Parkeerservice Noordwijk

Prins Bernhardstraat 72
2202 LR Noordwijk
071-3620102
parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Route

Openingstijden

Reguliere openingstijden:
Ma-Zo: 13.00 - 17.00 uur

Klik hier om online een afspraak te maken.

Digitaal Loket

Regel hier direct uw parkeerzaken.

Naar digitaal loket

Kom op afspraak langs bij parkeerservicebureau Noordwijk

Aangezien het voor velen weer tijd is om een of meerdere parkeerproducten te verlengen, verwachten wij een grote drukte bij het parkeerservicebureau. Om die reden is het momenteel alléén mogelijk om op afspraak langs te komen. Klik hier om online een afspraak te maken of bel naar 071-3620102. 

Om uw bezoek zo veilig mogelijk te maken hebben wij enkele maatregelen genomen. Zo kunt u de 1,5 meter afstand gemakkelijk inschatten door de gebruikelijke 1,5 meter-afstandstickers. U kunt met maximaal twee personen tegelijk naar binnen. Zijn er al twee mensen binnen, dan vragen wij u om met gepaste afstand buiten te wachten. Verder zijn er op de balie van het Parkeerservicebureau kuchschermen geplaatst en bij de entree vindt u desinfecterende handgel.

Digitaal uw zaken regelen

Wist u dat u veel zaken digitaal kan regelen bij ons digitaal parkeerloket? Zo bent u snel geholpen en hoeft u niet zelf naar het Parkeerservicebureau te komen.
Hier kunt u eenvoudig:
•    Uw gegevens wijzigen;
•    Een kentekenwijziging doorvoeren; 
•    De status van uw aanvraag volgen;
•    Uw aflopende parkeerproducten verlengen.

Klik hier om naar het digitaal parkeerloket te gaan.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met Parkeerservice Noordwijk via telefoonnummer 071-3620102 of e-mailen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Betaald parkeren in Noordwijk


Tarieven

Op de overzichtskaart parkeerlocaties betaald parkeren 2020 kunt u inzien wat de tarieven zijn van de verschillende gebieden en waar het betaald parkeren is. In het document besluit betaald- en vergunningshoudersparkeren Noordwijk 2020 kunt u informatie lezen over betaald parkeren in Noordwijk. In dit besluit is ook een stratenlijst toegevoegd die aangewezen zijn voor betaald parkeren en in welk gebied de straat behoort.

Mogelijkheden om te betalen

 • Contant met munten in de dichtstbijzijnde parkeerautomaat;
 • Per Pinbetaling in de dichtstbijzijnde parkeerautomaat;
 • Met uw mobiele telefoon, zie informatie hieronder.
   

GSM-parkeren Noordwijk

U kunt in Noordwijk net als in vele andere gemeenten in Nederland parkeergeld betalen met de mobiele telefoon (GSM-parkeren). Dit geldt voor alle betaald parkeren gebieden in Noordwijk. Het voordeel van dit systeem is dat het parkeergeld achteraf wordt betaald. U hoeft dus niet meer van tevoren na te denken hoe lang u wilt parkeren, u hoeft niet meer tussentijds terug naar de parkeerautomaat en u loopt zo dus geen kans meer een parkeerboete te krijgen voor te lang parkeren. Bovendien betaalt u alleen nog voor de tijd dat u daadwerkelijk geparkeerd staat.
Informatie over de abonnementen van de drie aanbieders is te vinden op hun websites:

Parkeerschijfzone / Blauwe zone

Op verschillende plaatsen in Noordwijk kunt u voor een beperkte periode gratis parkeren met behulp van uw blauwe parkeerschijf. Deze zones zijn gemarkeerd met de blauwe streep op de grond en op verkeersborden, welke duidelijk aangeven wanneer en hoe lang deze parkeerschijfzone van kracht is. Let u alstublieft erop dat sommige parkeerschijfzones op bepaalde tijden veranderen in betaald parkeergebieden. U plaatst uw blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit met de tijd van aankomst. Het gebruik van meerdere schijven tegelijkertijd is niet toegestaan.

Paid parking in Noordwijk

As in many cities in the Netherlands large areas of Noordwijk fall under paid parking zones. In the following documents you will find more information about paid parking and about parking locations and areas in Noordwijk:

- Overview map parking locations paid parking 2020;
- Municipal decision on payment and parking permit holder Noordwijk 2020.
 

Payment methods

 • Cash with coins in the nearest parking meter;
 • Pin payment in the nearest parking meter;
 • With your mobile phone, see more information below.
   

Pay-by-phone Parking

As in many other cities in the Netherlands, you can pay parking fees in Noordwijk with your mobile phone. This is possible for all paid parking areas in Noordwijk. The advantage of this system is that the parking fee is paid afterwards. In this way you only pay for the parking time you use. No more worrying about coins, your length of stay or walking to and from the parking meter.

 More information about mobile parking can be found on:

Blue parking disc

At some locations in Noordwijk it is possible to park free of charge when you use a blue parking disc. These locations are marked with a blue line on the ground and on road signs. These road signs indicates clearly when and for how long the parking disc zone is in force. Please note that some parking disc zones change at certain times in paid parking areas. Place your blue parking disc clearly visible behind the windshield with the time of arrival. The use of multiple disks at the same time is not allowed.

Parkeervergunning verlengen

U kunt de verlenging van uw parkeervergunning gemakkelijk zelf regelen in het Digitaal Parkeerloket of een nieuwe vergunning aanvragen. Dit kunt u doen door in te loggen met uw inloggegevens of DigiD. Door naar ‘Mijn account’ te gaan, kunt u uw vergunning verlengen en betalen via iDEAL of per factuur. De iDEAL betalingen zullen sneller verwerkt zijn dan betalingen per factuur. U kunt indien u nog een product nodig heeft kiezen voor ‘nog een aanvraag indienen’.

Controleer altijd eerst uw e-mailadres in ‘Mijn account’ voordat u uw vergunning verlengt. Naar dit e-mailadres wordt alle correspondentie van Parkeerservice Noordwijk verstuurd.

Wilt u uw bedrijfsvergunning verlengen en er verandert niets? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u een kenteken wijzigen of toevoegen dan hebben we enkele documenten van u nodig. Meer informatie hierover vindt u onder bedrijfsvergunning aanvragen.

Indien u reeds in het bezit bent van een vergunningpas, dan blijft u deze ook na de verlenging gebruiken. U krijgt geen nieuwe pas toegestuurd. 

LET OP: Indien u meerdere kentekens op uw vergunning heeft, dient u voor het parkeren de juiste kenteken te activeren. De parkeercontroleurs kunnen uw parkeervergunning controleren door het kenteken te scannen. Indien uw kenteken niet is geactiveerd zullen zij overgaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. 
Hotelvergunningen kunnen niet verlengd worden. Houders van deze vergunning moeten een nieuwe aanvraag indienen.

Voor vragen of nadere inlichtingen kunt u terecht bij Parkeerservice Noordwijk.
De openingstijden van het Parkeerservicebureau zijn van maandag tot en met zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur. Daarnaast is het Parkeerservicebureau telefonisch bereikbaar (088-1261412, lokaal tarief) en per mail (parkeerservicenoordwijk@p1.nl).

Gebruik van vervalste parkeerpassen is strafbaar

Er is vastgesteld dat er vervalste parkeerpassen in omloop zijn. Zowel de falsificatie van passen als het gebruik van vervalste passen is strafbaar. Bij constatering van gebruik van een vervalste pas kan aangifte worden gedaan wegens valsheid in geschrifte en de originele vergunning wordt ingetrokken. Ook het kopiëren van parkeerpassen is niet toegestaan.

Nieuwe parkeervergunning aanvragen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types vergunningen binnen Noordwijk. Een nieuwe vergunning aanvragen, kan altijd in het Digitaal Parkeerloket of via een aanvraagformulier. Deze vindt u hieronder.

Vergunningen voor bewoners

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u bij de gemeente Noordwijk staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op het betreffende adres.

Voor een vergunning op kenteken moet het voertuig op uw eigen naam staan geregistreerd (zie kentekenbewijs deel 1 B). Dan wel moet de leasemaatschappij of uw werkgever een berijdersverklaring overleggen waarin aangegeven wordt dat u de vaste bestuurder bent van het voertuig. Dit geldt voor alle kentekens die aan de vergunning gekoppeld worden. Vergunningen op buitenlandse kentekens worden alleen verstrekt na bewijs van betaling BPM. U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk of via een aanvraagformulier.

Vergunning Tarief
Eerste Bewonersparkeervergunning, per jaar €  20,00
Tweede Bewonersvergunning, per jaar €  50,00
Derde Bewonersvergunning, per jaar € 100,00
Inwonersparkeervergunning, per jaar €  50,00
Bezoekersparkeervergunning, per jaar €  20,00
Tweede-woning-parkeervergunning, per jaar € 100,00


 

Vergunningen voor bedrijven

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. Hieronder vindt u een overzicht van welke documenten er aangeleverd moeten worden tijdens de aanvraag van een parkeervergunning voor bedrijven: 

 • Voor bedrijven moet een recent uittreksel van de KvK worden overlegd (max. 3 maanden oud).
 • Indien er een vergunning wordt aangevraagd voor een voertuig dat op naam van het bedrijf staat, moet er een kopie van het kentekenbewijs aangeleverd worden.
 • Indien er een vergunning wordt aangevraagd voor een voertuig van een werknemer, dan moet er een verklaring bedrijfsmatig gebruik worden overlegd. In het officieel schrijven, ondertekend door de eigenaar of de manager van het bedrijf, moet vermeld staan wat de relatie van het voertuig is tot de bedrijfsactiviteiten en hoe het voertuig bedrijfsmatig wordt gebruikt. De bedrijfsmatige activiteiten moeten duidelijk worden omschreven worden. In de verklaring moet ook het kenteken vermeld staan. Woon- werkverkeer wordt niet als bedrijfsmatig gebruik gezien.

U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk. Uiteraard kunt u ook een aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen. Het aanvraagformulier is hier te downloaden.

Vergunning Tarief
Bedrijvenparkeervergunning A, per jaar € 300,-
Bedrijvenparkeervergunning B, per jaar € 150,-
Bedrijvenparkeervergunning C, per jaar € 150,-

Voor alle 3 soorten bedrijfsvergunningen, waar het kenteken van het voertuig niet op naam van het bedrijf staat dan wel een leaseauto van de zaak is, dient een werkgeversverklaring overgelegd te worden waarin duidelijk staat dat de eigenaar van de auto in dienst van het bedrijf is oftewel inhuur personeel is.

Vergunningen voor hotels 

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk. Uiteraard kunt u ook een aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen.

Vergunning Tarief
Hotelparkeervergunning, per maand €     8,50
Hotelparkeervergunning, per jaar € 102,00

 

Vergunningen voor vrachtwagens

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. Voor een vergunning op kenteken moet het voertuig op uw eigen naam staan geregistreerd (zie kentekenbewijs deel 1 B). Danwel moet de leasemaatschappij of uw werkgever een berijdersverklaring overleggen waarin aangegeven wordt dat u de vaste bestuurder bent van het voertuig. Dit geldt voor alle kentekens die aan de vergunning gekoppeld worden. Vergunningen op buitenlandse kentekens worden alleen verstrekt na bewijs van betaling BPM.

U kunt uw aanvraag indienen in de webshop van Parkeerservice Noordwijk. Uiteraard kunt u ook een aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen.

Vergunning Tarief             
Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte <10 meter, per jaar € 200,00
Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte 10 tot 15 meter, per jaar € 300,00
Vrachtwagen - autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar met lengte 15 tot 20 meter, per jaar € 400,00


 

Vergunningen voor deelnemers evenementen

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. U kunt uw aanvraag indienen bij de balie van het Parkeerservice bureau of een e-mail versturen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

Vergunning Tarief
Evenementenparkeervergunning, per dag € 7,50


 

Vergunningen voor verenigingen

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. U kunt uw aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen of een e-mail versturen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

Vergunning Tarief
Parkeervergunning verenigingen, per stuk € 0,50


 

Vergunningen voor verloskundigen/medewerkers kraamzorg

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voldoet aan alle uitgiftecriteria. De aanvrager dient bij aanvragen van een functionele parkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

 • Kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een functionele parkeervergunning voor wordt gevraagd.
 • Een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is.
 • Schriftelijke verklaring van noodzaak voor een functionele parkeervergunning.
 • Uittreksel van de KvK of BIG van max. 3 maanden oud.

U kunt uw aanvraag via een aanvraagformulier bij Parkeerservice Noordwijk indienen of een e-mail versturen naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl.

Vergunning Tarief
Functionele parkeervergunning, per jaar € 20,00

 


Parking permits for residents

Do you live or will you be moving to an area where paid parking is in effect? A parking permit for residents allows you to park there without having to pay for parking.

How to apply for a new parking permit

You can apply for a new parking permit on the Digital Parking Counter.

For questions or further information, please contact the Parking Service Office Noordwijk. The opening hours are from Monday to Sunday from 13:00 - 17:00. The Parking Service Office can be reached by phone on the number 088-1261412 (local rate) or by e-mail at parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Forged parking permits

It has been established that forged parking permits are in circulation. Both the falsification of permits and the use of forged permits is punishable. Upon detection of the use of a forged permit, a declaration can be made due to forgery and the original parking permit will be withdrawn. The copying of parking permits is also falsification. 

Er zijn verschillende kraskaarten verkrijgbaar bij Parkeerservice Noordwijk. Voor gebruik dient de desbetreffende kaart opengekrast te worden voor de dag, de datum en het tijdstip waarop deze geldig moet zijn. Bovendien dient de kraskaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto te liggen. Hieronder vindt je meer informatie over het gebruik van de kraskaarten.

Kaart type Doelgroep Geldig in gebied Geldigheidsduur Tarief
Verenigingen-kraskaart  

Verenigingen in Noordwijk die een activiteit organiseren in gebied paars, geel of turquoise

Vergunning-gebied paars, geel of turquoise; afhankelijk van de locatie van de activiteit. Max. 3 opeenvolgende uren €0,50
Dagvergunning   Iedereen Wantveld + Golfbaan t.h.v.
Wantveld + Bosweg + Kon. Astridboulevard (incl. Zeereep) + Beethovenweg + Northgodreef t.h.v. manege.
Max.een kalenderdag €10,-
Dagvergunning Langevelderslag   Iedereen Parkeerterrein Langevelderslag Max.een kalenderdag €5,-

 

Kraskaarten kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden

Mocht u kraskaarten aanschaffen, houdt u er dan rekening mee dat deze niet kunnen worden omgeruild of worden terug genomen. Deze zijn alleen geldig in het jaar zoals vermeld op de kraskaarten.

Informatie over Gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen wordt verzorgd door de Gemeentewinkel van de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, telefoonnummer (071) 36 60 000.

Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeentelijke website. Houders van een geldige Gehandicaptenparkeerkaart kunnen in Noordwijk op alle betaald parkeerplaatsen maximaal 3 uur gratis parkeren met gebruik van de parkeerschijf. De kaart en parkeerschijf dienen van buitenaf duidelijk leesbaar, direct achter de voorruit van het voertuig te zijn geplaatst en de aankomsttijd dient correct ingesteld te zijn op de parkeerschijf.

Houders van een geldige Gehandicaptenparkeerkaart kunnen onbeperkt parkeren op de invalideparkeerplaatsen.

In een groot aantal gemeenten zijn buiten de landelijke regelgeving extra voorzieningen getroffen met betrekking tot het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Deze regels betreffen vooral de mogelijkheden om te parkeren zonder parkeergeld te betalen. Wij raden u aan te informeren naar de mogelijkheden bij de betreffende gemeente of op www.ghpk.nl.

Parking permits for the disabled

Information about parking permits for the disabled is provided by the City Store of Noordwijk. For questions and more information you can contact them by phone (071 36 60 000) or visit the City Store (Voorstraat 42).

A disabled parking permit enables you to park for free for up to 3 hours in all paid parking spaces in Noordwijk, when you use your parking disc. Your disabled parking permit and parking disc must be clearly legible from the outside, placed directly behind the windscreen of your car. Moreover, the arrival time must be correctly set on the parking disc. A disabled parking permit also enables you to park unlimited in Noordwijk on the disabled parking spaces.  

In a large number of municipalities, extra provisions with regard to parking with a disabled parking permit have been made. The rules mainly concern the possibilities to park without paying parking fees. We advise you to inquire about the possibilities at the relevant city or at www.ghpk.nl.      

Waar kan ik met vragen of opmerkingen over de naheffingsaanslag terecht?

De medewerkers van Parkeerservice Noordwijk ontvangen u graag met al uw vragen aan de balie in de Prins Bernhardstraat 72. Ook telefonisch via 088-1261412 of per e-mail via parkeerservicenoordwijk@p1.nl informeren wij u graag over alle zaken met betrekking tot parkeren in Noordwijk. Heeft u een klacht over een van onze medewerkers, dan kunt u deze middels het contactformulier link naar sturen naar info@p1.nl. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U kunt alle informatie over de bezwaarprocedure voor beschikkingen vinden op de factuurbrief of de website van het CJIB.

Als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag die u heeft ontvangen kunt u een bezwaarschrift indienen. Ieder bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke jurist beoordeeld, echter de aard van het bezwaarschrift bepaalt in hoge mate hoe groot de kans is dat uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt.
U kunt alleen een bezwaarschrift bij de gemeente indienen wanneer er sprake is van een naheffingsaanslag (feitcode 403a, 409a, 409b, 409c of 409d). Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend

 • U kunt online uw bezwaar indienen via ons Digitaal Loket. Klik op de link en de website begeleidt u makkelijk door het proces heen.
 • U kunt uw Bezwaarschrift per post versturen:
  P1 On Street Management B.V.
  t.a.v. de Heffingsambtenaar van Gemeente Noordwijk
  p/a Postbus 97812
  2509 GE Den Haag

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen voor uw bezwaarschrift;
 • de datum;
 • het aanslagnummer van de naheffing.

Verder verzoeken wij u met uw bezwaarschrift een kopie van de naheffingsaanslag mee te sturen en eventuele bewijsmiddelen die u wilt aandragen (bv. een parkeerticket).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op! U moet het bedrag van de naheffingsaanslag dus gewoon betalen. Indien uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt, wordt uw betaling teruggestort.

Redenen bezwaarschriften

Hieronder treft u een overzicht van veel genoemde redenen uit eerder ingediende bezwaarschriften aan. Indien uw reden voor bezwaar hierbij staat kunt u op deze reden doorklikken en krijgt u uitleg of uw bezwaarschrift kansrijk is en welke informatie u mee dient te sturen om uw gelijk aan te tonen. De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto’s, die door de jurist gezien kunnen worden.
Ik ben het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag want:

Ik had wel een kaartje maar dit is door de controleur niet gezien

In principe wordt een kaartje dat op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard.  Het kaartje dient op het moment van de controle, met de datum en tijdstip, zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht. In geval de parkeercontroleur een niet controleerbaar parkeerkaartje heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoond kaartje wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard.  Indien de controleur feitcode 409 C gebruikt heeft is hier sprake van. U kunt dan contact opnemen met het Parkeerservicebureau.

Ik was aan het laden en lossen

De parkeercontroleur moet bij de controle kunnen constateren dat u aan het laden en/of lossen bent. Hij moet activiteiten kunnen waarnemen waaruit dit blijkt. Als de parkeercontroleur dit niet opmerkt, bent u in het algemeen niet aan het laden en/of lossen maar aan het parkeren. Het indienen van een bezwaar heeft dan geen zin.

In- of uitstappen van personen

Een auto mag even stilstaan zonder parkeerbelasting te voldoen om personen te laten in- of uitstappen. Onder in- en uitstappen wordt alleen het daadwerkelijk in- en uitstappen bedoeld. Het gedurende een korte tijd stilstaan, zonder dat de controleur ziet dat er iemand in- of uitstapt valt onder parkeren en niet onder het in- of uitstappen van personen. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald. Als de controleur geen mensen heeft zien in- of uitstappen heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was geld wisselen

Geld wisselen is geen reden om de naheffingsaanslag in te trekken. Een parkeerder dient gepast geld bij zich te hebben op het moment van parkeren. Bezwaar indienen heeft geen zin.

Ik was een kaartje aan het kopen

Slechts in een enkel geval heeft het zin om bezwaar in te dienen als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u bezig was om een kaartje te kopen.  De parkeercontroleur controleert altijd of er personen bij de parkeerautomaat staan om een kaartje te kopen, voordat hij een naheffingsaanslag oplegt. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat het kopen van een parkeerkaartje en het opleggen van de naheffingsaanslag elkaar kruisen.

Ik was maar even weg

Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u maar even weg was en daarom geen parkeerbelasting hebt voldaan. Parkeerbelasting moet worden betaald bij aanvang van parkeren, ook als u maar enkele minuten parkeert.

Ik wist niet dat betaald moet worden

Bezwaarschriften waarin wordt aangegeven dat de parkeerder niet wist dat er betaald moest worden, worden niet gehonoreerd. De gemeente Noordwijk heeft in zijn parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit duidelijk aangegeven op welke plaatsen er parkeerbelasting moet worden voldaan. Dit is ook gepubliceerd. Bovendien staan er borden en parkeerautomaten waaruit kan worden opgemaakt dat parkeerbelasting moet worden voldaan.

Ik heb een vergunning

In principe wordt een vergunning welke op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard.  De geldige vergunning dient op het moment van de controle zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht.

Ik kon niet betalen want de automaat was defect

In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard.  In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen maar ik ben niet in Noordwijk geweest

Wanneer u aanvoert dat u op het aangegeven moment niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd in Noordwijk moet u hiervan overtuigende bewijzen meesturen. Een parkeercontroleur noteert de gegevens van een auto in zijn handcomputer als hij een naheffingsaanslag oplegt. Deze gegevens worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de RDW m.b.t. tot uw auto. Wanneer deze gegevens overeen komen is het aannemelijk dat u wel in Noordwijk bent geweest en heeft het meestal geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat in dit geval over de vraag of uw auto op de betreffende dag in Noordwijk geparkeerd heeft gestaan en niet of u zelf in Noordwijk bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt.

Onze auto was verhuurd

Als u bij uw bezwaarschrift een geldig ondertekend  huurcontract  kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag

De hoogte van de naheffingsaanslag wordt bepaald door de gemeente Noordwijk en wordt opgebouwd uit de volgende componenten: de kosten van de naheffing welke jaarlijks worden getoetst door de overheid en het op locatie geldende uurtarief.

Where can I ask questions about a penalty charge notice?

For information or comments you can contact Parking service office Noordwijk. The staff of Parking service office will be happy to answer all your questions at the counter in Prins Bernhardstraat 72. You can also contact the Parking service office by phone on the number 088-1261412 or by e-mail at parkeerservicenoordwijk@p1.nl. If you have a complaint about one of our employees, you can contact us via the contact form link info@p1.nl. We strive to respond within 3 working days.

How to challenge a penalty charge notice

On the invoice letter or the website of the CJIB you can find all information about the challenge of a penalty charge notice.

If you do not agree with a penalty charge notice you received, you can submit a notice of objection. Every appeal is assessed by an independent lawyer, but the nature of the notice of objection determines to a large extent how great the chance is that your notice of objection will be accepted. You can only submit a notice of objection to the municipality if there is an additional assessment (fact code 403a, 409a, 409b, 409c or 409d).Your notice of objection, written in Dutch, must be submitted within six weeks of the date of the supplementary assessment.

 • You can submit your objection online via our Digital Desk. Click on the link and the website will guide you through the process easily.
 • You can send your Objection by post to the Parking Tax Officer of Noordwijk.
  Address:
  P1 On Street Management B.V.
  For the attention of Parking Tax Officer Noordwijk
  Tax Officer Noordwijk
  p/a PO Box 97812
  2509 GR The Hague

Your notice of objection must contain at least the following information:

 • Your name and address;
 • A description of the decision you object to;
 • The reasons for your notice of objection (find below an overview);
 • The date;
 • The assessment number of the additional tax.

We also request you to enclose a copy of the supplementary assessment with your notice of objection and any evidence you wish to submit (for example a parking ticket).

Submitting a notice of objection does not suspend the payment obligation. You simply have to pay the amout of the penalty charge notice. if your notice of the objection is declared well-founded, your payment will be refunded.

Reasons for notice of objection

Below you will find an overview of many of the reasons from previously filed objections. If your reason for objection can be find here, you can click on this reason and you will receive an explanation as to whether your notice of objection can be declared well-founded and which information you need to send. The parking inspectors are taking pictures of the situation, when they make a penalty charge notice. This picture will be used during the assessment by the lawyer.

I have buyed a ticket, but this was not seen by the parking inspector

A ticket that hasn’t been seen by the parking controller at the time of the check, but is sent by you afterwards, is declared unfounded. The date and time on the ticket must be affixed visibly and legibly and the ticket must be placed behind the windscreen of the car at the time of the inspection. In the event that the parking controller has seen an uncontrollable parking ticket and made a note of it, a ticket that is shown in retrospect can provide sufficient evidence and your notice of objection can be upheld. You can contact Parking service office Noordwijk. Please note this is only the case if the parking controller has used fact code 409 C.

Loaging and unloading

The parking controller must be able to verify that you are loading and / or unloading. He must be able to observe activities that show this. If the parking controller does not notice this, you are generally not loading and / or unloading but parking. Submitting an objection then makes no sense.

Board and disembark people

A car may stop for a moment without having to pay parking tax to allow people to board or disembark. Stopping for a short time without the parking controller seeing someone getting in or out of the car falls under parking and not under the entry or exit of people. Parking tax must be paid for this. If the parking controller has not seen people getting in or out, it makes no sense to file an objection.

I was exchanging money

Changing money is no reason to withdraw the supplementary tax notice. A parking person needs to have proper money at the time of parking. Submitting an appeal does not make any sense.

I was buying a ticket

Only in a single case does it make sense to file an objection if you have received an additional tax assessment while you were buying a ticket. The parking controller always checks if there are people at the ticket machine to buy a ticket, before imposing an additional tax assessment. Only in very special circumstances can it happen that the purchase of a parking ticket and the imposition of the additional tax notice crosses.

I was gone for a few minutes

It makes no sense to file an objection if you were away for a while and therefore have not paid parking tax. Parking tax must be paid at the start of parking, even if you park only a few minutes.

I did not know that you have to pay

Objections indicating that the parker did not know that payment should be made, will not be honored. The municipality of Noordwijk has clearly indicated in its parking tax ordinance and designation order at which places parking tax must be paid. This has also been published. Moreover, there are signs and parking machines from which can be made that parking tax should be made.

I have a parking permit

If the parking controller didn’t see your parking permit at the time of the inspection, your objection won’t be honored. Even it is sent by you afterwards. The valid parking permit must be affixed visibly and legibly behind the windscreen of the car at the time of the inspection.

I couldn't pay because the parking meter was defective

A notice of objection which includes that the parking meter was defective, is declared unfounded. The case law stipulates that if a parking meter is defective, there must be paid at another parking meter. This is also stated on the parking meter. In such a case too, there is no point in submitting an objection.

I received an penalty charge notice, but I did not go to Noordwijk

If your notice of objection includes that you haven’t been and parked in Noordwijk at the indicated time, you must enclose compelling proof of this. A parking controller records the details of a car in his hand computer when he imposes an additional assessment. This data is checked on the basis of the data known to the RDW with regard to your car. If these data are the same, it is plausible that you were in Noordwijk and it usually does not make sense to file a notice of objection. In this case, the question is whether your car was parked in Noordwijk on the relevant day and not whether you yourself were in Noordwijk. It may be that someone else has used your car.

Our car was rented

If you can submit a valid signed rental contract with your notice of objection, it makes sense to file an objection. The law stipulates that if a rental agreement concluded for a maximum of three months is submitted showing who was the tenant of the vehicle at the time of parking under this agreement, the lessee is regarded as the person who parked the vehicle.

I do not agree with the amount of the penalty charge notice

The amount of the supplementary assessment is determined by the municipality of Noordwijk and is made up of the following components: the costs of the additional assessment that are reviewed annually by the government and the hourly rate applicable on site.

Tijdelijke wijziging 

Heeft u tijdelijk een vervangende auto omdat uw eigen auto bijvoorbeeld gerepareerd wordt, dan kunt u uw kenteken tijdelijk aanpassen voor maximaal één week. Hiervoor kunt u in de webshop kiezen voor: “Kenteken tijdelijk wijzigen”.

U gebruikt dan hetzelfde pasje. Indien noodzakelijk, dan is het mogelijk om uw kenteken nogmaals aan te passen voor maximaal één week. Houdt u er wel rekening mee dat wij altijd navraag kunnen doen naar de reden hiervan. 

Permanente wijziging 

Is het kenteken dat aan uw vergunning gekoppeld is niet langer op uw naam geregistreerd bij de (Rijks-) Dienst voor het Wegverkeer, RDW dan vervalt uw vergunning. Heeft u daarvoor in de plaats een andere auto, waarvan het kenteken op uw naam staat, dan kunt u deze koppelen aan uw vergunning. U gebruikt hetzelfde pasje.

 • Hiervoor kunt u in de webshop kiezen voor: “Kenteken wijzigen”. Houdt u ook uw Burgerservicenummer bij de hand.
 • Uiteraard kunt u uw wijzigingen ook per e-mail bij Parkeerservice Noordwijk doorgeven. Stuurt u dan graag uw naam en adres met een scan of foto van het kentekenbewijs deel 1b van de nieuwe auto naar parkeerservicenoordwijk@p1.nl Indien er sprake is van een bedrijfs- of leaseauto vragen wij u om ook een berijdersverklaring bij te voegen.
 • Komt u liever persoonlijk langs? Neemt u dan graag alle gegevens en bewijzen mee.

Kenteken toevoegen

Wilt u een kenteken van een medebewoner toevoegen aan uw vergunningen, dan kunt u dit zelf in de webshop regelen.  Klik hier om de handleiding hier voor door te nemen.

Vragen over het gebruik van de webshop

Ik heb zelf geen computer maar wil mijn aanvraag graag digitaal indienen. Kan ik gebruik maken van een computer van vrienden of familie?
Ja, dit is mogelijk. U kunt een eigen e-mailadres (bijvoorbeeld een hotmail-adres) aanmaken of gebruikmaken van het e-mailadres van een vriend of familielid. U dient er wel rekening mee te houden dat alle correspondentie over een parkeervergunning wordt verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.

Het lukt mij niet om de parkeervergunning bij de webshop aan te vragen. Wat kan ik het beste doen?
De medewerkers van Parkeerservice Noordwijk helpen u graag verder aan de balie van het Parkeerservicebureau. Wij verzoeken u alle benodigde papieren mee te nemen en een aanvraagformulier in te vullen.

Hoe weet ik wat de status van mijn aanvraag is?
De status van uw aanvraag is met behulp van uw inloggegevens te zien in de webshop. Bij elke verandering van de aanvraagstatus ontvangt u een e-mail.
 
Wat is een berijdersverklaring en hoe kan ik deze toevoegen?
Een berijdersverklaring is de machtiging van een kentekenhouder voor de gemachtigde om gebruik te maken van het desbetreffende voertuig. Dit is aan de orde bij leaseauto en bedrijfsauto’s. De leasemaatschappij of werkgever dient een verklaring af te geven die als scan bij de aanvraag kan worden gevoegd. Op de berijdersverklaring moet ten minste worden vermeld: het kenteken, de aanvraagdatum, naam en woonadres van de vaste bestuurder.

Vragen over parkeercontrole 

Wat voor soort handhavers zijn er in Noordwijk werkzaam?
In de gemeente Noordwijk zijn twee verschillende soorten parkeerhandhavers werkzaam:

 • Fiscale handhaver: bevoegd tot het uitschrijven van parkeerboetes.
 • BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar): bevoegd tot het uitschrijven van parkeerboetes, bevoegd tot het vragen naar identificatiebewijs, bevoegd tot het staande houden van een burger, bevoegd tot het aanhouden van een burger. 

Er komt geen parkeerkaart uit de automaat. Wat kan ik het beste doen?
Probeert u eerst op een andere manier te betalen en volgt u de instructies op het scherm. Lukt dat niet, dan koopt u een kaart bij de dichtstbijzijnde automaat. Aangezien u dan dubbel heeft betaald, kunt u restitutie aanvragen via ons digitale aanvraagformulier. Een voertuig zonder geldig betaalbewijs kan altijd een naheffingsaanslag opgelegd krijgen. 

Hoe kan ik een boete betalen?
Een naheffing parkeerbelasting kunt u binnen 7 dagen betalen bij het Digitaal Loket met iDeal. Ook kunt u per pin betalen aan de balie van het Parkeerservicebureau of het verschuldigde bedrag per bank overmaken. Als u niet binnen 7 dagen hebt betaald, ontvangt u na circa twee weken een acceptgiro van het incassobureau Invoned thuis. Een beschikking (bij foutief parkeren) kunt u niet aan de balie van het Parkeerservicebureau betalen. U ontvangt een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) thuis.

In de webshop kunt u de meeste vergunningen aanvragen en betalen. Indien u gebruik maakt van de webshop, dient u in een aantal gevallen documentatie bij te voegen. Dit kan in de vorm van een scan dan wel goed leesbare foto van het gevraagde document. Het is raadzaam om deze gegevens in gedigitaliseerde vorm gereed te houden alvorens u uw aanvraag start. Indien u houder bent van een lease- of bedrijfsauto, dient u het kentekenbewijs deel 1B en een berijdersverklaring als bijlage bij te voegen.

Uw e-mailadres zal niet worden gebruikt voor ongewenste mailing of aan derden beschikbaar worden gesteld. Het door u opgegeven-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over de status van uw aanvraag en om u op de hoogte te brengen van relevante met uw parkeervergunning verband houdende zaken.

Via de webshop kunt u de meeste vergunningen aanvragen en betalen, uw vergunning verlengen en een kentekenwijziging doorgeven. Indien u gebruik maakt van de webshop, dient u documentatie bij te voegen. Dit kan in de vorm van een scan of goed leesbare foto van het gevraagde document. Het is raadzaam om deze gegevens in gedigitaliseerde vorm gereed te houden alvorens u uw aanvraag start. Indien u houder bent van een lease- of bedrijfsauto, dient u het kentekenbewijs deel 1B en een berijdersverklaring als bijlage bij te voegen.

Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor ongewenste mailingen, noch zal deze aan derden beschikbaar worden gesteld. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over de status van uw aanvraag.

Wanneer u in de gemeente Noordwijk een naheffingsaanslag is opgelegd,  kunt u deze op drie manieren betalen:

 1. Digitaal Loket  (vanaf 8 uur na oplegging tot 7 dagen na oplegging)
 2. Balie (binnen 7 dagen na oplegging)
 3. Invordering
 • Online kunt u betalen vanaf 8 uur tot 7 dagen na oplegging van de naheffingsaanslag. Dit kan gemakkelijk met iDEAL via het Digitaal Loket. Wanneer u tijdig betaald ontvangt u geen factuur van het invorderingskantoor.
 • Bij het Parkeerservicebureau aan de Prins Bernhardstraat 72 kunt u contant of per pin betalen. Wij zijn geopend van maandag t/m zondag 13:00-17.00.
 • Wanneer u niet op één van de bovenstaande wijzen uw naheffing betaalt binnen 8 werkdagen, ontvangt de kentekenhouder van het voertuig binnen 2 tot 3 weken een brief met een duplicaat naheffingsaanslag en de factuur van het kantoor dat namens de gemeente Noordwijk zorgt voor de invordering van de naheffing: Invoned.

De naheffingskosten (in 2021) zijn €47,13 
Hier komen de kosten van het eerste uur van de zone waar de naheffing is uitgeschreven bij.  

Voor duplicaten van naheffingen of andere incassovraagstukken kunt u contact opnemen met:
 
GGN Invoned
Burgemeester Matsersingel 200 
6843 NZ Arnhem
tel: 088-3315000
www.invoned.nl

Aankondigingen van Beschikking (de zogenaamde Mulderfeiten) kunt u niet bij ons betalen. Deze worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovenaan op de bon welke u achter uw voorruit heeft ontvangen staat dan: Aankondiging van Beschikking.
 

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact