Parkeerservice Pijnacker-Nootdorp

Postbus 97812
2509 GE Pijnacker-Nootdorp
088 - 1261424
parkeerservicepijnacker-nootdorp@P1.nl

Openingstijden

Ma-Vr:
08.30 - 17.00 uur
Za-Zo:
gesloten

Digitaal Loket

Regel hier direct uw parkeerzaken.

Naar digitaal loket

P1 verwerkt namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp de aanvragen van parkeervergunningen en parkeerontheffingen. Op deze pagina vind u hier meer informatie over.

In een vergunninghouderszone mag u alleen parkeren met een geldige parkeervergunning of een bezoekerskraskaart. De vergunning, kraskaart of parkeerschijf moeten goed zichtbaar en leesbaar zijn en direct achter de voorruit geplaatst worden.

Digitaal parkeren

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is digitaal parkeren van kracht. Dit betekent dat er geen papieren parkeervergunningen gebruikt worden. U vraagt een vergunning digitaal aan op kenteken.

De kentekens staan geregistreerd in een database. De handhavers zullen tijdens hun controle in de parkeerzones kentekens scannen en deze opvragen in de database. Zo zien zij of er voor het voertuig een vergunning is verleend. De papieren dagdeelkaarten voor bezoekers (kraskaarten) blijven voorlopig nog wel.

Parkeervergunning aanvragen

Het aanvragen of wijzigen van uw parkeervergunning kan online via onze webshop. Wilt u liever uw vergunning per post aanvragen? Gebruik dan één van onderstaande formulieren:

U stuurt het formulier en eventuele bijlagen per e-mail of post op naar P1. Nadat de aanvraag is toegekend, krijgt u een factuur toegestuurd. U kunt het bedrag op de factuur overmaken naar het rekeningnummer, dat op de factuur staat vermeld. Als u heeft betaald, wordt de vergunning door P1 per post naar u gestuurd. Deze hoeft u niet achter uw ruit te plaatsen. 

De contactgegevens van P1 zijn:

Parkeerservicebureau Pijnacker-Nootdorp
Postbus 97812
2509 GE Den Haag
E-mail: parkeerservicePijnacker-Nootdorp@P1.nl
Tel: 088-1261424

Overzicht vergunninghouderszone

Woont u in een vergunninghouderszone? Of heeft u hier een bedrijf? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.
Het gaat om de volgende straten:

Nootdorp

 • Maria van Oosterwijckstraat;
 • Burg. Jhr. H. van Dinterstraat;
 • Prinses Beatrixstraat;
 • Prins Bernhardstraat;
 • Koningin Wilhelminastraat;
 • Koningin Julianastraat (alleen de oneven kant). In deze straat kan NIET met een vergunning worden geparkeerd. Deze bewoners kunnen parkeren in de overige straten van de Oranjewijk.
Pijnacker
 • Emmapark (nr. 2 t/m 74)
 • Hesselt van Dinterlaan

Bekijk het overzicht van de vergunningshouderszone.

Tarieven parkeervergunning per 01-01-2021

Bewonersvergunning  € 79,65 per jaar na ingang van de vergunning
Bedrijvenvergunning  € 381,65 per jaar na ingang van de vergunning
Tijdelijke vergunning  € 34,50 per week of een gedeelte van de week, voor het uitvoeren van werkzaamheden in een bepaalde vergunninghouderszone
Wijziging vergunning  €13,85 per wijziging
 

 

Wat als u kort in één van de straten aanwezig moet zijn?

Als bewoner of bedrijf in het vergunningengebied kunt u voor uw bezoekers kraskaarten  aanvragen. Moet uw bedrijf voor onderhoudswerkzaamheden in de vergunningszone parkeren? Dan kunt u een weekvergunning kopen.

Kraskaarten aanvragen

Kraskaarten voor uw bezoekers kunt u aanvragen bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp: kraskaarten

Woont u in een vergunninghouderszone in de Oranjewijk in Nootdorp, Emmapark (2 t/m 74) of Hesselt van Dinterlaan in Pijnacker of in de parkeerschijfzone Stationsstraat in Pijnacker, dan kunt u voor uw bezoekers kraskaarten aanvragen. Hiermee kunnen zij maximaal 5 uur parkeren in de betreffende zone. Er zijn aparte kraskaarten voor Pijnacker en Nootdorp. U kunt een kraskaart voor Nootdorp niet in Pijnacker gebruiken. Andersom kan ook niet.

Kraskaarten kunt u alleen aanvragen bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
http://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/parkeren-kraskaarten.htm

Parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u maximaal drie uur parkeren op plaatsen waar een onderbroken gele streep is aangebracht (parkeerverbod), op een erf (woonerf) buiten de vakken en op plaatsen waar een parkeerverbod geldt aangegeven met bord E1 (parkeerverbod). U mag het verkeer niet hinderen. U moet gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft.

Parkeerschijfzones (blauwe zones)

In parkeerschijfzones (blauwe zones) die worden aangeduid met een blauwe streep, mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart parkeren zonder zich te houden aan de voor de parkeerschijfzone geldende tijdsduur. De gehandicaptenparkeerkaart moet dan wel duidelijk leesbaar in de auto zijn aangebracht.

Parkeren in vergunninghouderszones

Woont u in een vergunninghouderszone en heeft u een gehandicaptenparkeerkaart of –parkeerplaats? Dan heeft u ook een parkeervergunning nodig om te parkeren. Hiervoor gelden dezelfde kosten en aanvraagprocedure als de overige bewoners in de vergunningshouderszone. 

Hoe dien ik een bezwaarschrift in? Als u het niet eens bent met de beschikking die u heeft ontvangen en u wilt hiertegen een bezwaarschrift indienen dient u te wachten op de acceptgirokaart van het CJIB waarin staat op welke wijze en binnen welke termijn u bezwaar kunt indienen.

Vergeet hierbij niet:

 1. De reden(en) van uw bezwaar duidelijk te omschrijven
 2. Bewijsstukken mee te sturen
 3. Het beschikkingsnummer en het kenteken te vermelden
 4. Uw naam en adres, de datum en uw handtekening te vermelden

Kentekenwijziging doorgeven

Wilt u gedurende de looptijd van uw ontheffing een kentekenwijziging doorgeven? Dit kan in de webshop. U logt hierbij eerst in met de aan u verstrekte inloggegevens of uw DigiD, gaat vervolgens naar 'Mijn account' en klikt op de betreffende ontheffing. Het is mogelijk om zowel een tijdelijke als permanente kentekenwijziging door te geven. Een tijdelijke kentekenwijziging kunt u doorgeven als u bijvoorbeeld vervangend vervoer heeft. De wijziging is maximaal 7 dagen geldig. Indien u permanent een andere auto heeft, dient u een permanente kentekenwijziging door te geven. 

Digitaal parkeren

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is per 1 januari 2019 overgegaan op digitaal parkeren. Dit betekent dat er geen gebruik zal worden gemaakt van een papieren parkeerontheffing achter de voorruit. U vraagt voortaan een ontheffing digitaal aan op kenteken.

De kentekens staan geregistreerd in een database. De handhavers zullen tijdens hun controle in de parkeerzones kentekens scannen en deze opvragen in de database. Zo zien zij of er voor het voertuig een ontheffing is verleend. De papieren dagdeelkaarten voor bezoekers (kraskaarten) blijven voorlopig nog wel.


Aanvraag parkeerontheffing

Vanaf nu kunt u uw parkeervergunning of parkeerontheffing online aanvragen via onze webshop.

U kunt in een parkeerschijfzone kort parkeren als u winkels wilt bezoeken. Bent u bewoner of heeft u een bedrijf in de parkeerschijfzone? Dan kunt u in sommige gebieden een ontheffing aanvragen. Moet u voor uw bedrijf voor onderhoudswerkzaamheden in de blauwe zone parkeren? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.


Overzicht parkeerschijfzones voor parkeerontheffing

Er wordt in het algemeen geen ontheffing verleend als er een mogelijkheid bestaat om op eigen terrein te parkeren. Voor alle parkeerschijfzones is het mogelijk een tijdelijke (week)ontheffing aan te vragen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Nootdorp
Dorpsstraat: alleen bewoners
Koningin Julianastraat: alleen bewoners van huisnummers 24 t/m 62 (even)
Laan van Nootdorp: geen ontheffingen
Sportparkweg: geen ontheffingen

Pijnacker
Stationsstraat:  bewoners en bedrijven gevestigd in de Stationsstraat
Oostlaan en Westlaan: geen ontheffingen
Oranjeplein: alleen bedrijven gevestigd aan het Oranjeplein
Raaigras: geen ontheffingen


Niet uitwisselbaar

Ontheffingen worden uitgegeven per deelgebied. U kunt een ontheffing voor een gebied niet in een ander gebied gebruiken. Wilt u voor een andere zone een ontheffing? Dan vraagt u deze opnieuw aan.


Tarieven parkeerontheffing per 01-01-2020

Bewonersontheffing  € 78,25 per jaar na ingang van de ontheffing
Bedrijvenontheffing  € 374,90 per jaar na ingang van de ontheffing
Tijdelijke ontheffing  € 33,90 per week of een gedeelte van de week, voor het uitvoeren van werkzaamheden in een bepaalde vergunninghouderszone
Wijziging ontheffing €13,65 per wijziging

 

Tarieven parkeerontheffing per 01-01-2021

Bewonersontheffing € 79,65 per jaar na ingang van de ontheffing
Bedrijvenontheffing € 381,65 per jaar na ingang van de ontheffing
Tijdelijke ontheffing  € 34,50 per week of een gedeelte van de week, voor het uitvoeren van werkzaamheden in een bepaalde vergunninghouderszone
Wijziging ontheffing €13,85 per wijziging
 

 

Aanvragen of wijzigen ontheffing parkeerschijfzone 

Het aanvragen of wijzigen van uw parkeerontheffing kan online via onze webshop. Wilt u liever uw vergunning per post aanvragen? Gebruik dan één van onderstaande formulieren:

U stuurt het formulier en eventuele bijlagen per e-mail of post op naar P1. Nadat de aanvraag is toegekend, krijgt u een factuur toegestuurd. U kunt het bedrag op de factuur overmaken naar het rekeningnummer, dat op de factuur staat vermeld. Als u heeft betaald, wordt de vergunning door P1 per post naar u gestuurd. Deze hoeft u niet achter uw ruit te plaatsen. 

De contactgegevens van P1 zijn:

Parkeerservicebureau Pijnacker-Nootdorp
Postbus 97812
2509 GE Den Haag
E-mail: parkeerservicePijnacker-Nootdorp@P1.nl
Tel: 088-1261424

Binnen een parkeerschijfzone geldt in de parkeervakken met een blauwe streep een beperkte parkeerduur die op de borden is aangegeven. U moet een parkeerschijf gebruiken als u in deze vakken parkeert.

Bekijk het overzicht van de parkeerschijfzone.

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact