Parkeerservice Heerenveen

Deel deze pagina

Adres

Gashoudersplein 2 - 4
8442 MC Heerenveen
Tel: 088-1261400
Fax: 088-1261401
E-mail: parkeerserviceheerenveen@p1.nl
Route


Parkeerservice Heerenveen

Regel direct online uw parkeerzaken zoals het aanvragen van een vergunning, het indienen van een bezwaarschrift enzovoorts.

Digitaal loket
  1. Algemeen
  2. Tarieven
  3. Vergunningen
  4. Gehandicapten
  5. Abonnementen
  6. Kenteken wijzigen
  7. Veelgestelde vragen
  8. Webshop

Openingstijden

Maandag 09:00 - 18:00 uur
Dinsdag 09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 21:00 uur
Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag 09:00 - 17:00 uur
Zondag gesloten

Informatie

LET OP: Per 1 april 2015 wordt de parkeerdienstverlening door de gemeente Heerenveen overgedragen aan een andere organisatie. Wij zullen ons inzetten om klanten zo min mogelijk hinder te laten ondervinden. Het Parkeerservicebureau zal op 31 maart gesloten zijn. U kunt vergunningen online nog aanvragen tot 26 maart. Betalingen die ná 26 maart op onze bankrekening worden ontvangen kunnen wij helaas niet meer verwerken. Voor informatie over dienstverlening ná 1 april verwijzen wij u naar het Parkeerservicebureau. Onze excuses voor enig ongemak.

Vanaf heden kunt u geen online vergunningen meer aanvragen. Voor het aanvragen van vergunningen verwijzen wij u naar het Parkeerservice bureau.

Om de winkels en bedrijven goed bereikbaar te houden bent u vanaf het moment dat u in het centrum van Heerenveen parkeert parkeerbelasting verschuldigd. De parkeerbelasting kunt u voldoen door een parkeerkaartje te kopen, gebruik te maken van belparkeren of door gebruik te maken van een geldige parkeervergunning. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen overal gratis parkeren. Deze dient u zichtbaar in uw auto te plaatsen. Handhaving ten aanzien van het parkeren in Heerenveen vindt plaats op basis van twee soorten overtredingen: foutparkeren en het niet of onvoldoende betalen van parkeerbelasting.

Fiscale handhaving

Bij fiscale handhaving wordt het parkeergeld beschouwd als een gemeentelijke belasting. Toezicht op de betaling van deze gemeentelijke belasting geschiedt door de daartoe door de gemeente aangestelde parkeercontroleurs.
Indien u geen geldig parkeerkaartje of geldige parkeervergunning heeft of de parkeertijd overschreden heeft, kan een naheffingsaanslag parkeerbelasting worden opgelegd. Deze naheffingsaanslag bestaat uit het tarief van één uur parkeren € 1,20: plus € 58,- kosten van de naheffingsaanslag, wordt het totaalbedrag van de naheffingsaanslag € 59,20 wettelijke kosten en kan binnen 48 uur bij Parkeerservice Heerenveen aan het Gashoudersplein 2-4 te Heerenveen met PIN worden betaald. 

Duplicaat naheffingaanslag/acceptgirokaart

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om binnen 48 uur contant te betalen, wordt u een duplicaat naheffingsaanslag/acceptgirokaart door TobiasFiscaal toegezonden, die namens de gemeente Heerenveen de invordering van de naheffingsaanslagen verzorgt. Deze acceptgirokaart dient voor de aangegeven vervaldatum te worden betaald.

Aanmaning/acceptgirokaart

Als betaling van deze acceptgirokaart uitblijft, stuurt TobiasFiscaal een herinnering waarbij de duplicaat naheffingsaanslag vermeerderd wordt met € 6,00 wettelijke aanmaningskosten. Het volledige bedrag inclusief aanmaning dient voor de vervaldatum betaald te worden.

Dwangbevel betekend door de deurwaarder

Het niet betalen van de aanmaning resulteert in een door de belastingdeurwaarder aan te bieden dwangbevel. De wettelijk vastgestelde kosten van het dwangbevel zijn € 38,00. Bij niet-betaling van het dwangbevel kan worden overgegaan tot verkoping van roerende goederen of beslag op loon of (post)bankrekening.