkeren in de buurt van de activiteiten van jouw vereniging. Je kunt de vergunning gebruiken in Noordwijk aan Zee in de gebieden Paars en Turquoise. Bekijk de stratenlijst van de betaald parkeren gebieden hier.
Zones die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook niet opgenomen in jouw BezoekersApp. Je mag met de parkeervergunning dus niet parkeren in het gebied Geel.

Ik ben vergeten af te melden, ben ik dan geld kwijt?
Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en betaal je daar dus voor. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt. Je krijgt geen geld als je vergeten bent een parkeeractie af te melden.

Ik heb vragen over het gebruik van de vergunning.
Neem contact op met Parkeerservice Noordwijk. Zij kunnen je helpen met het gebruik van de vergunning en technische vragen.

 

Mijn vraag staat hier niet bij. Met wie kan ik contact opnemen?
Neem dan contact op met de Parkeerservice P1 in Noordwijk.

Prins Bernhardstraat 72
2202 LR Noordwijk
+31 71 36 20 102
parkeerservicenoordwijk@p1.nl

 

Via de webshop kunt u de meeste vergunningen aanvragen en betalen, uw vergunning verlengen en een kentekenwijziging doorgeven. Indien u gebruik maakt van de webshop, dient u documentatie bij te voegen. Dit kan in de vorm van een scan of goed leesbare foto van het gevraagde document. Het is raadzaam om deze gegevens in gedigitaliseerde vorm gereed te houden alvorens u uw aanvraag start. Indien u houder bent van een lease- of bedrijfsauto, dient u het kentekenbewijs deel 1B en een berijdersverklaring als bijlage bij te voegen.

Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor ongewenste mailingen, noch zal deze aan derden beschikbaar worden gesteld. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over de status van uw aanvraag.

Naheffingsaanslagen worden voor de gemeente Noordwijk en P1 uitgegeven door het bedrijf Cannock Chase Public.  

U kunt een naheffingsaanslag op 3 manieren betalen:

 • Via iDeal https://betalen.cannockchase.nl 
 • Via een overboeking naar het rekeningnummer dat op de naheffingsaanslag staat vermeld
 • Via de QR-code die op de naheffingsaanslag staat vermeld 

Betalen kan niet meer aan de balie van het Parkeerservicebureau. 

Op de naheffingsaanslag, die u per brief heeft ontvangen staat ook een datum vermeld waarvoor u betaling van de boete voldaan moet hebben. Als u dit niet doet, ontvangt u een herinnering en wordt het boetebedrag verhoogd.
Cannock Chase zorgt namens de gemeente Noordwijk voor de invorderingen van de naheffingen.

Aankondigingen van Beschikking (de zogenaamde Mulderfeiten) kunt u niet bij ons betalen. Deze worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovenaan op de bon welke u achter uw voorruit heeft ontvangen staat dan: Aankondiging van Beschikking.
 

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact