Parkeerservice Veenendaal

Wolweg 197
3901 TE Veenendaal
0318 - 543677
parkeerserviceveenendaal@p1.nl

Route

Openingstijden

Wijziging openingstijden september 2017
Van maandag 25-9 t/m vrijdag 29-9 is het PSB van 10:00 - 14:00 uur geopend.

Ma-Vr:
10.00 - 18.00 uur
Za-Zo:
gesloten

Digitaal Loket

Regel direct online uw parkeer- zaken zoals het aanvragen van een vergunning, het indienen van een bezwaarschrift of het betalen van een naheffing.

Naar digitaal loket

Parkeerservice Veenendaal

Parkeerservice Veenendaal verzorgt voor de Gemeente Veenendaal de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen en is daarnaast belast met het beheer van de parkeerterreinen Duivenweide, Coornhertpad en parkeergarage Arie van Hensbergen.

Vanaf 1 oktober 1997 geldt in het centrum van Veenendaal 'betaald parkeren'. Hiermee wil de gemeente bevorderen dat het koopcentrum voor de bezoeker goed bereikbaar blijft. Door voor het gebruik van een parkeerplaats geld te vragen, wordt het voor langparkeerders minder aantrekkelijk om de auto in het centrum te parkeren. Dit levert ruimte op voor bezoekers die voor korte tijd in het centrum terecht willen. Om bovendien de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum te bewaken, heeft de gemeente ervoor gekozen de tarieven zo laag mogelijk te houden.

Download plattegrond van Veenendaal

Ga naar de website van de gemeente Veenendaal

Verordeningen

In de gemeente Veenendaal zijn de volgende verordeningen van kracht:

Verordening parkeerbelasting
Parkeerverordening
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Uitwerkingsbesluit 2014

Tijden voor betaald parkeren 

Maandag t/m donderdag: 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 22.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 20.00
Zondag: gratis
Bijzondere koopavonden: 18.00 tot 22.00 uur


Tarieven

Terreinen met een slagboominstallatie (betalen achteraf).
Van maandag t/m zaterdag: € 2,00 per uur. Betalen per minuut, afgerond op € 0,10.

Parkeerplaatsen langs openbare wegen met parkeerautomaat/meter (betalen vooraf)
Van maandag t/m zaterdag: € 2,40 per uur. Minimale inworp is € 0,20

Op de wegen rondom het centrum van Veenendaal staan borden die u naar de diverse parkeerterreinen leiden ('P-Route').

Parkeervergunningen Veenendaal

U kunt uw parkeervergunning vanaf heden alleen nog digitaal aanvragen. Hier vindt u de link naar de webshop voor het aanvragen van uw parkeervergunning.

Indien het voor u niet mogelijk is om uw vergunning of ontheffing via de website aan te vragen of te wijzigen, kunt u een afspraak maken op de Parkeerservice aan de Wolweg 197 te Veenendaal.

Algemene informatie parkeervergunningen

Sinds begin januari kunnen burgers in Veenendaal de nieuwe parkeervergunningen en ontheffingen via het Digitaal Loket aanvragen. Controle van de opgegeven gegevens en betaling gebeurt in dit geval direct online.

Het grootste deel van de aanvragen is inmiddels automatisch of door de medewerkers van het parkeerservicebureau verwerkt. Deze medewerker konden ook heel veel mensen persoonlijk begeleiden bij het invoeren van de gegevens op de computer.
Elke aanvrager ontvangt een bericht van ons per e-mail of brief wanneer de aanvraag is verwerkt.

Wanneer de aanvraag volledig is en goedgekeurd door onze medewerkers, ontvangt de vergunninghouder bij de bevestiging ook een tijdelijke vergunning die achter de voorruit kan worden aangebracht. Het kenteken staat dan ook actief in het systeem en kan te allen tijde door de controleurs op straat worden opgevraagd. De vergunningpassen  worden op dit moment gedrukt en zullen de komende periode aan alle vergunninghouders worden verstuurd. In de tussentijd volstaat de tijdelijke vergunning.

Burgers die nog geen e-mail of brief hebben ontvangen kunnen de status van hun aanvraag makkelijk inzien via het Digitaal Loket.

Vanzelfsprekend staan onze medewerkers op het parkeerservicebureau en de controleurs u graag te woord.

Burgers die nog geen aanvraag voor een vergunning of ontheffing hebben ingediend online of bij het parkeerservicebureau lopen het risico dat bij controle een naheffingsaanslag wordt opgelegd.

In de onderstaande straten mag op de betaald parkeerplaatsen met een vergunning worden geparkeerd:

ZONE A:

Brouwersgracht, Kerkewijk, Helling, Tuinstraat, JG Sandbrinkstraat

ZONE B:

Uitsluitend betaald parkeerplaatsen, dus niet binnen het vergunninghoudersgebied:
Duivenwal, Beatrixstraat, Blekerij, Fluitersstraat, Achterkerkstraat, Zandstraat, Nieuweweg, Wilhelminastraat, Prins Bernhardlaan, Eenvoudlaan, Sterrenwacht, Zonnewijzer, De Eendracht, Frederik Hendrikstraat, Mauritsstraat, Oranjewijzer, Willem de Zwijgerstraat, Kleine Rog, Vijgendam, Zoete Inval, Morgenster, Poolster, Anne van Burenhof, Schrijverspark, Molenstraat, Verlaat, De Sterke Arm, Boompjesgoed, De Dillewijnen, De Palmengrift, Kalanderij, Kostverloren en het gedeelte Valleistraat in het verlengde van de Verlaat.

ZONE C:

Uitsluitend in de vergunninghoudersgebieden (GEEN betaald parkeerplaatsen):
Fluvia, Frisia, Hollandia, Limburgia, Tubantia, Zeelandia, Stationsplein, Duivenwal / Weverij, Castor, Orion, Jan Roeckplantsoen, Boogschutter, Hubert van Zuilenweg, G. van Schoonbekerstraat en Valleistraat in de Dragonder Zuid

 

Parkeer kraskaarten

Vanaf 01 april 2014 zijn er kraskaarten verkrijgbaar op het parkeerservicebureau. Er zijn oranje kraskaarten voor de Zone A en B en hiermee kunnen bezoekers van bewoners tegen een gereduceerd tarief parkeren op de openbare parkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt. Dus niet in de vergunningengebieden. Tevens zijn er ook blauwe kraskaarten. Deze zijn alleen te gebruiken in de vergunningengebieden van zone C. De kraskaarten zitten in een boekje van 10 stuks en er worden maar twee boekjes per keer meegegeven.  De kraskaarten kunnen gebruikt worden voor twee aaneengesloten uren en er mogen maximaal twee kraskaarten in de auto gelegd worden. Dus een totaal van vier uur. Er mag niet meer open gekrast zijn op de kraskaart omdat deze dan ongeldig is.

Tarieven

De blauwe kraskaarten zijn gratis.

Oranje kraskaarten (zone A en B) kosten € 30,- per boekje van 10 kaarten.

Geldigheid kraskaarten

Op dit moment worden er nog blauwe en oranje kraskaarten met geldigheidsjaar 2016 uitgegeven. Deze zijn in 2017 geldig en kunnen dus gewoon gebruikt worden.Dit geldt ook voor de reeds verstrekte blauwe en oranje kraskaarten met geldigheidsjaar 2016. 

Als u in het bezit bent van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart, kunt u gratis gebruik maken van de parkeerplaatsen langs de openbare wegen met een parkeermeter. Dit geldt niet voor het parkeren op de slagboomterreinen.

Let Op:“Door een technische storing is het helaas niet mogelijk om een naheffing online te betalen of digitaal bezwaar te maken. Onze excuus voor dit ongemak”

Bezwaar naheffingsaanslag

Heeft u een naheffingsaanslag (parkeerboete) gekregen die volgens u onterecht opgelegd is? U heeft dan de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Ieder bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke jurist beoordeeld, echter de aard van het bezwaarschrift bepaalt in hoge mate hoe groot de kans is dat uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt.

U kunt alleen een bezwaarschrift bij de gemeente indienen wanneer er sprake is van een naheffingsaanslag (feitcode 403a, 409a, 409b of 409c).
Indien u een bon heeft gekregen van de politie kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. U dient dan te wachten met het indienen van een bezwaarschrift totdat u een brief van het CJIB heeft ontvangen. Hierop staat aangegeven hoe u een bezwaarschrift in kunt dienen.

 • U kunt online uw bezwaar indienen via ons Digitaal Loket. Klik op de link en de website begeleidt u makkelijk door het proces heen.
 • Bezwaarschrift per post versturen:
  Gemeente Veenendaal
  t.a.v. de heffingsambtenaar
  p/a Postbus 97812
  2509 GE Den Haag

Uw bezwaarschrift moet binnen  zes weken zijn gedateerd en binnen zeven weken op het kantoor van P1 zijn ontvangen. Bezwaarschriften die buiten deze termijn zijn ingediend, worden niet ontvankelijk verklaard.
Uw bezwaarschrift dient aan de volgende vormvereisten te voldoen en de volgende zaken te bevatten:

 • Uw naam, adres en de datum waarop u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar;
 • omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt met vermelding van het aanslagnummer en het kenteken;
 • eventuele bewijsstukken (parkeerkaartje);
 • U dient het bezwaarschrift te ondertekenen

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Dit wil zeggen dat u binnen enkele weken nadat u de naheffingsaanslag op uw auto heeft aangetroffen een acceptgiro krijgt toegezonden en dat u deze binnen de daarvoor gestelde termijn moet betalen, ook als u bezwaar hebt ingediend.  Als uw bezwaar gegrond verklaard wordt, ontvangt u het door u betaalde bedrag terug.
Hieronder treft u een overzicht van veel genoemde redenen uit eerder ingediende bezwaarschriften aan. Indien uw reden voor bezwaar hierbij staat kunt u op deze reden doorklikken en krijgt u uitleg of uw bezwaarschrift kansrijk is en welke informatie u mee dient te sturen om uw gelijk aan te tonen.
De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto’s, die door de jurist gezien kunnen worden.

Redenen bezwaarschiften:

Ik ben het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag want:

Ik had wel een kaartje maar dit is door de controleur niet gezien
In principe wordt een kaartje dat op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard. Het kaartje dient op het moment van de controle zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht.
In geval de parkeercontroleur een niet controleerbaar parkeerkaartje heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoond kaartje wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard. Indien de controleur feitcode 409c gebruikt heeft, is hier sprake van. U kunt dan contact opnemen met het Parkeerservicebureau.

Ik ben in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart
In Veenendaal mag door houders van een gehandicaptenparkeerkaart voor ten hoogste 3 uur worden geparkeerd als naast de gehandicaptenkaart ook een parkeerschijf op een van buiten duidelijk zichtbare plaats is aangebracht. Het heeft alleen zin om bezwaar in te dienen als u zowel uw gehandicaptenparkeerkaart als ook uw parkeerschijf zichtbaar in de auto had liggen. Dit moet op het moment van de controle door de parkeercontroleur zijn waargenomen.

Ik was aan het laden en lossen
De parkeercontroleur moet bij de controle kunnen constateren dat u aan het laden en/of lossen bent. Hij moet activiteiten kunnen waarnemen waaruit dit blijkt. Als de parkeercontroleur dit niet opmerkt, bent u in het algemeen niet aan het laden en/of lossen maar aan het parkeren. Het indienen van een bezwaar heeft dan geen zin.

In- of uitstappen van personen
Een auto mag even stilstaan zonder parkeerbelasting te voldoen om personen te laten in- of uitstappen. Onder in- en uitstappen wordt alleen het daadwerkelijk in- en uitstappen bedoeld. Het gedurende een korte tijd stilstaan, zonder dat de controleur ziet dat er iemand in- of uitstapt valt onder parkeren en niet onder het in- of uitstappen van personen. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald. Als de controleur geen mensen heeft zien in- of uitstappen heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was geld wisselen
Geld wisselen is geen reden om de naheffingsaanslag in te trekken. Een parkeerder dient gepast geld bij zich te hebben op het moment van parkeren. Bezwaar indienen heeft geen zin.

Ik was een kaartje aan het kopen
Slechts in een enkel geval heeft het zin om bezwaar in te dienen als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u bezig was om een kaartje te kopen. De parkeercontroleur controleert altijd of er personen bij de parkeerautomaat staan om een kaartje te kopen, voordat hij een naheffingsaanslag oplegt. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat het kopen van een parkeerkaartje en het opleggen van de naheffingsaanslag elkaar kruisen.

Ik was maar even weg
Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u maar even weg was en daarom geen parkeerbelasting hebt voldaan. Parkeerbelasting moet worden betaald bij aanvang van parkeren, ook als u maar enkele minuten parkeert.

Ik wist niet dat betaald moet worden
Bezwaarschriften waarin wordt aangegeven dat de parkeerder niet wist dat er betaald moest worden, worden niet gehonoreerd. De gemeente Veenendaal heeft in zijn parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit duidelijk aangegeven op welke plaatsen er parkeerbelasting moet worden voldaan. Dit is ook gepubliceerd. Bovendien staan er borden en parkeerautomaten waaruit kan worden opgemaakt dat parkeerbelasting moet worden voldaan.

Ik heb een ontheffing of vergunning
De controleur kan met zijn handterminal de ontheffingendatabase van de gemeente Veenendaal bevragen. Indien de controleur vaststelt dat de ontheffing niet (meer) geldig is, gaat hij over tot het opleggen van een naheffingsaanslag. De controleur controleert zowel de pas die in de auto ligt als het kenteken. Dit doet de controleur ook als er wel een geldige ontheffing is, maar deze niet geldig is in het gebied waar de auto geparkeerd stond. Een bezwaarschrift met betrekking tot een ontheffing wordt ongegrond verklaard tenzij u kunt aantonen dat uw ontheffing op het moment van aanslagoplegging wel geldig was.

Ik kon niet betalen want de automaat was defect
In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard. In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat. Als bij een automaat zowel met muntgeld, als met de chipknip betaald kan worden en de chipknip functie is defect, moet met muntgeld worden betaald. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen maar ik ben niet in Veenendaal geweest.
Wanneer u aanvoert dat u op het aangegeven moment niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd  in Veenendaal moet u hiervan overtuigende bewijzen meesturen. Een parkeercontroleur noteert de gegevens van een auto in zijn handcomputer als hij een naheffingsaanslag oplegt. Deze gegevens worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de RDW m.b.t. tot uw auto. Wanneer deze gegevens overeen komen is het aannemelijk dat u wel in Veenendaal bent geweest en heeft het meestal geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat in dit geval over de vraag of uw auto op de betreffende dag in Veenendaal geparkeerd heeft gestaan en niet of u zelf in Veenendaal bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt.

Onze auto was verhuurd
Als u bij uw bezwaarschrift een geldig, ondertekend huurcontract kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag
De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op een artikel uit de gemeentewet.  Het bedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit twee delen: de parkeerkosten berekend over de parkeerduur van een uur en de kosten die gemaakt worden ter zake van het opleggen van de naheffingsaanslag.  Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de hoogte van de naheffingsaanslag.
 

Informatie aanvraag parkeerabonnementen Veenendaal

Voor het aanvragen van een abonnement in onze garages Arie van Hensbergen en Tricotage of op het parkeerterrein Coornhertpad en Theater - Duivenweide (nabij theater de Lampegiet) kunt u terecht bij het Parkeerservicebureau Veenendaal, Wolweg 197, 3901 TE  Veenendaal, telefoonnummer 0318-543 677.

Er zijn drie soorten abonnementen:

1) Werknemersabonnement:
Dit abonnement kunt u aanvragen als u werkzaam bent bij een bedrijf dat gevestigd is binnen het betaald parkeren gebied van Veenendaal en u zelf buiten dit gebied woonachtig bent. De kosten voor een werknemersabonnement zijn € 21,80 per maand of € 218,00 per jaar. Bij de aanvraag hebben wij de volgende bescheiden nodig:

 •  Identiteitsbewijs
 •  Tenaamstelling kenteken
 •  Werkgeversverklaring (of een ander document waaruit blijkt dat u bij het desbetreffende bedrijf in loondienst bent)

2) Bewonersabonnement:
De kosten voor een bewonersabonnement zijn € 103,50 per maand of € 1035,00 per jaar. Bij de aanvraag hebben wij de volgende bescheiden nodig

 • Identiteitsbewijs
 • Tenaamstelling kenteken
 • Kopie huurcontract

3) Bedrijvenabonnement:
De kosten voor een bedrijvenabonnement voor de garages Arie van Hensbergen of Tricotage zijn € 103,50 per maand of € 1035,00 per jaar. De kosten voor een bedrijvenabonnement voor het parkeerterrein Coornhertpad of Duivenweide zijn €44,30 per maand of €443,00 per jaar. Bij de aanvraag hebben wij de volgende bescheiden nodig:

 • Identiteitsbewijs
 • Tenaamstelling kenteken
 • Kopie Kamer van Koophandel

Maand parkeerabonnementen worden via een automatische incasso afgeschreven. Jaar parkeerabonnementen gaan op rekening.

Voor het wijzigen van het kenteken dient u een nieuwe vergunning aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen € 11,60 per wijziging.

Aanvraag parkeervergunning

In Veenendaal is het mogelijk om een ontheffing voor het voetgangersgebied  aan te vragen via de webshop. Er zijn meestal (leges) kosten verschuldigd voor het aanvragen van de ontheffing. Deze kosten kunt u direct bij de aanvraag via iDeal betalen.

Legeskosten dienen ook betaald te worden indien de ontheffing niet wordt verstrekt, wij adviseren daarom om goed na te gaan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een ontheffing.

U vind de complete Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen centrumgebied Veenendaal op de website van de overheid.

Hierin staan onder anderen de verschillende soorten ontheffingen die kunnen worden aangevraagd:

Permanente ontheffing voor bewoners en ondernemingen/instellingen in het centrumgebied

 1. Aan een bewoner van het centrumgebied met een parkeerplaats op eigen terrein en aan een onderneming/instelling die gevestigd is in het centrumgebied met een parkeerplaats op eigen terrein, kan een permanente ontheffing zonder tijdsduur beperking worden verstrekt.
 2. Aan een bewoner van het centrumgebied zonder parkeergelegenheid op eigen terrein met een rijbewijs kan een permanente ontheffing worden verleend voor het rijden met een motorvoertuig buiten winkeltijden.
 3. Aan een onderneming/instelling die gevestigd is in het centrumgebied zonder parkeergelegenheid op eigen terrein kan één permanente ontheffing worden verleend voor het rijden met een motorvoertuig buiten winkeltijden tot 2 uur na winkeltijden.

Permanente ontheffing voor huisartsen, het Rode kruis, verloskundigen en bewakingsdiensten

Aan huisartsen, het Rode Kruis, verloskundigen en bewakingsdiensten kan een permanente ontheffing zonder tijdsduurbeperking worden verleend voor het rijden met een motorvoertuig in het centrumgebied buiten de venstertijd in het kader van de uitoefening van het betreffende beroep.

Permanente ontheffing voor taxi´s

Aan een taxibedrijf kan een permanente ontheffing met een tijdsduurbeperking worden verleend voor het rijden met een motorvoertuig in het centrumgebied buiten de venstertijd voor het ophalen of wegbrengen van klanten uit resp. naar het centrumgebied buiten de venstertijd.

Permanente ontheffing voor gehandicapten

 1. Aan een houder van een gehandicaptenparkeerkaart kan een permanente ontheffing, al dan niet met een tijdsduurbeperking, worden verleend voor het rijden met een motorvoertuig of snorfiets in het centrumgebied buiten de venstertijd mits aangetoond is dat het bezoeken van het centrumgebied met een motorvoertuig of snorfiets niet binnen de venstertijd kan plaats vinden.
 2. De ontheffing moet duidelijk leesbaar achter de voorruit van het motorvoertuig aanwezig zijn.
 3. Voor gehandicapten die met een snorfiets rijden, geldt dat zij de ontheffing op eerste vordering van de in artikel 159 Wegenverkeerswet 1994 bedoelde personen behoorlijk ter inzage afgeven.

Permanente ontheffing voor ondernemingen/instellingen die afval inzamelen of werkzaamheden verrichten voor het beheer van de openbare ruimte

Aan een bedrijf dat is belast met:

 1. het inzamelen van afval;
 2. het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte, kan een permanente ontheffing met een tijdsduurbeperking worden verleend voor het rijden met een motorvoertuig in het centrumgebied buiten venstertijd ten behoeve van werkzaamheden, mits aangetoond is dat die inzameling of werkzaamheden niet binnen de venstertijd kunnen worden verricht .

Permanente ontheffing voor beroepsvervoerders/leveranciers van producten, niet zijnde vers- en waarde producten

Aan een beroepsvervoerder/leverancier kan een permanente ontheffing worden verleend voor het rijden met een motorvoertuig en het laden en lossen in het centrumgebied op maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur, mits aangetoond is dat:

 • de bevoorrading ten behoeve van het doelmatig inzetten van het voertuig in relatie tot de afgeleverde goederen deels/geheel buiten de venstertijd moet plaatsvinden;
 • het motorvoertuig of het samenstel van voertuigen een maximale lengte van 12 meter heeft.

Permanente ontheffing voor beroepsvervoerders/leveranciers van versproducten en waardeproducten

Aan een beroepsvervoerder/leverancier van versproducten en waardeproducten kan een permanente ontheffing zonder tijdsduurbeperking worden verleend voor het rijden met een motorvoertuig en het laden en lossen in het centrumgebied buiten de venstertijd mits aangetoond is dat de bevoorradingsactiviteit noodzakelijkerwijs niet anders dan buiten de venstertijd kan worden verricht. Voor het vervoer van versproducten is alleen voor de aanvoer van versproducten een ontheffing mogelijk.

Permanente ontheffing voor de ambulante handel, niet zijnde de warenmarkt

Aan een ondernemer van ambulante handel, niet zijnde de warenmarkt, kan een permanente ontheffing met een tijdsduurbeperking worden verleend voor het rijden in het centrumgebied.

Permanente ontheffing voor de ambulante handel, zijnde de warenmarkt

Aan een ondernemer van ambulante handel, niet zijnde de warenmarkt, kan een permanente ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het centrumgebied met een motorvoertuig op dinsdag van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 13.00 uur tot 14.00 uur en op zaterdag van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Incidentele ontheffing voor nader vermelde categorieën

Een incidentele ontheffing met een tijdsduurbeperking voor het rijden in het centrumgebied met een motorvoertuig buiten de venstertijd kan worden verleend aan:

 1. een bouw-, installatie- en reparatiebedrijf;
 2. een uitvaartondernemer met maximaal vijf volgauto’s;
 3. een bruidsauto met maximaal vijf volgauto’s;
 4. een anoniem waardetransport;
 5. een geldtransport;
 6. een evenemententransport;
 7. een schoonmaakbedrijf;
 8. een storingsdienst;
 9. een verhuisbedrijf;
 10. een bewoner van het centrumgebied voor het door hem zelf uitvoeren van een verhuizing naar zijn eigen woonadres;
 11. een zendwagen van radio en tv;
 12. en hiermee gelijk te stellen gevallen.

Incidentele ontheffing bij alarmopvolging

Aan een onderneming/instelling die een alarmmelding heeft ontvangen, wordt buiten de winkeltijden toegang verleend via kentekenherkenning in combinatie met het bellen van een daartoe bestemd telefoonnummer.

Parkeren in het centrumgebied

Het college kan een ontheffing als bedoeld in bovenstaande voor zover de aanvrager valt onder beroepsvervoerders/leveranciers van waardeproducten, uitbreiden met een ontheffing voor het parkeren in het centrumgebied indien de aanvrager aantoont dat:

 1. de nabijheid van het motorvoertuig noodzakelijk is;
 2. in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat de in het voertuig aanwezige materialen en/of gereedschappen worden uitgeladen.

Gemeente Veenendaal biedt waardekaarten aan voor ondernemers in Veenendaal

Samen met Stichting Winkelstad biedt de gemeente Veenendaal de mogelijkheid aan ondernemers in Veenendaal om waardekaarten te bestellen voor hun klanten. Met deze waardekaarten van € 0,50 kunnen ondernemers korting geven op het verschuldigde parkeergeld  in Veenendaal. Op deze manier bedanken zij hun klanten voor het bezoeken van hun winkel of horeca gelegenheid. Er is bewust gekozen voor deze lage prijs zodat alle ondernemers mee kunnen doen.

>> Lees meer

Verordeningen

Binnen de gemeente Veenendaal zijn verordeningen van kracht ten aanzien van het parkeerbeleid en de parkeerbelasting. Onderstaand kunt u meer informatie terugvinden over deze verordeningen

Verordening parkeerbelasting
Parkeerverordening
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Uitwerkingsbesluit 2014

Welke verordeningen zijn van toepassing in de Gemeente Veenendaal?

In de gemeente Veenendaal zijn de volgende verordeningen van kracht: 

Verordening parkeerbelasting
Parkeerverordening
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Uitwerkingsbesluit 2014

Wanneer u in de gemeente Veenendaal een naheffingsaanslag is opgelegd, kunt u deze op drie manieren betalen:

 1. Digitaal Loket (binnen 7 werkdagen)
 2. Balie (binnen 7 werkdagen)
 3. Invordering
 • Online kunt u betalen vanaf 1 dag tot 7 dagen na oplegging van de naheffingsaanslag. Dit kan gemakkelijk met iDEAL via het Digitaal Loket. Wanneer u tijdig betaald ontvangt u geen factuur van het invorderingskantoor.
 • Bij het Parkeerservicebureau aan de Wolweg 197 kunt u per pin betalen. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag 9:00-18:00.
 • Wanneer u niet op één van de bovenstaande wijzen uw naheffing betaalt binnen 7 dagen, ontvangt de kentekenhouder van het voertuig binnen 2 tot 3 weken een brief met een duplicaat naheffingsaanslag en de factuur van het kantoor dat namens de gemeente Veenendaal zorgt voor de invordering van de naheffing: Tobias Fiscaal.

Voor duplicaten van naheffingen of andere incassovraagstukken kunt u contact opnemen met:
 
Tobias Beheer BV
Postbus 96
3940 AB Doorn
0343-431079
www.tobias-beheer.nl

Aankondigingen van Beschikking (de zogenaamde Mulderfeiten) kunt u niet bij ons betalen. Deze worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovenaan op de bon welke u achter uw voorruit heeft ontvangen staat dan: Aankondiging van Beschikking.
 

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen exploiteert en beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact