Parkeerservice Den Helder

Bernhardplein 75
1781 HK Den Helder
0223 - 614945
psbdenhelder@P1.nl
www.denhelder.nl

Route

Openingstijden

Ma-Vr:
09.00 - 18.00 uur
Za:
09.00 - 13.00 uur
Zo:
Gesloten

Digitaal Loket

Regel direct online uw parkeer- zaken zoals het aanvragen van een vergunning, het indienen van een bezwaarschrift of het betalen van een naheffing.

Naar digitaal loket

Afschaffing betaald parkeren Den Helder vanaf 1 december 2016

Per 01 december 2016 wordt in de gemeente Den Helder het betaald parkeren tijdelijk afgeschaft. Het gaat hierbij om een proefperiode.
Hiermee vervalt ook de noodzaak voor het gebruik van bewonersvergunningen, bedrijvenvergunningen, diensten vergunningen en/of bezoekerskaart.

Heeft U één of meerdere vergunningen die geldig zijn tot 1 maart 2017?

Tussen 1 december 2016 en 31 januari 2017 kunt u uw bestaande vergunning(en) beëindigen. Na beëindiging heeft u recht op restitutie van het laatste kwartaal van het vergunningsjaar (periode 1 december 2016 tot 1 maart 2017).
U kunt uw vergunning beëindigen via het digitale loket: https://vergunning.p1overheid.nl/den-helder  Bij beëindiging via het digitaal loket is ook uw aanvraag tot restitutie direct mee genomen.

Bent u in het bezit van een bezoekerskaart kunt u deze vanaf 1 december 2016 inleveren op het Parkeerservice Bureau.
Bij inlevering zullen wij er zorg voor dragen dat de betaalde borg en het restantsaldo van de kaart op uw bankrekening gestort zal worden.

Let op, er is geen mogelijkheid om dit contant aan de balie uit te betalen.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Parkeerservice Den Helder.
De openingstijden van het Parkeerservice Bureau zijn: maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur, en op zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur.
Daarnaast kunt u ook telefonisch via 0223 – 614945 of per mail via psbdenhelder@p1.nl contact opnemen.

Wij vragen uw begrip voor eventuele extra drukte bij het parkeerservicebureau.

Naheffing betalen

Betaal nu online uw naheffing

Gewijzigde openingstijden

Parkeerservice Den Helder is op de volgende dagen gesloten:
2e Paasdag 17 april 2017
Koningsdag 27 april 2017
Hemelvaartsdag 25 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017

Tijden voor betaald parkeren

Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur

Parkeerplaatsen langs openbare wegen met parkeerautomaat/meter (betalen vooraf)
Zone 1: € 1,86 per uur
Zone 2: € 1,21 per uur
Zone 4: € 1,21 per uur
Zone 5: € 1,86 per uur
Zone 6: € 1,21 per uur

Op de wegen rondom het centrum van Den Helder staan borden die u naar de diverse parkeerterreinen leiden ('P-Route').
Voor belanghebbenden woonachtig of met een bedrijf in zone 4 of 6 en die in het bezit zijn van een belanghebbenden pas is het tarief voor betaald parkeren € 0,60 per 60 minuten.

Er geldt alleen op het Julianaplein een maximum parkeertijd van 1 uur.

Openingstijden parkeergarage Konickshoek

Parkeergarage Koninckshoek Blauwe zone (Maximaal 3 uur parkeren in combinatie met een parkeerschijf):

Maandag t/m woensdag: 8.00 tot 19.30 uur
Donderdag: 8.00 tot 21.30 uur
Vrijdag: 8.00 tot 19.30 uur
Zaterdag: 8.00 tot 19.30 uur
Zondag: 12.00 tot 18.30 uur.

Openingstijden parkeergarage Sluisdijk

Parkeergarage Sluisdijk altijd 24 uur per dag uitrijden mogelijk:

Vrijdag t/m woensdag: 7.00 tot 19.00 uur
Donderdag: 7.00 tot 21.30 uur

Download overzicht parkeerzones 
Download Algemene Voorwaarden vergunningen 

Bewoners en bedrijven in de vergunningsgebieden komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Hieronder staan de criteria voor het verkrijgen van een parkeervergunning kort samengevat weergegeven. Bij de toetsing zijn de regels gesteld in de gemeentelijke parkeerverordening voor vergunning parkeren maatgevend.

Parkeervergunning bewoners

Bewoners van het centrumgebied die in bezit zijn van een auto, of aan wie een auto voor langere termijn beschikbaar gesteld is, komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Met deze vergunning kan worden geparkeerd in de aangegeven Zone(s). Deze vindt u in het Overzicht Parkeerzones Den Helder.
De kosten voor een bewonersvergunning bedragen € 38,37 per maand. De vergunning wordt op kenteken afgegeven.

Parkeervergunning bedrijven

Ieder bedrijf komt in aanmerking voor een parkeervergunning voor de zone 1 & 2. Met deze vergunning kan worden geparkeerd in de aangegeven zone(s). Deze vindt u in het Overzicht Parkeerzones Den Helder.

 • De kosten voor een jaarvergunning in zone 1 bedragen € 383,69 per jaar. (€ 31,98 per maand of gedeelte hiervan).
 • De kosten voor een jaarvergunning in zone 2, 4 of 6 bedragen € 191,84 per jaar (€ 15,99 per maand of gedeelte hiervan).
 • De vergunning wordt op naam afgegeven.
 • Werknemers van bedrijven in het centrum komen alleen in aanmerking voor een vergunning in Zone 2.

Verhuur van parkeerplaatsen (alleen Garage Koninckshoek)

 • Garage Koninckshoek € 26,28 per maand.

De borg voor de pas en sleutels bedraagt € 50,- en wordt terug gestort op uw bank/giro rekening bij inlevering.

Abonnement Sluisdijkgarage

Sinds 1 september 2013 kunnen bewoners en bedrijven die binnen een straal van 250m wonen of gevestigd zijn een abonnement aanvragen.
De kosten voor het abonnement per maand zijn: € 10,- incl BTW.
De borg voor de 2 passen bedraagt € 50,- en wordt terug gestort op uw bank/giro rekening bij inlevering.

Als u in het bezit bent van een landelijke invalidenparkeerkaart dient u zich te houden aan de regels die gelden voor het betaald parkeren.

Heeft u een parkeerboete (naheffingsaanslag) gekregen die volgens u onterecht opgelegd is? U heeft dan de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Ieder bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke jurist beoordeeld. De aard van het bezwaarschrift bepaalt in hoge mate hoe groot de kans is dat uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt. U kunt alleen een bezwaarschrift indienen bij de gemeente indien er sprake is van een gemeentelijke parkeerbon (naheffingsaanslag) voor de feitcodes F409A, F409B of F409C.

Indien u een bon (Aankondiging van Beschikking) heeft gekregen van de politie of Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) kunt u bezwaarschrift indienen bij de Officier van Justitie, zie de informatie hierover op de bon. U dient dan te wachten met het indienen van een bezwaarschrift totdat u de acceptgirokaart van het CJIB heeft ontvangen, hierop staat aangegeven hoe u moet handelen in deze bezwaarprocedure.

U kunt uw bezwaarschrift aan de gemeente online indienen of per post versturen.

Gemeente Den Helder
t.a.v. de heffingsambtenaar
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken zijn gedateerd en binnen zeven weken op het kantoor van P1 zijn ontvangen. Bezwaarschriften die buiten de wettelijke termijn van zes weken zijn ingediend worden niet ontvankelijk verklaard.

Uw bezwaarschrift dient aan de volgende vormvereisten te voldoen en de volgende zaken te bevatten:

 • Uw naam, adres, woonplaats en de datum waarop u bezwaar maakt; 
 • De reden(en) van uw bezwaar;
 • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt met vermelding van het aanslagnummer en het kenteken;
 • Eventuele bewijsstukken o.a. (origineel parkeerkaartje, vergunning);
 • Uw rekeningnummer, om bij gegrond verklaring uw geld direct terug te storten;
 • U dient het bezwaarschrift te ondertekenen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Dit wil zeggen dat u binnen enkele weken nadat u de naheffingsaanslag op uw auto heeft aangetroffen een acceptgiro krijgt toegezonden en dat u deze binnen de daarvoor gestelde termijn moet betalen, ook als u bezwaar hebt ingediend. Als uw bezwaar gegrond verklaard wordt, ontvangt u het door u betaalde bedrag terug.

Hieronder treft u een overzicht van veel genoemde redenen uit eerder ingediende bezwaarschriften aan. De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto’s, die door de jurist gezien kunnen worden.

Redenen bezwaarschriften

Ik ben het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag want:

Ik had wel een kaartje maar dit is door de controleur niet gezien
In principe wordt een kaartje dat op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard. Het kaartje dient op het moment van de controle, met de datum en het tijdstip, zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht. In het geval dat de parkeercontroleur een niet controleerbaar parkeerkaartje heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoond kaartje wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard. Indien de controleur feitcode F409C gebruikt heeft is hier sprake van. U kunt dan contact opnemen met het Parkeerservicebureau.

Ik was aan het laden en lossen
De parkeercontroleur moet bij de controle kunnen constateren dat u aan het laden en/of lossen bent. Hij moet activiteiten kunnen waarnemen waaruit dit blijkt. Als de parkeercontroleur dit niet opmerkt, bent u in het algemeen niet aan het laden en/of lossen maar aan het parkeren. Het indienen van een bezwaar heeft dan geen zin.

In- of uitstappen van personen
Een auto mag even stilstaan zonder parkeerbelasting te voldoen om personen onmiddellijk te laten in- of uitstappen. Onder in- en uitstappen wordt alleen het daadwerkelijk in- en uitstappen bedoeld. Het gedurende een korte tijd stilstaan, zonder dat de controleur ziet dat er iemand in- of uitstapt valt onder parkeren en niet onder het in- of uitstappen van personen. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald.  Als de controleur geen mensen heeft zien in- of uitstappen heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was geld wisselen
Geld wisselen is geen reden om de naheffingsaanslag in te trekken. Jurisprudentie meldt dat geld wisselen geen uitvoeringshandeling is om een ticket te kopen. In een gebied met betaald parkeren is het raadzaam om gepast geld bij zich te hebben, de automaat geeft geen teveel ingeworpen geld terug.  De automaat in de parkeergarage geeft wel geld terug. Bezwaar indienen heeft geen zin.

Ik was een kaartje aan het kopen
Slechts in een enkel geval heeft het zin om bezwaar in te dienen als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u bezig was om een kaartje te kopen. De parkeercontroleur controleert altijd of er personen bij de parkeerautomaat staan om een kaartje te kopen, voordat hij een naheffingsaanslag oplegt. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat het kopen van een parkeerkaartje en het opleggen van de naheffingsaanslag elkaar kruisen.

Ik was maar even weg
Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u maar even weg was en daarom geen parkeerbelasting hebt voldaan. Parkeerbelasting moet worden betaald bij aanvang van parkeren, ook als u maar enkele minuten parkeert.

Ik wist niet dat betaald moet worden
Bezwaarschriften waarin wordt aangegeven dat de parkeerder niet wist dat er betaald moest worden, worden niet gehonoreerd. De gemeente Den Helder heeft in zijn parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit duidelijk aangegeven op welke plaatsen er parkeerbelasting moet worden voldaan. Dit is ook gepubliceerd. Bovendien staan er borden en parkeerautomaten waaruit kan worden opgemaakt dat parkeerbelasting moet worden voldaan.

Ik heb een vergunning
In principe wordt een vergunning die op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard. De geldige vergunning dient op het moment van de controle zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht. In het geval dat de parkeercontroleur een niet controleerbare parkeervergunning heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoonde vergunning wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard. Indien de controleur feitcode F409C gebruikt heeft, is hier sprake van. U kunt dan contact opnemen met het parkeerservicebureau.

Ik kon niet betalen want de automaat was defect
In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard. In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen maar ik ben niet in Den Helder geweest
Wanneer u aanvoert dat u op het aangegeven moment niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd in Den Helder moet u hiervan overtuigende bewijzen meesturen. Een parkeercontroleur noteert de gegevens van een auto in zijn handcomputer als hij een naheffingsaanslag oplegt. Deze gegevens worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de RDW m.b.t. tot uw auto. Wanneer deze gegevens overeenkomen is het aannemelijk dat u wel in Den Helder bent geweest en heeft het geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat in dit geval over de vraag of uw auto op de betreffende dag in Den Helder geparkeerd heeft gestaan en niet of u zelf in Den Helder bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt.

Onze auto was verhuurd
Als u bij uw bezwaarschrift een geldig ondertekend  huurcontract  kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag
De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op een artikel uit de gemeentewet. Het bedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit twee delen: de parkeerkosten berekend over de parkeerduur van een uur en de kosten die gemaakt worden ter zake van het opleggen van de naheffingsaanslag. Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de hoogte van de naheffingsaanslag.
 

Als u gedurende de looptijd van uw vergunning een kentekenwijziging wilt doorgeven, is dit mogelijk via de webshop. Wanneer u in de webshop inlogt met de aan u verstrekte inloggegevens of uw DigiD kunt u in 'Mijn account' bij de betreffende vergunning op het huidige kenteken klikken, waarna u een kentekenwijziging kunt doorgeven.

U kunt zowel een tijdelijke als een permanente kentekenwijziging doorgeven. Een tijdelijke kentekenwijziging kunt u  doorgeven als u bijvoorbeeld vervangend vervoer heeft. De wijziging is maximaal 7 dagen geldig. Indien u permanent een andere auto heeft, dient u een permanente kentekenwijziging door te geven. Aan de eerste 2 permanente kentekenwijzigingen zijn geen kosten verbonden, daarna kost het € 6,- per wijziging.

Houdt u er rekening mee dat het pasje niet de parkeervergunning is, maar slechts een hulpmiddel. Als u een kentekenwijziging doorgeeft, wordt uw vergunning aangepast, maar houdt u hetzelfde pasje.
 

Klik hier om naar de webshop te gaan of op ‘Digitaal loket’ om naar de webshop te gaan.

Vergunning aanvragen

Door gebruik te maken van uw DigiD-account kunt u eenvoudig en snel uw parkeervergunning aanvragen. Indien u geen DigiD-account heeft, dient u zelf uw persoonsgegevens in te vullen. Indien u Windows XP gebruikt in combinatie met Internet Explorer 8 of lager bent u mogelijk niet meer in staat om in te loggen met een DigiD-account.

Vervolgens kunt u voor het gewenste product kiezen. Na productkeuze kunt u het kenteken van uw voertuig opgeven. Dit kenteken wordt direct getoetst bij het RDW aan de hand van BSN en kenteken. Indien het kenteken niet op naam van de aanvrager staat zal er om een kentekenbewijs en een berijdersverklaring gevraagd worden. Deze kunt u als bijlage uploaden.

Vervolgens dient u de ingevulde gegevens te controleren en te bevestigen. Na bevestiging kunt u indien u nog een product nodig heeft kiezen voor ‘nog een aanvraag indienen”, of betalen via iDEAL of factuur. De iDEAL betalingen zullen sneller verwerkt zijn dan betalingen per factuur.

Let op: indien u in het verleden een aanvraag heeft gedaan via de oude webshop dan kunt u uw oude inloggegevens niet meer gebruiken! U maakt een nieuw account aan door in te loggen met uw DigiD-account of door u persoonsgegevens in te vullen. Per e-mailadres kunt u één account aanmaken.

 

Wanneer u in de gemeente Den Helder een naheffingsaanslag is opgelegd, kunt u deze op drie verschillende manieren betalen:

 • U kunt online uw naheffing betalen vanaf 1 dag na oplegging;
 • Contant of per pin binnen twee werkdagen op het Parkeerservicebureau aan het Bernhardplein 75;
 • Via het invorderingskantoor. De kentekenhouder krijgt binnen enkele weken bericht.

Online kunt u betalen vanaf 1 dag na oplegging tot 7 dagen na oplegging van de naheffingsaanslag. Dit kan gemakkelijk via iDeal. Wanneer u betaald heeft ontvangt u geen acceptgiro meer.

Indien u de naheffing niet online of aan de balie betaald heeft, zult u na ongeveer 3 weken een brief met factuur ontvangen van het invorderingskantoor Cannock Chase. Cannock Chase incasseert voor de gemeente Den Helder de naheffingsaanslagen.

Voor duplicaten van naheffingen of andere incassovraagstukken kunt u contact openemen:

Cannock Chase
Postbus 103
6650 AC Druten
0487-515123
info@ccc.nl

Aankondigingen van Beschikking (de zogenaamde Mulderfeiten) kunt u niet online betalen. Deze worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovenaan op de bon welke u achter uw voorruit heeft ontvangen staat dan: Aankondiging van Beschikking.
 

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen exploiteert en beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact