Parkeerservice Noordwijk

Prins Bernhardstraat 72
2202 LR Noordwijk
071-3620102
parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Route

Openingstijden

Reguliere openingstijden:
Ma-Zo: 13.00 - 17.00 uur

Klik hier om online een afspraak te maken.

Digitaal Loket

Regel hier direct uw parkeerzaken.

Naar digitaal loket

Belangrijke informatie over uw vergunning

Heeft u een bewoners-, inwoners-, hotel- of bedrijfsvergunning, dan is het niet meer nodig een vergunningspas in het voertuig te hebben. De parkeercontroleur en/of scanauto scant ter controle het kenteken.

Digitaal uw zaken regelen

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen bij ons digitaal parkeerloket? Zo bent u snel geholpen en hoeft u niet zelf naar het Parkeerservicebureau te komen.
Hier kunt u eenvoudig:
•    Uw gegevens wijzigen;
•    Een kentekenwijziging doorvoeren;
•    De status van uw aanvraag volgen;
•    Uw aflopende parkeerproducten verlengen.

Klik hier om naar het digitaal parkeerloket te gaan.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met Parkeerservice Noordwijk via telefoonnummer 071-3620102 of e-mailen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

 

Betaald parkeren in Noordwijk


Tarieven

Op de overzichtskaart en tarieventabel parkeerbelasting Noordwijk 2023 kunt u inzien wat de tarieven zijn van de verschillende gebieden en waar het betaald parkeren is. In het document besluit betaald- en vergunningshoudersparkeren Noordwijk kunt u informatie lezen over betaald parkeren in Noordwijk. In dit besluit is ook een stratenlijst toegevoegd die aangewezen zijn voor betaald parkeren en in welk gebied de straat behoort.

Mogelijkheden om te betalen

 • Per Pinbetaling in de dichtstbijzijnde parkeerautomaat;
 • Met uw mobiele telefoon, zie informatie hieronder.

GSM-parkeren Noordwijk

U kunt in Noordwijk net als in vele andere gemeenten in Nederland parkeergeld betalen met de mobiele telefoon (GSM-parkeren). Dit geldt voor alle betaald parkeren gebieden in Noordwijk. Het voordeel van dit systeem is dat het parkeergeld achteraf wordt betaald. U hoeft dus niet meer van tevoren na te denken hoe lang u wilt parkeren, u hoeft niet meer tussentijds terug naar de parkeerautomaat en u loopt zo dus geen kans meer een parkeerboete te krijgen voor te lang parkeren. Bovendien betaalt u alleen nog voor de tijd dat u daadwerkelijk geparkeerd staat. 
Een overzicht van de aangesloten providers en beschikbare apps kunt u vinden op de website van Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten

Parkeerschijfzone / Blauwe zone

Op verschillende plaatsen in Noordwijk kunt u voor een beperkte periode gratis parkeren met behulp van uw blauwe parkeerschijf. Deze zones zijn gemarkeerd met de blauwe streep op de grond en op verkeersborden, welke duidelijk aangeven wanneer en hoe lang deze parkeerschijfzone van kracht is. Let u alstublieft erop dat sommige parkeerschijfzones op bepaalde tijden veranderen in betaald parkeergebieden. U plaatst uw blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit met de tijd van aankomst. Het gebruik van meerdere schijven tegelijkertijd is niet toegestaan.

Paid parking in Noordwijk

As in many cities in the Netherlands large areas of Noordwijk fall under paid parking zones. In the following documents you will find more information about paid parking and about parking locations and areas in Noordwijk:

- Overview map parking locations paid parking 2023;
- Municipal decision on payment and parking permit holder Noordwijk 2023.
 

Payment methods

 • Pin payment in the nearest parking meter;
 • With your mobile phone, see more information below.
   

Pay-by-phone Parking

As in many other cities in the Netherlands, you can pay parking fees in Noordwijk with your mobile phone. This is possible for all paid parking areas in Noordwijk. The advantage of this system is that the parking fee is paid afterwards. In this way you only pay for the parking time you use. No more worrying about coins, your length of stay or walking to and from the parking meter.
More information about mobile parking apps can be found here (in Dutch only).

Blue parking disc

At some locations in Noordwijk it is possible to park free of charge when you use a blue parking disc. These locations are marked with a blue line on the ground and on road signs. These road signs indicates clearly when and for how long the parking disc zone is in force. Please note that some parking disc zones change at certain times in paid parking areas. Place your blue parking disc clearly visible behind the windshield with the time of arrival. The use of multiple disks at the same time is not allowed.

Belangrijke informatie over uw vergunning

Heeft u een bewoners-, inwoners-, hotel- of bedrijfsvergunning dan is het niet meer nodig een vergunningspas in het voertuig te hebben. De parkeercontroleur en/of scanauto scant ter controle het kenteken.

Parkeren voor vergunninghouders

Bekijk op de straatnamenlijst waar u mag parkeren met een parkeervergunning.

Vergunning aanvragen voor voertuig met buitenlands kenteken

Wilt u voor een voertuig met een buitenlands kenteken een vergunning dan moet u bewijs van betaling BPM verstrekken.

Meerdere kentekens op de vergunning

Indien u meerdere kentekens op uw vergunning heeft, dient u voor het parkeren het juiste kenteken te activeren. De parkeercontroleurs kunnen uw parkeervergunning controleren door het kenteken te scannen. Is uw kenteken niet geactiveerd dan wordt er overgaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Nieuwe parkeervergunning aanvragen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types vergunningen binnen Noordwijk. Een nieuwe vergunning aanvragen, kan altijd in het Digitaal Parkeerloket of via een aanvraagformulier. Deze vindt u hieronder.

Vergunningen voor bewoners

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u bij de gemeente Noordwijk staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op het betreffende adres.

Voor een vergunning op kenteken moet het voertuig op uw eigen naam staan geregistreerd (zie kentekenbewijs deel 1 B). Dan wel moet de leasemaatschappij of uw werkgever een berijdersverklaring overleggen waarin aangegeven wordt dat u de vaste bestuurder bent van het voertuig. Dit geldt voor alle kentekens die aan de vergunning gekoppeld worden. Vergunningen op buitenlandse kentekens worden alleen verstrekt na bewijs van betaling BPM. U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk of via een aanvraagformulier.

Vergunning Tarief
Eerste Bewonersparkeervergunning, per jaar €  20,00
Tweede Bewonersvergunning, per jaar €  50,00
Derde Bewonersvergunning, per jaar € 100,00
Inwonersparkeervergunning, per jaar €  20,00
Bezoekersparkeervergunning, per jaar €  20,00
Tweede-woning-parkeervergunning, per jaar € 100,00


Vergunningen voor bedrijven

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. Hieronder vindt u een overzicht van welke documenten er aangeleverd moeten worden tijdens de aanvraag van een parkeervergunning voor bedrijven: 

- Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, maximaal 3 maanden oud.
- Het kentekenbewijs van het motorvoertuig,
- Staat het voertuig niet op naam van het bedrijf maar betreft het een leaseauto op naam van het bedrijf dan overlegt u ook een leaseovereenkomst
- Staat het voertuig niet op naam van het bedrijf maar op naam van een werknemer of leasemaatschappij dan overlegt u ook een werkgeversverklaring waarin duidelijk staat dat de eigenaar of vaste berijder, vermeld op de leaseovereenkomst, in dienst is van het bedrijf.

U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk. Uiteraard kunt u ook een aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen. Het aanvraagformulier is hier te downloaden.

Vergunning Tarief
Bedrijvenparkeervergunning A, per jaar € 300,-
Bedrijvenparkeervergunning B, per jaar € 150,-
Bedrijvenparkeervergunning C, per jaar € 150,-


Vergunningen voor hotels 

U komt in aanmerking voor een hotelparkeervergunning als het hotel, het pension of het kamerverhuurbedrijf is gevestigd in het fiscaal gereguleerde gebied. Bij het aanvragen van een hotelparkeervergunning overlegt u bewijs afdracht toeristenbelasting.

Vergunning Tarief
Hotelparkeervergunning, per maand €     8,50
Hotelparkeervergunning, per jaar € 102,00

 

Vergunningen voor vrachtwagens

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. Hieronder vindt u een overzicht van welke documenten aangeleverd moeten worden tijdens de aanvraag van een parkeervergunning voor vrachtwagen of autobus;

- Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, maximaal 3 maanden oud
- Het kentekenbewijs van het motorvoertuig vallende in de categorie ‘vrachtauto’ of ‘autobus(touringcars)’
- Staat het voertuig op naam van een bedrijf niet gevestigd in Noordwijk maar de vaste berijder is woonachtig in Noordwijk dan overlegt u ook een verklaring met daarin de gegevens van de vaste berijder.
- Staat het voertuig niet op naam van het bedrijf maar betreft het een leaseauto op naam van het bedrijf dan overlegt u ook een leaseovereenkomst

Let op: u kiest voor een vergunning voor op bedrijvenpark ’s Gravendijck of voor een vergunning voor de Zilkerduinweg. De vergunning is alleen geldig voor de gekozen optie.

U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk. Uiteraard kunt u ook een aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen.

Vergunning Tarief             
Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte <10 meter, per jaar € 200,00
Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte 10 tot 15 meter, per jaar € 300,00
Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte 15 tot 20 meter, per jaar € 400,00


 

Vergunningen voor deelnemers evenementen

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. U kunt uw aanvraag indienen bij de balie van het Parkeerservice bureau of een e-mail versturen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

Vergunning Tarief
Evenementenparkeervergunning, per dag € 7,50


 

Vergunningen voor verenigingen

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. U kunt uw aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen of een e-mail versturen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

Vergunning Tarief
Parkeervergunning verenigingen, per stuk € 0,50


 

Vergunningen voor verloskundigen/medewerkers kraamzorg

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. De aanvrager dient bij aanvragen van een functionele parkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

 • Kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een functionele parkeervergunning voor wordt gevraagd.
 • Een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is.
 • Schriftelijke verklaring van noodzaak voor een functionele parkeervergunning.
 • Uittreksel van de KvK of BIG van max. 3 maanden oud.

U kunt uw aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen of een e-mail versturen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

Vergunning Tarief
Functionele parkeervergunning, per jaar € 20,00

 

 


Parking permits for residents

Do you live or will you be moving to an area where paid parking is in effect? A parking permit for residents allows you to park there without having to pay for parking.

How to apply for a new parking permit

You can apply for a new parking permit on the Digital Parking Counter.

For questions or further information, please contact the Parking Service Office Noordwijk. The opening hours are from Monday to Sunday from 13:00 - 17:00. The Parking Service Office can be reached by phone on the number 088-1261412 (local rate) or by e-mail at parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Parkeerservice Noordwijk verstrekt verenigingskraskaarten. Voor gebruik dient de desbetreffende kaart opengekrast te worden voor de dag, de datum en het tijdstip waarop deze geldig moet zijn. Bovendien dient de kraskaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto te liggen. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van de kraskaarten.

Kaart type Doelgroep Geldig in gebied Geldigheidsduur Tarief
Verenigingen-kraskaart  

Verenigingen in Noordwijk die een activiteit organiseren in gebied paars, geel of turquoise

Vergunning-gebied paars of turquoise; afhankelijk van de locatie van de activiteit. Max. 3 opeenvolgende uren €0,50

 

Kraskaarten kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden

Mocht u kraskaarten aanschaffen, houdt u er dan rekening mee dat deze niet kunnen worden omgeruild of worden terug genomen. Deze zijn alleen geldig in het jaar zoals vermeld op de kraskaarten.

Informatie over Gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen wordt verzorgd door de Gemeentewinkel van de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, telefoonnummer (071) 36 60 000.

Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeentelijke website. Houders van een geldige Gehandicaptenparkeerkaart kunnen in Noordwijk op alle betaald parkeerplaatsen maximaal 3 uur gratis parkeren met gebruik van de parkeerschijf. De kaart en parkeerschijf dienen van buitenaf duidelijk leesbaar, direct achter de voorruit van het voertuig te zijn geplaatst en de aankomsttijd dient correct ingesteld te zijn op de parkeerschijf.

Houders van een geldige Gehandicaptenparkeerkaart kunnen onbeperkt parkeren op de invalideparkeerplaatsen.

In een groot aantal gemeenten zijn buiten de landelijke regelgeving extra voorzieningen getroffen met betrekking tot het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Deze regels betreffen vooral de mogelijkheden om te parkeren zonder parkeergeld te betalen. Wij raden u aan te informeren naar de mogelijkheden bij de betreffende gemeente of op www.ghpk.nl.

Gebruik van vervalste parkeerkaarten is strafbaar

Er is vastgesteld dat er vervalste parkeerkaarten in omloop zijn. Zowel de falsificatie van kaarten als het gebruik van vervalste kaarten is strafbaar. Bij constatering van gebruik van een vervalste kaart kan aangifte worden gedaan wegens valsheid in geschrifte en de originele vergunning wordt ingetrokken. Ook het kopiëren van parkeerkaarten is niet toegestaan.

Parking permits for the disabled

Information about parking permits for the disabled is provided by the City Store of Noordwijk. For questions and more information you can contact them by phone (071 36 60 000) or visit the City Store (Voorstraat 42).

A disabled parking permit enables you to park for free for up to 3 hours in all paid parking spaces in Noordwijk, when you use your parking disc. Your disabled parking permit and parking disc must be clearly legible from the outside, placed directly behind the windscreen of your car. Moreover, the arrival time must be correctly set on the parking disc. A disabled parking permit also enables you to park unlimited in Noordwijk on the disabled parking spaces.  

In a large number of municipalities, extra provisions with regard to parking with a disabled parking permit have been made. The rules mainly concern the possibilities to park without paying parking fees. We advise you to inquire about the possibilities at the relevant city or at www.ghpk.nl.      

Forged parking permits

It has been established that forged parking permits are in circulation. Both the falsification of permits and the use of forged permits is punishable. Upon detection of the use of a forged permit, a declaration can be made due to forgery and the original parking permit will be withdrawn. The copying of parking permits is also falsification. 

Waar kan ik met vragen of opmerkingen over de naheffingsaanslag terecht?

De medewerkers van Parkeerservice Noordwijk ontvangen u graag met al uw vragen aan de balie in de Prins Bernhardstraat 72. Ook telefonisch via 071-3620102 of per e-mail via parkeerservicenoordwijk@p1.nl informeren wij u graag over alle zaken met betrekking tot parkeren in Noordwijk. Heeft u een klacht over een van onze medewerkers, dan kunt u deze middels het contactformulier link naar sturen naar info@p1.nl. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U kunt alle informatie over de bezwaarprocedure voor beschikkingen vinden op de factuurbrief of de website van het CJIB.

Als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag die u heeft ontvangen kunt u een bezwaarschrift indienen. Ieder bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke jurist beoordeeld, echter de aard van het bezwaarschrift bepaalt in hoge mate hoe groot de kans is dat uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt.
U kunt alleen een bezwaarschrift bij de gemeente indienen wanneer er sprake is van een naheffingsaanslag (feitcode 403a, 409a, 409b, 409c of 409d). Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend

 • U kunt online uw bezwaar indienen via ons Digitaal Loket. Klik op de link en de website begeleidt u makkelijk door het proces heen.
 • U kunt uw Bezwaarschrift per post versturen:
  P1 On Street Management B.V.
  t.a.v. de Heffingsambtenaar van Gemeente Noordwijk
  p/a Postbus 97812
  2509 GE Den Haag

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen voor uw bezwaarschrift;
 • de datum;
 • het aanslagnummer van de naheffing.

Verder verzoeken wij u met uw bezwaarschrift een kopie van de naheffingsaanslag mee te sturen en eventuele bewijsmiddelen die u wilt aandragen (bv. een parkeerticket).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op! U moet het bedrag van de naheffingsaanslag dus gewoon betalen. Indien uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt, wordt uw betaling teruggestort.

Redenen bezwaarschriften

Hieronder treft u een overzicht van veel genoemde redenen uit eerder ingediende bezwaarschriften aan. Indien uw reden voor bezwaar hierbij staat kunt u op deze reden doorklikken en krijgt u uitleg of uw bezwaarschrift kansrijk is en welke informatie u mee dient te sturen om uw gelijk aan te tonen. De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto’s, die door de jurist gezien kunnen worden.
Ik ben het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag want:

Ik was aan het laden en lossen

De parkeercontroleur moet bij de controle kunnen constateren dat u aan het laden en/of lossen bent. Hij moet activiteiten kunnen waarnemen waaruit dit blijkt. Als de parkeercontroleur dit niet opmerkt, bent u in het algemeen niet aan het laden en/of lossen maar aan het parkeren. Het indienen van een bezwaar heeft dan geen zin.

In- of uitstappen van personen

Een auto mag even stilstaan zonder parkeerbelasting te voldoen om personen te laten in- of uitstappen. Onder in- en uitstappen wordt alleen het daadwerkelijk in- en uitstappen bedoeld. Het gedurende een korte tijd stilstaan, zonder dat de controleur ziet dat er iemand in- of uitstapt valt onder parkeren en niet onder het in- of uitstappen van personen. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald. Als de controleur geen mensen heeft zien in- of uitstappen heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was op weg naar de parkeerautomaat

Slechts in een enkel geval heeft het zin om bezwaar in te dienen als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u op weg was om te betalen. De parkeercontroleur controleert altijd of er personen bij de parkeerautomaat staan om te betalen, voordat hij een naheffingsaanslag oplegt. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat het betalen bij de automaat en het opleggen van de naheffingsaanslag elkaar kruisen.

Ik was maar even weg

Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u maar even weg was en daarom geen parkeerbelasting hebt voldaan. Parkeerbelasting moet worden betaald bij aanvang van parkeren, ook als u maar enkele minuten parkeert.

Ik wist niet dat betaald moet worden

Bezwaarschriften waarin wordt aangegeven dat de parkeerder niet wist dat er betaald moest worden, worden niet gehonoreerd. De gemeente Noordwijk heeft in zijn parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit duidelijk aangegeven op welke plaatsen er parkeerbelasting moet worden voldaan. Dit is ook gepubliceerd. Bovendien staan er borden en parkeerautomaten waaruit kan worden opgemaakt dat parkeerbelasting moet worden voldaan.

Ik heb een vergunning

Indien u een vergunning heeft, zal de parkeercontroleur dit vastsstellen aan de hand de gegevens die gekoppeld zijn aan uw kenteken. Als blijkt dat aan uw kenteken geen vergunning is toegekend, is dit niet bekend in ons systeem en zal een bezwaar tegen de naheffingsaanslag ongegrond worden verklaard. 

Ik kon niet betalen want de automaat was defect

In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard.  In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen maar ik ben niet in Noordwijk geweest

Wanneer u aanvoert dat u op het aangegeven moment niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd in Noordwijk moet u hiervan overtuigende bewijzen meesturen. Een parkeercontroleur noteert de gegevens van een auto in zijn handcomputer als hij een naheffingsaanslag oplegt. Deze gegevens worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de RDW m.b.t. tot uw auto. Wanneer deze gegevens overeen komen is het aannemelijk dat u wel in Noordwijk bent geweest en heeft het meestal geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat in dit geval over de vraag of uw auto op de betreffende dag in Noordwijk geparkeerd heeft gestaan en niet of u zelf in Noordwijk bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt.

Onze auto was verhuurd

Als u bij uw bezwaarschrift een geldig ondertekend  huurcontract  kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag

De hoogte van de naheffingsaanslag wordt bepaald door de gemeente Noordwijk en wordt opgebouwd uit de volgende componenten: de kosten van de naheffing welke jaarlijks worden getoetst door de overheid en het op locatie geldende uurtarief.

Where can I ask questions about a penalty charge notice?

For information or comments you can contact Parking service office Noordwijk. The staff of Parking service office will be happy to answer all your questions at the counter in Prins Bernhardstraat 72. You can also contact the Parking service office by phone on the number 088-1261412 or by e-mail at parkeerservicenoordwijk@p1.nl. If you have a complaint about one of our employees, you can contact us via the contact form link info@p1.nl. We strive to respond within 3 working days.

How to challenge a penalty charge notice

On the invoice letter or the website of the CJIB you can find all information about the challenge of a penalty charge notice.

If you do not agree with a penalty charge notice you received, you can submit a notice of objection. Every appeal is assessed by an independent lawyer, but the nature of the notice of objection determines to a large extent how great the chance is that your notice of objection will be accepted. You can only submit a notice of objection to the municipality if there is an additional assessment (fact code 403a, 409a, 409b, 409c or 409d).Your notice of objection, written in Dutch, must be submitted within six weeks of the date of the supplementary assessment.

 • You can submit your objection online via our Digital Desk. Click on the link and the website will guide you through the process easily.
 • You can send your Objection by post to the Parking Tax Officer of Noordwijk.
  Address:
  P1 On Street Management B.V.
  For the attention of Parking Tax Officer Noordwijk
  Tax Officer Noordwijk
  p/a PO Box 97812
  2509 GR The Hague

Your notice of objection must contain at least the following information:

 • Your name and address;
 • A description of the decision you object to;
 • The reasons for your notice of objection (find below an overview);
 • The date;
 • The assessment number of the additional tax.

We also request you to enclose a copy of the supplementary assessment with your notice of objection and any evidence you wish to submit (for example a parking ticket).

Submitting a notice of objection does not suspend the payment obligation. You simply have to pay the amout of the penalty charge notice. if your notice of the objection is declared well-founded, your payment will be refunded.

Reasons for notice of objection

Below you will find an overview of many of the reasons from previously filed objections. If your reason for objection can be find here, you can click on this reason and you will receive an explanation as to whether your notice of objection can be declared well-founded and which information you need to send. The parking inspectors are taking pictures of the situation, when they make a penalty charge notice. This picture will be used during the assessment by the lawyer.

I was loading and unloading

The parking controller must be able to verify that you are loading and / or unloading. He must be able to observe activities that show this. If the parking controller does not notice this, you are generally not loading and / or unloading but parking. Submitting an objection then makes no sense.

Boarding and disembarking people

A car may stop for a moment without having to pay parking tax to allow people to board or disembark. Stopping for a short time without the parking controller seeing someone getting in or out of the car falls under parking and not under the entry or exit of people. Parking tax must be paid for this. If the parking controller has not seen people getting in or out, it makes no sense to file an objection.

I was buying a ticket

Only ocasionally does it make sense to file an objection if you have received an additional tax assessment while you were on your way to make a payment. The parking controller always checks if there are people at the parking machine to make a payment, before imposing an additional tax assessment. Only in very few circumstances can it happen that making the payment at the machine and the imposition of the additional tax notice, cross each other.

I was gone for only a few minutes

It makes no sense to file an objection if you were away for a while and therefore have not paid parking tax. Parking tax must be paid at the start of parking, even if you park only a few minutes.

I did not know that you have to pay

Objections indicating that the parker did not know that payment should be made, will not be honored. The municipality of Noordwijk has clearly indicated in its parking tax ordinance and designation order at which places parking tax must be paid. This has also been published. Moreover, there are signs and parking machines from which can be made that parking tax should be made.

I have a parking permit

If you have a parking permit, the parking controller will notice this due to your license plate number and the data linked to it in our system. If there is no parking permit registrered on your plate number, submitting an appeal will be senseless. 

I couldn't pay because the parking meter was defective

A notice of objection which includes that the parking meter was defective, is declared unfounded. The case law stipulates that if a parking meter is defective, there must be paid at another parking meter. This is also stated on the parking meter. In such a case too, there is no point in submitting an objection.

I received an penalty charge notice, but I did not go to Noordwijk

If your notice of objection includes that you haven’t been and parked in Noordwijk at the indicated time, you must enclose compelling proof of this. A parking controller records the details of a car in his hand computer when he imposes an additional assessment. This data is checked on the basis of the data known to the RDW with regard to your car. If these data are the same, it is plausible that you were in Noordwijk and it usually does not make sense to file a notice of objection. In this case, the question is whether your car was parked in Noordwijk on the relevant day and not whether you yourself were in Noordwijk. It may be that someone else has used your car.

Our car was rented

If you can submit a valid signed rental contract with your notice of objection, it makes sense to file an objection. The law stipulates that if a rental agreement concluded for a maximum of three months is submitted showing who was the tenant of the vehicle at the time of parking under this agreement, the lessee is regarded as the person who parked the vehicle.

I do not agree with the amount of the penalty charge notice

The amount of the supplementary assessment is determined by the municipality of Noordwijk and is made up of the following components: the costs of the additional assessment that are reviewed annually by the government and the hourly rate applicable on site.

Tijdelijke wijziging 

Heeft u tijdelijk een vervangende auto omdat uw eigen auto bijvoorbeeld gerepareerd wordt, dan kunt u uw kenteken tijdelijk aanpassen voor maximaal één week. Hiervoor kunt u in de webshop kiezen voor: “Kenteken tijdelijk wijzigen”.

Indien noodzakelijk, dan is het mogelijk om uw kenteken nogmaals aan te passen voor maximaal één week. Houdt u er wel rekening mee dat wij altijd navraag kunnen doen naar de reden hiervan. 

Permanente wijziging 

Is het kenteken dat aan uw vergunning gekoppeld is niet langer op uw naam geregistreerd bij de (Rijks-) Dienst voor het Wegverkeer, RDW dan vervalt uw vergunning. Heeft u daarvoor in de plaats een andere auto, waarvan het kenteken op uw naam staat, dan kunt u deze koppelen aan uw vergunning. 

 • Hiervoor kunt u in de webshop kiezen voor: “Kenteken wijzigen”. Houdt u ook uw Burgerservicenummer bij de hand.
 • Uiteraard kunt u uw wijzigingen ook per e-mail bij Parkeerservice Noordwijk doorgeven. Stuurt u dan graag uw naam en adres met een scan of foto van het kentekenbewijs deel 1b van de nieuwe auto naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl Indien er sprake is van een bedrijfs- of leaseauto vragen wij u om ook een berijdersverklaring bij te voegen.
 • Komt u liever persoonlijk langs? Neemt u dan graag alle gegevens en bewijzen mee.

Kenteken toevoegen

Wilt u een kenteken van een medebewoner toevoegen aan uw vergunningen, dan kunt u dit zelf in de webshop regelen.  Klik hier om de handleiding hier voor door te nemen.

Vragen over het gebruik van de webshop

Ik heb zelf geen computer maar wil mijn aanvraag graag digitaal indienen. Kan ik gebruik maken van een computer van vrienden of familie?
Ja, dit is mogelijk. U kunt een eigen e-mailadres (bijvoorbeeld een hotmail-adres) aanmaken of gebruikmaken van het e-mailadres van een vriend of familielid. U dient er wel rekening mee te houden dat alle correspondentie over een parkeervergunning wordt verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.

Het lukt mij niet om de parkeervergunning bij de webshop aan te vragen. Wat kan ik het beste doen?
De medewerkers van Parkeerservice Noordwijk helpen u graag verder aan de balie van het Parkeerservicebureau. Wij verzoeken u alle benodigde papieren mee te nemen en een aanvraagformulier in te vullen.

Hoe weet ik wat de status van mijn aanvraag is?
De status van uw aanvraag is met behulp van uw inloggegevens te zien in de webshop. Bij elke verandering van de aanvraagstatus ontvangt u een e-mail.
 
Wat is een berijdersverklaring en hoe kan ik deze toevoegen?
Een berijdersverklaring is de machtiging van een kentekenhouder voor de gemachtigde om gebruik te maken van het desbetreffende voertuig. Dit is aan de orde bij leaseauto en bedrijfsauto’s. De leasemaatschappij of werkgever dient een verklaring af te geven die als scan bij de aanvraag kan worden gevoegd. Op de berijdersverklaring moet ten minste worden vermeld: het kenteken, de aanvraagdatum, naam en woonadres van de vaste bestuurder.

Vragen over parkeercontrole 

Wat voor soort handhavers zijn er in Noordwijk werkzaam?
In de gemeente Noordwijk zijn twee verschillende soorten parkeerhandhavers werkzaam:

 • Fiscale handhaver: bevoegd tot het uitschrijven van parkeerboetes.
 • BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar): bevoegd tot het uitschrijven van parkeerboetes, bevoegd tot het vragen naar identificatiebewijs, bevoegd tot het staande houden van een burger, bevoegd tot het aanhouden van een burger. 

Hoe kan ik een boete betalen?
Een naheffing parkeerbelasting kunt u binnen 7 dagen betalen bij het Digitaal Loket met iDeal. Ook kunt u per pin betalen aan de balie van het Parkeerservicebureau of het verschuldigde bedrag per bank overmaken. Als u niet binnen 7 dagen hebt betaald, ontvangt u na circa twee weken een acceptgiro van het incassobureau Invoned thuis. Een beschikking (bij foutief parkeren) kunt u niet aan de balie van het Parkeerservicebureau betalen. U ontvangt een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) thuis.

In de webshop kunt u de meeste vergunningen aanvragen en betalen. Indien u gebruik maakt van de webshop, dient u in een aantal gevallen documentatie bij te voegen. Dit kan in de vorm van een scan dan wel goed leesbare foto van het gevraagde document. Het is raadzaam om deze gegevens in gedigitaliseerde vorm gereed te houden alvorens u uw aanvraag start. Indien u houder bent van een lease- of bedrijfsauto, dient u het kentekenbewijs deel 1B en een berijdersverklaring als bijlage bij te voegen.

Uw e-mailadres zal niet worden gebruikt voor ongewenste mailing of aan derden beschikbaar worden gesteld. Het door u opgegeven-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over de status van uw aanvraag en om u op de hoogte te brengen van relevante met uw parkeervergunning verband houdende zaken.

Via de webshop kunt u de meeste vergunningen aanvragen en betalen, uw vergunning verlengen en een kentekenwijziging doorgeven. Indien u gebruik maakt van de webshop, dient u documentatie bij te voegen. Dit kan in de vorm van een scan of goed leesbare foto van het gevraagde document. Het is raadzaam om deze gegevens in gedigitaliseerde vorm gereed te houden alvorens u uw aanvraag start. Indien u houder bent van een lease- of bedrijfsauto, dient u het kentekenbewijs deel 1B en een berijdersverklaring als bijlage bij te voegen.

Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor ongewenste mailingen, noch zal deze aan derden beschikbaar worden gesteld. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over de status van uw aanvraag.

Wanneer u in de gemeente Noordwijk een naheffingsaanslag is opgelegd,  kunt u deze op drie manieren betalen:

 1. Digitaal Loket  (vanaf 8 uur na oplegging tot 7 dagen na oplegging)
 2. Balie (binnen 7 dagen na oplegging)
 3. Invordering
 • Online kunt u betalen vanaf 8 uur tot 7 dagen na oplegging van de naheffingsaanslag. Dit kan gemakkelijk met iDEAL via het Digitaal Loket. Wanneer u tijdig betaald ontvangt u geen factuur van het invorderingskantoor.
 • Bij het Parkeerservicebureau aan de Prins Bernhardstraat 72 kunt u contant of per pin betalen. Wij zijn geopend van maandag t/m zondag 13:00-17.00.
 • Wanneer u niet op één van de bovenstaande wijzen uw naheffing betaalt binnen 8 werkdagen, ontvangt de kentekenhouder van het voertuig binnen 2 tot 3 weken een brief met een duplicaat naheffingsaanslag en de factuur van het kantoor dat namens de gemeente Noordwijk zorgt voor de invordering van de naheffing: Invoned.

De naheffingskosten (in 2023) zijn €72,90 
Hier komen de kosten van het eerste uur van de zone waar de naheffing is uitgeschreven bij.  

Voor duplicaten van naheffingen of andere incassovraagstukken kunt u contact opnemen met:
 
GGN Invoned
Burgemeester Matsersingel 200 
6843 NZ Arnhem
tel: 088-3315000
www.invoned.nl

Aankondigingen van Beschikking (de zogenaamde Mulderfeiten) kunt u niet bij ons betalen. Deze worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovenaan op de bon welke u achter uw voorruit heeft ontvangen staat dan: Aankondiging van Beschikking.
 

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact