Parkeerservice Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk, Klanten Contact Centrum
Oisterwijk

parkeerservice-oisterwijk@p1.nl

Openingstijden

Reguliere openingstijden

Ma-Do:
09.00-18.00
Vr:
09.00-21.00
Za:
09.00-17.00
Zo:
Vrij parkeren

Digitaal Loket

Regel hier direct uw parkeerzaken.

Naar digitaal loket

P1 verwerkt namens de gemeente Oisterwijk de aanvragen voor parkeervergunningen. Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Parkeerservice Oisterwijk is te bereiken via parkeerservice-oisterwijk@p1.nl. Heeft u vragen over een bewaarschrift? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 088- 126 14 44.

Tarieven per 1-1-2024


Zone Centrum

De Lind, Dorpstraat, Hoogstraat, Kerkstraat, Stationsstraat en Burgemeester Verwielstraat, aangegeven met een paarse markering op onderstaande kaart.
1ste kwartier € 0,25
2de en 3de kwartier € 0,55
4de kwartier € 0,80
2de uur en verder € 2,40 p/u


Zone Overig

Straten en parkeerterreinen, aangegeven met een groengele markering op onderstaande kaart.
Per uur € 1,55
Dagkaart € 6,20
 
Bekijk hier het overzichtskaartje met de betaald parkeren gebieden. Het is ook mogelijk om contactloos te betalen bij de parkeerautomaat.

U kunt online een parkeervergunning aanvragen. Nadat u betaald heeft wordt de vergunningsbeschikking direct per e-mail opgestuurd. De pas die hoort bij uw vergunning wordt binnen 5 dagen opgestuurd. Is er een wachtlijst, dan krijgt u schriftelijk bericht als u aan de beurt bent.

Er zijn 3 sectoren: Centrum-west, Centrum-oost en Waterhoef (Gemullehoekenweg). Binnen een sector mag u op alle betaalde parkeerplaatsen parkeren, behalve in de Dorpsstraat, De Lind en de Burgemeester Verwielstraat (tussen de Vloeiweg en de Dorpsstraat/De Lind).

In de Hoogstraat en de Kerkstraat mag u met een parkeervergunning de hele dag parkeren. 

Kosten parkeervergunning 2024

Vergunning Inwoners Bedrijven
1e vergunning zonder parkeren eigen terrein € 48,35 € 148,70
1e vergunning met parkeren eigen terrein € 111,00 € 297,40
2e vergunning zonder parkeren eigen terrein 111,00 297,40
2e vergunning met parkeren eigen terrein € 220,80 € 593,60

 

Voorwaarden

 • U woont of bent als bedrijf gevestigd in de betaald parkeerzone
 • Per adres worden maximaal twee vergunningen afgegeven. Bewoners of bedrijven met twee auto's kunnen één vergunning krijgen op twee kentekens
 • Parkeervergunningen voor bewoners worden afgegeven op kenteken. Parkeervergunningen voor bedrijven kunnen worden afgegeven op kenteken of op bedrijfsnaam
 • Het kenteken van het voertuig waarvoor u een vergunning aanvraagt staat op uw naam of u overlegt een berijdersverklaring via uw werkgever of leasemaatschappij
 • Bedrijven moeten aantonen dat het nodig is om de auto in de betaald parkeerzone te parkeren. Als de auto vooral gebruikt wordt voor woon-werkverkeer krijgt u geen vergunning
   

Verlies of diefstal

Uw parkeervergunning wordt afgegeven in de vorm van een digitaal parkeerrecht. Dit recht kan niet gestolen worden of kwijtraken. Uw vergunningsbeschikking ontvangt u per e-mail.

Uw pas kan wél gestolen worden of kwijtraken. U doet dan geen aangifte bij de politie, maar u doorloopt de volgende stappen:

In geval van verlies/diefstal zijn voor de afgifte van een nieuwe parkeerpas geen legeskosten verschuldigd. uw pas wordt losgekoppeld van uw vergunning (de oude pas wordt geblokkeerd) en u krijgt per post een nieuwe, aan uw vergunning gekoppelde pas.  

Verhuizing 

Als u verhuist is het belangrijk om dit altijd door te geven aan Parkeerservice P1. Uw recht op de parkeervergunning kan dan namelijk komen te vervallen. U doet dit op de volgende manier:

 •  Verhuist u naar een ander adres binnen dezelfde vergunningzone, dan geeft u alleen uw adreswijziging door per e-mail: parkeerserviceoisterwijk@p1.nl
 •  Verhuist u naar een andere vergunningzone, dan moet u ook online een nieuwe vergunning  aanvragen.
 •  Verhuist u naar een adres buiten het betaald parkeren gebied van Oisterwijk, dan eindigt uw vergunning.
   

Geldigheid

Een vergunning is geldig tot 1 maart van het jaar of volgende jaar na aanvraag. Voorbeeld: wordt de vergunning op 31 oktober 2024 aangevraagd, dan is de vergunning geldig tot 1 maart 2025. Wordt de vergunning aangevraagd op 4 januari 2025, dan is de vergunning ook geldig tot 1 maart 2025.

Zijn er geen wijzigingen in uw situatie, dan wordt de parkeervergunning automatisch verlengd. U kunt voor jaarlijkse verlenging betalen via iDEAL of kiezen voor betalen per factuur.

Gehandicapten mogen vrij parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen met gebruik van een parkeerkaart voor gehandicapten. Op de normale betaald parkeerplaatsen moet gewoon worden betaald.

Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen? Dit kan via dit formulier.

Bezwaar naheffingsaanslag

Heeft u een parkeerboete (naheffingsaanslag) gekregen die volgens u onterecht opgelegd is?  U heeft dan de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.  Ieder bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke jurist beoordeeld, echter de aard van het bezwaarschrift bepaalt in hoge mate hoe groot de kans is dat uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt. U kunt alleen een bezwaarschrift bij de gemeente indienen als er sprake is van een gemeentelijke parkeerbon (naheffingsaanslag) voor de feitcodes F409A, F409B, F409C of F409D.

Indien u een bon (Aankondiging van Beschikking) heeft gekregen van de politie of Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Officier van Justitie, zie de informatie hierover op de bon.  U dient dan te wachten met het indienen van een bezwaarschrift totdat u de acceptgirokaart van het CJIB heeft ontvangen, hierop staat aangegeven hoe u moet handelen in deze bezwaarprocedure.
U kunt uw bezwaarschrift aan de gemeente hier online indienen
of per post aan:

Gemeente Oisterwijk
t.a.v. de heffingsambtenaar
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag  

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken zijn gedateerd en binnen zeven weken op het kantoor van P1 zijn ontvangen.  Bezwaarschriften die buiten de wettelijke termijn van zes weken zijn ingediend worden niet ontvankelijk verklaard.
Uw bezwaarschrift dient aan de volgende vormvereisten te voldoen en de volgende zaken te bevatten:

 • Uw naam, adres, woonplaats en de datum waarop u bezwaar maakt;
 • De reden(en) van uw bezwaar;
 • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt met vermelding van het aanslagnummer en het kenteken;
 • Eventuele bewijsstukken o.a. (origineel parkeerkaartje, vergunning);
 • Uw rekeningnummer, om bij gegrond verklaring uw geld direct terug te storten;
 • U dient het bezwaarschrift te ondertekenen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Dit wil zeggen dat u binnen enkele weken nadat u de naheffingsaanslag op uw auto heeft aangetroffen een acceptgiro krijgt toegezonden en dat u deze binnen de daarvoor gestelde termijn moet betalen, ook als u bezwaar hebt ingediend.  Als uw bezwaar gegrond verklaard wordt, ontvangt u het door u betaalde bedrag terug.

Hieronder treft u een overzicht van veel genoemde redenen uit eerder ingediende bezwaarschriften aan. Indien uw reden voor bezwaar hierbij staat kunt u op deze reden doorklikken en krijgt u uitleg of uw bezwaarschrift kansrijk is en welke informatie u mee dient te sturen om uw gelijk aan te tonen. De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto’s, die door de jurist gezien kunnen worden.

Redenen bezwaarschriften

Ik ben het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag want:

Ik had wel een kaartje maar dit is door de controleur niet gezien
In principe wordt een kaartje dat op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard.  Het kaartje dient op het moment van de controle, met de datum en tijdstip, zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht. In geval de parkeercontroleur een niet controleerbaar parkeerkaartje heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoond kaartje wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard.  Indien de controleur feitcode 409C gebruikt heeft is hier sprake van.  U kunt dan telefonisch contact opnemen met de controleurs onder nummer 013-5291311 (lokaal tarief). Ook kunt u een kopie van de parkeerticket en de naheffingsaanslag laten maken bij de balie van het gemeentehuis met vermelding van uw naam en telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld door de parkeercontroleur.

Ik was aan het laden en lossen
De parkeercontroleur moet bij de controle kunnen constateren dat u aan het laden en/of lossen bent. Hij moet activiteiten kunnen waarnemen waaruit dit blijkt. Als de parkeercontroleur dit niet opmerkt, bent u in het algemeen niet aan het laden en/of lossen maar aan het parkeren. Het indienen van een bezwaar heeft dan geen zin.

In- of uitstappen van personen
Een auto mag even stilstaan zonder parkeerbelasting te voldoen om personen te laten in- of uitstappen. Onder in- en uitstappen wordt alleen het daadwerkelijk in- en uitstappen bedoeld. Het gedurende een korte tijd stilstaan, zonder dat de controleur ziet dat er iemand in- of uitstapt valt onder parkeren en niet onder het in- of uitstappen van personen. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald. Als de controleur geen mensen heeft zien in- of uitstappen heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was geld wisselen
Geld wisselen is geen reden om de naheffingsaanslag in te trekken. Een parkeerder dient gepast geld bij zich te hebben op het moment van parkeren.  Bezwaar indienen heeft geen zin.

Ik was een kaartje aan het kopen
Slechts in een enkel geval heeft het zin om bezwaar in te dienen als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u bezig was om een kaartje te kopen.  De parkeercontroleur controleert altijd of er personen bij de parkeerautomaat staan om een kaartje te kopen, voordat hij een naheffingsaanslag oplegt.  Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat het kopen van een parkeerkaartje en het opleggen van de naheffingsaanslag elkaar kruisen.

Ik was maar even weg
Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u maar even weg was en daarom geen parkeerbelasting hebt voldaan. Parkeerbelasting moet worden betaald bij aanvang van parkeren, ook als u maar enkele minuten parkeert.

Ik wist niet dat betaald moet worden
Bezwaarschriften waarin wordt aangegeven dat de parkeerder niet wist dat er betaald moest worden, worden niet gehonoreerd. De gemeente Oisterwijk heeft in zijn parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit duidelijk aangegeven op welke plaatsen er parkeerbelasting moet worden voldaan. Dit is ook gepubliceerd. Bovendien staan er borden en parkeerautomaten waaruit kan worden opgemaakt dat parkeerbelasting moet worden voldaan.

Ik heb een vergunning
In principe wordt een vergunning dat op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard.  De geldige vergunning dient op het moment van de controle zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht. In geval de parkeercontroleur een niet controleerbaar parkeervergunning heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoonde vergunning wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard.  Indien de controleur feitcode F409C gebruikt heeft, is hier sprake van.  U kunt dan telefonisch contact opnemen met de controleurs onder nummer 013-5291311 (lokaal tarief). Ook kunt u een kopie van de parkeerticket en de naheffingsaanslag laten maken bij de balie van het gemeentehuis met vermelding van uw naam en telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld door de parkeercontroleur.Ik kon niet betalen want de automaat was defect.

In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard.  In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden.  Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat.  Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik kon niet betalen want de automaat was defect
In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard. In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat. Als bij een parkeerautomaat zowel met muntgeld, als met de pinpas betaald kan worden en de pin functie is defect, moet met muntgeld worden betaald. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen maar ik ben niet in Oisterwijk geweest.
Wanneer u aanvoert dat u op het aangegeven moment niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd in Oisterwijk moet u hiervan overtuigende bewijzen meesturen. Een parkeercontroleur noteert de gegevens van een auto in zijn handcomputer als hij een naheffingsaanslag oplegt. Deze gegevens worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de RDW m.b.t. tot uw auto. Wanneer deze gegevens overeen komen is het aannemelijk dat u wel in Oisterwijk bent geweest en heeft het meestal geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat in dit geval over de vraag of uw auto op de betreffende dag in Oisterwijk geparkeerd heeft gestaan en niet of u zelf in Oisterwijk bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt.

Onze auto was verhuurd
Als u bij uw bezwaarschrift een geldig ondertekend  huurcontract  kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag
De hoogte van de naheffingsaanslag wordt bepaald door de gemeente Oisterwijk en wordt opgebouwd uit de volgende componenten: de kosten van de naheffing welke jaarlijks worden getoetst door de overheid en het op locatie geldende uurtarief.

Als uw kenteken verandert, dan geeft u online uw kentekenwijziging door. Voeg eventueel een berijdersverklaring toe als het nieuwe kenteken niet op uw naam staat. Voor een kentekenwijziging worden geen kosten in rekening gebracht.

Ik woon niet in het gebied van de blauwe zone, maar ik ben vaak op bezoek bij familie die wel binnen het gebied woont. Kom ik in aanmerking voor een ontheffing?
Nee, bij de maatregel is niet voorzien in een bezoekersregeling, anders dan het gebruik van de blauwe schijf. Wanneer een bezoeker langer dan twee uur op bezoek wil gaan, is het verstandig de auto buiten het gebied van de blauwe zone te parkeren.

Ik wil graag een ontheffing voor mijn caravan/aanhanger. Kan dit?
Nee, de blauwe zone geldt alleen voor motorvoertuigen. Een caravan/aanhanger is dit niet. Het parkeren van caravans en aanhangers is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Ga naar de webshop van P1 voor het aanvragen of verlengen van uw vergunning, het betalen van een parkeerbon of voor het indienen van bezwaar tegen een parkeerbon.

De webshop werkt met IDEAL. Met IDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. IDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van IDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank of SNS Regio Bank dan kunt u direct met IDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor ongewenste mailingen, noch zal deze aan anderen beschikbaar worden gesteld. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over de status van uw aanvraag en is uw eigen inlognaam.

Wanneer u in de gemeente Oisterwijk een naheffingsaanslag is opgelegd,  kunt u deze op twee manieren betalen:

 1. U kunt online uw naheffing betalen
 2. U kunt wachten tot u bericht krijgt van het invorderingskantoor.
 • U kunt u naheffing gemakkelijk betalen met iDEAL via ons digitaal loket. Wanneer u betaald heeft ontvangt u geen bericht meer van het invorderingskantoor.
 • Indien u de naheffing niet eerder betaald heeft, zult u na ongeveer 3 weken een brief met factuur ontvangen van het invorderingskantoor Cannock Chase. Cannock Chase incasseert voor de gemeente Oisterwijk de naheffingsaanslagen.

Voor duplicaten van naheffingen of andere incassovraagstukken kunt u contact opnemen:
 
Cannock Chase
Postbus 103
6650 AC Druten
088-1168234
info@ccc.nl

Aankondigingen van Beschikking (de zogenaamde Mulderfeiten) kunt u niet online betalen. Deze worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovenaan op de bon welke u achter uw voorruit heeft ontvangen staat dan: Aankondiging van Beschikking.
 

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact